Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 16. Driftsresultat i jordbruket i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Resultat  Avskriv-   Drifts-   Kalk.  Fam. arb.fortj.  Lønnsevne  Vederlag til  Vederlag alt fam.  Skatte-
   Størrelses-  før  ning  over-  rente 

 

 

 

  arb. og eg.kap.  arb. og eg.kap.  korrigert
   grupper, daa  avskrivn.     skudd  2,0 %  pr bruk   pr årsv.  i alt  kroner  i % 

 

 

 

  vederlag
                            pr time     pr bruk  pr årsv.  pr bruk  pr årsv.  pr årsv.

 

Østlandet                                         
Flatbygder                                         
  50-99,9 268,6   73,1   195,5   20,1   175,4  240,5   319,8  146,24   77   331,1   279,3  186,7    255,9   309,0   
  100-199,9 194,7   107,4   87,3   39,2   48,1  109,4   70,0  76,84   37   74,7   151,3  52,8    120,1   214,0   
  200-299,9 563,8   210,1   353,7   70,2   283,5  403,0   356,1  217,96   111   382,6   432,0  310,0    440,6   483,6   
  300-499,9 476,1   208,2   267,9   80,3   187,6  239,2   253,0  143,20   74   276,8   289,0  211,4    269,5   340,8   
  500- 1127,4   420,4   707,0   168,9   538,1  480,8   764,1  252,36   122   823,2   501,6  597,2    533,6   538,1   
  Alle 688,7   267,6   421,1   102,9   318,2  373,2   442,0  207,70   103   475,8   412,5  352,0    412,9   455,5   
Andre bygder                                         
  100-199,9 251,7   86,8   164,9   28,0   136,9  178,5   193,6  114,64   63   205,3   224,3  148,6    193,8   272,0   
  200-299,9 395,6   183,9   211,7   57,4   154,3  146,5   239,4  101,49   52   253,0   197,9  167,9    159,4   234,4   
  300-499,9 594,8   199,4   395,4   74,2   321,2  316,7   437,8  183,39   93   468,4   362,0  351,8    346,9   400,2   
  500- 1037,9   382,1   655,8   139,6   516,2  434,3   720,6  224,50   114   760,1   436,9  555,7    467,5   469,9   
  Alle 597,5   225,8   371,7   79,4   292,3  287,7   413,0  168,35   86   439,1   330,3  318,4    313,5   367,2   
Agder og Rogaland                                         
Jæren                                         
  100-199,9 716,6   214,6   502,0   73,1   428,9  446,6   568,1  243,00   115   596,6   470,8  457,4    476,2   520,6   
  200-299,9 889,6   319,0   570,6   128,5   442,1  311,2   606,5  177,25   85   625,9   337,5  461,5    324,9   366,2   
  300-499,9 957,7   363,6   594,1   139,2   454,9  273,8   601,3  164,24   79   617,5   311,2  471,1    283,6   342,8   
  500- 1223,7   482,6   741,1   214,9   526,2  275,3   775,3  164,64   81   778,8   305,1  529,7    277,2   331,8   
  Alle 992,8   350,3   642,5   140,4   502,1  334,6   729,2  191,00   93   743,8   359,4  516,7    344,3   389,7   
Andre bygder                                         
  100-199,9 295,6   181,8   113,8   40,2   73,6  81,9   143,2  72,44   37   157,8   147,3  88,2    98,1   189,0   
  200-299,9 523,3   176,6   346,7   66,4   280,3  234,9   413,5  144,64   75   428,0   276,2  294,8    247,0   310,8   
  300-499,9 615,2   243,9   371,3   86,7   284,6  221,7   392,4  138,35   69   410,4   267,0  302,6    235,8   300,6   
  500- 1086,2   460,4   625,8   169,1   456,7  289,1   699,7  172,08   84   721,1   327,2  478,1    302,6   356,0   
  Alle 681,2   276,7   404,5   95,4   309,1  243,1   477,5  151,88   76   496,1   291,1  327,7    257,7   322,9   
Vestlandet                                         
