Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 11. Nyanlegg, avskrivninger, salg, tilskudd og nettoinvestering for skogbruk, tilleggsnæring,
annen næring og privat i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Skogbruk  Tilleggsnæring  Annen næring  Privat   Netto-
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

 

 

   investering
   grupper, daa  Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   S+Tn+An+P
      anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.    

 

Østlandet                                
Flatbygder                                
  100-199,9 2,0  2,8  1,0   4,2  1,8       0,3     53,6  30,3      23,6  
  200-299,9 3,9  1,3  0,1     1,9       0,6     84,7  27,8  15,2    41,7  
  300-499,9 1,5  1,1  0,3   15,2  2,5  0,7   60,8  5,6  5,5   64,6  29,7  1,9    94,8  
  500- 3,6  1,1     7,7  1,7     31,8  5,4     95,7  36,0  9,4    85,2  
  Alle 2,5  1,4  0,3   8,0  2,0  0,3   29,0  3,3  2,1   77,5  30,5  6,3    70,8  
Andre bygder                                
  50-99,9 0,9  0,9  1,8   2,7  0,9       1,8     48,9  26,6  12,5    8,0  
  100-199,9 3,1  2,7  0,9   4,0  1,8  1,3   1,6  1,4     37,7  26,6  12,2    -0,5  
  200-299,9 0,9  2,2     26,0  2,9  2,2   0,9  2,3     47,2  26,8  3,9    34,7  
  300-499,9 16,9  3,0  3,3   0,4  2,1  0,7   76,8  2,1     119,1  29,2  0,9    171,9  
  500-   1,9  0,3   7,7  5,5       0,1       19,2      -19,3  
  Alle 4,1  2,4  1,1   9,3  2,2  1,2   11,6  1,7     52,3  26,7  8,0    34,0  
Agder og Rogaland                                
Jæren                                
  100-199,9                      58,3  28,6  1,4    28,3  
  200-299,9        1,3  0,9     43,6  2,6     75,5  31,8  0,5    84,6  
  300-499,9          5,2              30,5      -35,7  
  Alle        0,9  1,7     19,4  1,1     53,0  31,0  0,7    38,8  
Andre bygder                                
  50-99,9 0,2  5,3     3,3  1,4     20,0       55,9  27,2      45,5  
  100-199,9 5,0  2,4  1,0     0,6     0,2  0,5     49,4  29,3  0,4    20,4  
  200-299,9 66,8  3,6  2,5   11,7  1,9  1,8   24,8  10,1  7,1   14,5  31,1  2,0    57,7  
  300-499,9 0,8  3,3     41,7  5,4  49,2   16,2  17,0     5,9  35,9      -46,2  
  Alle 25,1  3,3  1,3   7,4  1,5  4,1   12,6  4,9  2,4   35,3  30,1  0,9    31,9  
Vestlandet                                
  35-49,9 1,8  1,7       1,2            7,5  23,1      -16,7  
  50-99,9 0,6  1,0     2,6  4,2     26,9  6,3     45,6  26,8      37,4  
  100-199,9 2,6  1,8  0,6   4,6  2,3  0,1   2,3  0,7     41,2  27,5  1,3    16,4  
  200-299,9 1,2  1,8  1,0     1,3     15,2  0,5     16,5  24,8      3,5  
  300-499,9 8,5  1,5  8,5   76,3  19,9  43,2          46,6  33,3  10,2    14,8  
  Alle 2,2  1,6  1,0   7,7  3,7  2,8   10,3  2,0     37,3  27,1  1,3    18,0  
Trøndelag                                
Flatbygder                                
  100-199,9   0,4     11,9  1,0            9,6  24,0      -3,9  
  200-299,9 0,1  0,8  0,1     0,4  4,7     0,4     40,9  22,0  3,0    9,6  
  300-499,9   1,1     7,7  0,2       3,7     64,9  25,7  7,4    34,5  
  Alle   0,8     5,9  0,5  1,8     1,1     34,9  23,8  3,0    9,8  
Andre bygder                                
  100-199,9 0,4  1,0       0,3       0,4     43,5  22,0  9,1    11,1  
  200-299,9 0,3  1,0     0,7  0,2     21,8  0,3     28,2  24,9  20,4    4,2  
  300-499,9   1,1       1,4            10,4  36,0  6,3    -34,4  
  Alle 0,3  1,0     0,3  0,4     9,0  0,3     33,6  24,7  13,5    3,3  
Nord-Norge                                
  50-99,9   1,4       0,9       8,8  9,7   44,5  28,8  2,9    -8,0  
  100-199,9 1,5  1,3  0,7   2,6  1,2  1,7   0,4  2,7     23,8  22,8  6,5    -8,6  
  200-299,9 0,5  1,1       0,5       0,7     18,2  21,8      -5,4  
  300-499,9 0,6  0,5     3,1  1,8  0,3   2,3  2,0     38,7  30,2  55,6    -45,7  
  Alle 0,9  1,1  0,3   1,9  1,0  0,7   0,6  2,7  1,1   26,7  24,4  12,3    -13,5  
Alle bruk                                
  35-49,9 1,9  1,2  0,3   2,9  1,4       0,5     19,5  22,3      -1,4  
  50-99,9 0,5  1,5  0,3   2,5  2,7     14,6  4,4  1,4   55,0  27,6  3,1    31,6  
  100-199,9 2,3  1,8  0,6   3,5  1,4  0,5   1,0  0,9     38,9  26,4  4,9    9,2  
  200-299,9 8,5  1,6  0,4   6,0  1,4  1,1   10,2  2,1  0,8   42,9  26,2  6,5    27,5  
  300-499,9 3,7  1,4  1,1   14,5  3,4  5,0   38,9  4,0  2,5   61,2  30,0  9,3    61,6  
  500- 2,9  1,3     7,2  2,1     26,0  4,4     78,1  33,4  7,6    65,4  
  Alle 4,1  1,6  0,6   6,3  1,9  1,4   13,0  2,3  0,8   47,4  27,4  6,0    28,8  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015