Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 14a. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk. Planteprodukter

 

Landsdeler  Bygg  Havre  Hvete  Oljefrø,  Gras-  Poteter  Grønn-  Frukt  Grov-  Andre  Plante-
   Størrelses-           a. korn  frø     saker  og bær  fôr  plante-  produkter
   grupper, daa            o.l.                 produkter  i alt

 

Østlandet                            
Flatbygder                            
  50-99,9 4,8  9,6  12,9          109,9  229,9  10,3   37,5    414,9  
  100-199,9 63,4  51,8  63,7   5,1    11,5     17,1  1,9   1,8    216,3  
  200-299,9 162,3  46,2  101,4   10,8  5,3     11,8    11,5       349,3  
  300-499,9 149,3  109,6  117,6   37,2  8,3  61,9   0,9  4,4  22,0       511,2  
  500- 336,6  146,6  394,5   64,4  47,3  81,9   267,2  7,0  50,5       1396,0  
  Alle 201,6  98,6  203,6   36,3  20,6  48,2   106,2  16,9  27,3   1,9    761,2  
Andre bygder                            
  100-199,9 8,5  17,7  29,6       24,2       8,6       88,6  
  200-299,9 13,2  28,2  12,1   2,0    0,8     17,5  18,9       92,7  
  300-499,9 37,9  55,3  24,7   3,1    68,8     63,2  11,9   0,2    265,1  
  500- 160,6  90,9  115,8   29,2    133,7       42,7   2,4    575,3  
  Alle 59,6  50,6  46,5   9,4    65,2     22,4  21,5   0,7    275,9  
Agder og Rogaland                            
Jæren                            
  100-199,9 23,4           -0,7       39,0       61,7  
  200-299,9               250,5    20,0       270,5  
  300-499,9 12,1           3,3   11,0    52,8       79,2  
  500- 15,7           44,2       87,5       147,4  
  Alle 13,0           12,2   236,9    49,6   23,7    335,4  
Andre bygder                            
  100-199,9          10,5  56,6       14,1       81,2  
  200-299,9            2,9   58,1  48,5  18,6       128,1  
  300-499,9 1,7                  29,1       30,8  
  500- 7,5  6,9       9,6  70,7   71,0  0,4  55,4       221,5  
  Alle 2,5  1,9       4,1  28,0   124,0  17,0  30,2       207,7  
Vestlandet                            
  35-49,9               10,1  301,4  0,3   67,5    379,3  
  50-99,9            0,7     482,0  1,5   9,0    493,2  
  100-199,9 0,8                38,8  9,4       49,0  
  200-299,9            55,0   30,3  38,2  16,3       139,8  
  300-499,9 7,7           0,1   2,3  0,2  19,8       30,1  
  500-                   18,7       18,7  
  Alle 2,3           12,7   8,2  71,5  14,2   4,3    113,2  
Trøndelag                            
Flatbygder                            
  200-299,9 103,4  5,5         4,0   32,6    19,0       164,5  
  300-499,9 209,0  7,5  1,8   0,2           22,7       241,2  
  500- 194,5  11,4  11,3   0,7           23,5       241,4  
  Alle 173,3  8,1  4,8   0,3    0,8   6,3    23,0       216,6  
Andre bygder                            
  200-299,9 31,1  6,6         0,2       10,8       48,7  
  300-499,9 41,4  6,3         66,3   0,3    16,7       131,0  
  500- 25,0                  50,5       75,5  
  Alle 34,6  4,5         30,8   0,1    23,7       93,7  
Nord-Norge                            
  100-199,9                   6,6       6,6  
  200-299,9            23,4       26,0       49,4  
  300-499,9            0,1       25,6       25,7  
  500- 2,3  1,6  1,2       0,3   2,0  0,2  45,5       53,1  
  Alle 0,9  0,6  0,5       4,6   0,7  0,1  30,5       37,9  
Alle bruk                            
  35-49,9               988,3  160,8  0,1   103,8    1253,0  
  50-99,9 4,4  2,2  3,0       21,3   40,9  273,1  10,1   15,0    370,0  
  100-199,9 19,5  12,2  16,3   0,9  1,1  12,0     14,7  11,0   0,3    88,0  
  200-299,9 40,7  14,1  19,7   2,2  0,9  15,2   31,1  16,7  17,2       157,8  
  300-499,9 59,6  28,6  24,4   7,0  1,5  28,4   1,4  9,7  22,9       183,5  
  500- 136,3  53,7  121,1   21,1  13,2  50,4   76,2  1,9  44,9   0,4    519,2  
  Alle 68,4  28,8  48,4   8,7  4,5  28,7   51,6  22,9  25,3   3,0    290,3