  35-49,9 519,5   122,4   397,1   31,2   365,9  340,6   524,1  179,43   93   546,6   345,3  388,4    361,6   380,9   
  50-99,9 471,7   135,3   336,4   43,1   293,3  268,0   498,7  156,39   100   522,6   302,4  317,2    289,9   331,5   
  100-199,9 483,7   145,1   338,6   46,1   292,5  244,2   390,8  144,91   73   419,1   286,7  320,8    267,8   322,3   
  200-299,9 552,7   195,1   357,6   58,6   299,0  205,4   437,3  132,11   71   462,1   257,6  323,8    222,4   288,4   
  300-499,9 744,7   273,0   471,7   102,0   369,7  248,9   503,1  150,69   78   530,0   292,9  396,6    267,0   324,5   
  500- 1246,4   495,7   750,7   176,8   573,9  260,4   813,6  157,56   82   866,9   309,7  627,2    284,6   338,4   
  Alle 688,8   243,3   445,5   83,3   362,2  245,7   512,6  148,96   78   546,0   292,8  395,6    268,3   324,2   
Trøndelag                                         
Flatbygder                                         
  200-299,9 425,7   158,3   267,4   53,2   214,2  212,0   262,6  126,67   66   273,4   243,3  225,0    222,7   283,7   
  300-499,9 622,1   241,4   380,7   88,5   292,2  303,0   368,3  171,69   91   392,3   337,4  316,2    327,9   384,3   
  500- 899,7   402,5   497,2   143,1   354,1  256,1   527,7  162,31   80   550,2   312,2  376,6    272,4   350,8   
  Alle 659,8   274,6   385,2   98,0   287,2  260,5   392,3  158,11   80   412,2   306,5  307,1    278,6   348,3   
Andre bygder                                         
  200-299,9 443,4   133,5   309,9   42,5   267,4  232,7   349,4  142,95   73   361,8   273,1  279,8    243,5   308,3   
  300-499,9 670,7   244,1   426,6   94,6   332,0  261,4   473,0  159,19   83   489,2   303,8  348,2    274,2   337,6   
  500- 958,0   486,7   471,3   177,4   293,9  166,6   438,4  111,92   58   446,7   210,4  302,2    171,3   242,4   
  Alle 676,1   270,9   405,2   98,9   306,3  229,0   437,7  144,16   74   452,3   274,9  320,9    239,9   308,1   
Nord-Norge                                         
  100-199,9 439,6   76,5   363,1   19,0   344,1  319,7   431,1  182,45   92   430,7   336,3  343,7    319,3   382,1   
  200-299,9 458,5   110,7   347,8   29,5   318,3  275,5   429,6  159,94   86   441,5   303,3  330,2    285,7   341,3   
  300-499,9 760,5   196,1   564,4   68,5   495,9  332,7   669,9  189,56   100   671,4   350,5  497,4    333,7   383,6   
  500- 1047,1   356,4   690,7   139,8   550,9  331,3   763,0  188,44   103   730,1   332,7  518,0    311,5   363,0   
  Alle 771,8   224,4   547,4   81,4   466,0  326,8   630,8  185,91   99   624,7   339,7  459,9    322,5   373,8   
Alle bruk                                         
  35-49,9 746,1   173,8   572,3   46,6   525,7  481,3   904,1  228,48   115   918,6   428,3  540,2    494,6   453,5   
  50-99,9 387,3   117,4   269,9   36,0   233,9  287,9   395,9  164,61   96   413,6   317,3  251,6    309,7   351,9   
  100-199,9 382,5   131,0   251,5   40,5   211,0  233,8   289,6  143,17   72   305,7   278,8  227,1    251,7   321,1   
  200-299,9 512,3   183,8   328,5   60,3   268,2  237,1   372,0  144,59   75   391,1   280,4  287,3    254,0   316,5   
  300-499,9 659,8   239,4   420,4   89,3   331,1  273,1   448,5  162,25   83   470,1   313,8  352,7    290,9   350,4   
  500- 1080,3   422,0   658,3   161,2   497,1  333,3   711,3  191,01   97   741,0   367,1  526,8    353,2   399,3   
  Alle 700,8   258,4   442,4   93,9   348,5  287,1   492,5  169,49   87   516,1   327,7  372,1    306,5   362,7