Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 6. Husdyrproduksjon

 

Landsdeler  Kumjølk,   Mjølk   Storfekjøtt   Svinekjøtt   Salgbare   Gagnslam/   Kjøtt, kg/   Geitmjølk   Mjølk, kg/   Egg,
   Størrelses-  l omsatt   kg/årsku   kg omsatt   kg omsatt   smågr./   v.f. sau   v.f. sau   l omsatt   årsgeit   kg
   grupper, daa                  purke                   omsatt

 

Østlandet                       
Flatbygder                       
  50-99,9                       
  100-199,9    69   9193     1,2   25        
  200-299,9 4230 5490  609   6561  26   1,0   17       8092 
  300-499,9 29709 7917  2067   3732  21   1,2   24       5600 
  500- 72864 8049  4585   7891  69   1,4   26       9352 
  Alle 35589 7934  2364   6744  33   1,2   25       7095 
Andre bygder                       
  100-199,9 14447 6305  859   56  13   1,4   29  4700  805    
  200-299,9 37308 6782  1831   3     1,4   29  5404  745   6669 
  300-499,9 48221 7482  3895   4874  31   1,5   32       6333 
  500- 146319 8240  7722   154  8   1,3   27       3064 
  Alle 65729 7753  3828   1425  29   1,4   30  2136  765   4363 
Agder og Rogaland                       
Jæren                       
  100-199,9 93550 7366  3596   5830  24   1,2   30       15157 
  200-299,9 176750 7994  4738   444  28   1,4   28       21 
  300-499,9 213557 7767  7135   19670  30   1,4   29        
  500- 317918 8333  12082   29561  25   1,4   32        
  Alle 192762 8001  6675   14662  26   1,4   30       2169 
Andre bygder                       
  100-199,9 21978 7115  895        1,3   24       7903 
  200-299,9 56495 6678  2414   5834  72   1,5   30        
  300-499,9 81194 8487  4538   4601  28   1,4   27       5895 
  500- 185183 8173  11775   3484     1,7   36       3 
  Alle 91109 7948  5252   3712  44   1,5   30       4247 
Vestlandet                       
  35-49,9 3048 5635  119        0,7   6       14097 
  50-99,9    18        1,0   15        
  100-199,9 39521 6882  1125   6554  27   1,3   27  10526  645    
  200-299,9 74383 7617  1980   2842  48   1,4   26       14 
  300-499,9 138891 8506  5759   951  24   1,4   28  2875  596   2469 
  500- 302760 8558  13613        1,6   37        
  Alle 109996 8230  4362   2255  32   1,4   28  2954  631   1457 
Trøndelag                       
Flatbygder                       
  200-299,9 30662 8411  1696   4709  52   1,5   37        
  300-499,9 54257 8706  4887   15579  19              
  500- 159936 8181  7153   9676  16   1,2   22        
  Alle 84837 8311  4740   12263  20   1,3   25        
Andre bygder                       
  200-299,9 54827 7584  2331        1,4   29        
  300-499,9 114126 8156  5971   3318  28   1,6   33        
  500- 271195 8246  10845        1,4   28        
  Alle 128527 8138  5834   1783  17   1,4   29        
Nord-Norge                       
  100-199,9 8614 7386  1283        1,5   32  24134  618    
  200-299,9 42474 7856  1543        1,1   25  8768  753    
  300-499,9 116331 7881  3983   641  39   1,3   29  10881  761    
  500- 228670 7896  7863        1,4   31        
  Alle 130076 7885  4632   191  39   1,3   28  8485  706    
Alle bruk                       
  35-49,9 1524 5635  59   4951  40   0,7   6       18922 
  50-99,9    141        1,3   23  3114  729    
  100-199,9 24212 6981  978   5484  18   1,3   27  6293  653   1898 
  200-299,9 50921 7441  1876   2745  33   1,4   28  1940  749   2640 
  300-499,9 92753 8131  4555   5347  28   1,4   28  1807  697   2909 
  500- 180347 8202  8325   5266  33   1,5   31       2883 
  Alle 93792 8034  4298   4574  28   1,4   29  1945  688   2943