Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 16. Driftsresultat i jordbruket i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Resultat  Avskriv-   Drifts-   Kalkulert  Fam. arb.fortj.  Lønnsevne  Vederlag til  Vederlag til fam.
   Størrelses-  før  ning  over-  rente 

 

 

 

  arbeid og egenkap.  arbeid og egenkap.
   grupper, daa  avskrivning     skudd  7,0 %  pr bruk   pr årsverk  i alt  kroner  i % 

 

 

 

                            pr time     pr bruk  pr årsv.  pr bruk  pr årsv.

 

Østlandet                                      
Flatbygder                                      
  100-199,9 168,4   63,0   105,4   72,7   32,7  38,5   69,5  36,41   28   114,8   111,9  78,0    91,8   
  200-299,9 272,6   76,0   196,6   100,7   95,9  87,7   157,5  61,85   48   212,2   155,0  150,6    137,7   
  300-499,9 334,8   104,6   230,2   124,6   105,6  88,8   180,4  63,54   49   251,8   164,9  177,0    148,8   
  500- 462,0   141,2   320,8   166,9   153,9  119,0   267,9  81,04   62   368,0   207,0  254,0    196,4   
  Alle 310,8   96,2   214,6   116,3   98,3  87,8   171,8  63,75   50   239,2   165,1  165,7    148,0   
Andre bygder                                      
  50-99,9 119,5   31,1   88,4   41,4   47,0  43,2   81,1  35,52   28   113,7   92,6  79,6    73,0   
  100-199,9 184,9   53,0   131,9   57,6   74,3  64,1   121,2  47,77   38   164,8   120,8  117,9    101,8   
  200-299,9 227,6   64,4   163,2   69,1   94,1  74,7   155,2  53,85   43   201,1   129,8  140,0    111,1   
  300-499,9 347,6   102,2   245,4   120,0   125,4  97,6   193,9  61,91   52   271,8   161,4  203,3    158,3   
  500- 416,9   147,0   269,9   168,6   101,3  65,8   271,9  64,12   50   370,3   162,4  199,7    129,8   
  Alle 218,9   63,4   155,5   71,0   84,5  70,2   140,8  51,54   41   190,8   129,9  134,5    111,8   
Agder og Rogaland                                      
Jæren                                      
  100-199,9 322,8   74,7   248,1   97,6   150,5  113,1   228,2  73,50   57   284,5   170,4  206,8    155,4   
  200-299,9 434,4   96,3   338,1   138,0   200,1  123,0   307,3  78,72   61   377,1   179,7  269,9    166,0   
  300-499,9 406,5   115,7   290,8   139,5   151,3  95,2   312,0  72,64   57   389,0   168,5  228,3    143,7   
  Alle 366,8   87,7   279,1   119,1   160,0  111,2   261,4  73,33   58   325,1   169,6  223,7    155,5   
Andre bygder                                      
  50-99,9 170,8   48,5   122,3   50,6   71,7  92,3   145,3  64,10   56   177,6   145,7  104,0    133,9   
  100-199,9 253,0   64,5   188,5   72,0   116,5  92,2   168,0  59,55   47   212,2   139,9  160,7    127,1   
  200-299,9 325,5   90,1   235,4   119,2   116,2  81,9   209,9  60,67   48   278,5   149,7  184,8    130,2   
  300-499,9 325,6   111,3   214,3   116,5   97,8  61,1   209,0  54,86   42   272,0   132,8  160,8    100,6   
  Alle 271,5   74,3   197,2   88,2   109,0  85,7   182,3  60,15   48   234,5   143,9  161,2    126,7   
Vestlandet                                      
  35-49,9 82,6   28,6   54,0   29,1   24,9  27,0   53,9  25,71   22   78,8   70,0  49,8    54,1   
  50-99,9 141,8   40,6   101,2   39,6   61,6  57,3   109,4  43,95   36   137,8   103,0  90,0    83,8   
  100-199,9 262,6   72,4   190,2   75,4   114,8  91,0   187,0  62,24   50   237,2   146,8  165,0    130,8   
  200-299,9 303,7   89,4   214,3   104,9   109,4  76,6   183,8  53,22   44   254,3   137,0  179,9    126,0   
  300-499,9 421,4   117,2   304,2   132,8   171,4  112,9   272,8  71,60   58   332,6   162,4  231,2    152,2   
  Alle 236,5   66,8   169,7   71,1   98,6  80,0   164,1  55,98   46   211,3   134,1  145,8    118,3   
Trøndelag                                      
Flatbygder                                      
  100-199,9 260,5   51,0   209,5   62,6   146,9  108,1   204,5  69,12   53   242,0   152,2  184,4    135,7   
  200-299,9 294,7   66,0   228,7   78,1   150,6  115,3   210,8  73,21   56   256,0   165,4  195,8    150,0   
  300-499,9 331,2   84,3   246,9   110,3   136,6  117,8   198,9  75,86   58   261,7   185,6  199,4    171,9   
  Alle 293,8   67,9   225,9   84,0   141,9  111,1   204,9  72,00   55   252,7   165,2  189,7    148,6   
Andre bygder                                      
  100-199,9 262,9   59,6   203,3   68,8   134,5  95,8   210,6  65,35   52   257,6   148,7  181,5    129,3   
  200-299,9 279,4   61,2   218,2   72,1   146,1  94,8   229,1  65,63   52   274,1   146,1  191,1    124,0   
  300-499,9 396,1   99,1   297,0   109,6   187,4  105,3   285,9  69,43   56   361,6   163,3  263,1    147,8   
  Alle 284,0   64,5   219,5   74,6   144,9  96,6   226,3  66,03   52   275,7   149,6  194,3    129,4   
Nord-Norge                                      
  50-99,9 156,9   32,3   124,6   33,0   91,6  88,3   139,6  59,97   50   158,9   127,0  110,9    106,9   
  100-199,9 242,0   55,4   186,6   53,2   133,4  108,0   188,1  68,39   57   219,8   148,6  165,1    133,6   
  200-299,9 300,0   73,5   226,5   73,0   153,5  105,7   226,1  68,53   57   255,6   144,1  183,0    126,0   
  300-499,9 364,3   91,8   272,5   92,5   180,0  110,0   291,4  72,51   62   322,0   149,1  210,6    128,8   
  Alle 269,0   63,9   205,1   62,9   142,2  106,4   210,6  68,82   58   240,5   146,2  172,1    128,8   
Alle bruk                                      
  35-49,9 93,7   27,2   66,5   26,7   39,8  47,0   73,7  37,02   32   96,1   89,7  62,2    73,4   
  50-99,9 139,4   38,7   100,7   41,8   58,9  58,7   109,7  46,04   38   138,2   107,9  87,4    87,2   
  100-199,9 235,5   61,4   174,1   67,3   106,8  87,5   165,1  59,64   48   209,7   140,9  151,4    123,9   
  200-299,9 292,7   75,1   217,6   90,8   126,8  93,6   200,4  63,73   51   252,5   149,4  178,9    132,0   
  300-499,9 350,1   101,7   248,4   118,6   129,8  97,6   213,8  66,72   53   280,3   162,7  196,3    147,6   
  500- 448,2   140,8   307,4   166,1   141,3  107,9   263,6  77,47   60   361,4   197,5  239,1    182,5   
  Alle 270,9   73,7   197,2   84,8   112,4  89,6   181,7  61,96   49   233,5   148,1  164,2    131,0   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015