Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 3. Avling i kg pr dekar

 

Landsdeler  Bygg   Havre   Hvete   Oljefrø   Grasfrø   Poteter
   Størrelses-                  
   grupper, daa                  

 

Østlandet         
Flatbygder         
  50-99,9 210 433 380      
  100-199,9 518 565 581     2135 
  200-299,9 563 534 496   52   
  300-499,9 540 487 494 200  51  2216 
  500- 512 516 495 216  47  3062 
  Alle 523 511 497 214  48  2796 
Andre bygder         
  100-199,9 362 566 403     3883 
  200-299,9 350 461 461 244    1063 
  300-499,9 512 383 466     3056 
  500- 459 498 459 160    3428 
  Alle 459 456 454 176    3194 
Agder og Rogaland         
Jæren         
  100-199,9 636       1700 
  200-299,9         
  300-499,9 342       3000 
  500- 433       4375 
  Alle 514       3750 
Andre bygder         
  100-199,9      45  1864 
  200-299,9        1133 
  300-499,9 403        
  500- 604 566    125  3168 
  Alle 558 566    73  2875 
Vestlandet         
  35-49,9         
  50-99,9        2000 
  100-199,9 79        
  200-299,9        3241 
  300-499,9 416       2000 
  500-         
  Alle 331       3179 
Trøndelag         
Flatbygder         
  200-299,9 335 270      2400 
  300-499,9 367 203 252      
  500- 331 364 531 122     
  Alle 344 272 464 122    2400 
Andre bygder         
  200-299,9 357 416      2000 
  300-499,9 280 251      3048 
  500- 421        
  Alle 319 289      3038 
Nord-Norge         
  100-199,9         
  200-299,9        2258 
  300-499,9        1125 
  500- 152 278 233     1176 
  Alle 152 278 233     1936 
Alle bruk         
  35-49,9         
  50-99,9 408 433 380     2159 
  100-199,9 421 558 506   45  2304 
  200-299,9 458 484 492 244  52  2878 
  300-499,9 425 426 486 200  51  2643 
  500- 453 505 489 208  50  3235 
  Alle 445 479 489 208  50  2971