Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 10, del 1. Nyanlegg, avskrivninger, salg, tilskudd og nettoinvestering
i jordbruket i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Maskiner, redskaper  Traktor  Yrkesbil, skurtresker
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

   grupper, daa  Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/
      anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.

 

Østlandet                    
Flatbygder                    
  100-199,9 18,8  14,9  5,1   10,8  12,8  0,1   9,2  3,3   
  200-299,9 19,5  15,1  2,8   53,2  16,4  20,9   6,8  4,5  0,9 
  300-499,9 60,9  26,7  9,7   56,4  23,4  19,6   12,2  7,9  2,6 
  500- 60,2  37,5  16,2   78,7  35,2  29,8   24,6  23,9  2,7 
  Alle 42,4  23,8  8,3   50,9  21,9  18,2   12,5  9,3  1,7 
Andre bygder                    
  50-99,9 4,6  6,9     12,6  6,4  3,4     0,2   
  100-199,9 8,8  12,2  4,0   20,4  15,4  11,1   0,6  2,5  0,3 
  200-299,9 14,1  14,9  3,2   21,2  21,4  4,0   11,1  3,3  0,1 
  300-499,9 47,3  24,9  7,7   62,8  25,7  10,8   16,0  5,7   
  500- 84,5  39,2  34,8   53,3  35,8  16,7   11,7  10,0  1,2 
  Alle 17,6  15,0  4,9   26,6  18,1  8,5   5,8  3,2  0,2 
Agder og Rogaland                    
Jæren                    
  100-199,9 11,6  10,0  1,3     19,9       1,3   
  200-299,9 10,0  16,8  3,1   57,2  18,5  8,0     0,8  2,0 
  300-499,9 42,4  28,7  1,7   2,0  25,8       1,3   
  Alle 14,4  15,7  2,0   26,8  18,7  3,6   2,5  1,2  0,9 
Andre bygder                    
  50-99,9 13,3  9,4  0,7   15,5  14,3  7,0     0,5   
  100-199,9 9,1  12,5  4,8   17,3  19,9  10,2        
  200-299,9 31,9  21,4  7,1   49,7  25,6  27,4     0,8   
  300-499,9 34,2  31,3  8,7   151,1  28,9  62,5     0,7   
  Alle 19,2  16,4  5,3   37,6  21,7  19,3     0,4   
Vestlandet                    
  35-49,9 5,5  3,8  0,5   23,5  8,6  3,5        
  50-99,9 4,8  7,3  0,2   21,9  13,5  5,2     0,4   
  100-199,9 14,8  12,5  1,7   23,7  21,8  6,4   1,9  0,7  2,2 
  200-299,9 17,1  19,9  1,5   22,3  18,0  18,8     1,6   
  300-499,9 23,8  31,9  3,2   7,1  30,3       0,1   
  Alle 12,5  12,9  1,3   21,9  18,9  7,2   0,9  0,7  1,1 
Trøndelag                    
Flatbygder                    
  100-199,9 8,0  9,0  0,8   18,5  12,0  1,2     0,6   
  200-299,9 5,5  13,7  4,2   45,1  16,0  6,1   6,6  3,7  1,6 
  300-499,9 24,1  16,3  1,4   57,7  16,8  30,8   22,3  6,8  23,4 
  Alle 14,1  13,9  2,9   41,2  15,0  11,4   12,7  3,8  8,7 
Andre bygder                    
  100-199,9 14,7  11,8  1,4   10,5  17,8  1,1     0,3   
  200-299,9 18,0  15,2  3,7   55,4  17,9  17,1     0,2   
  300-499,9 16,4  20,7  4,4   82,5  27,7  23,1     1,4   
  Alle 16,2  14,1  2,7   36,8  18,9  10,1     0,4   
Nord-Norge                    
  50-99,9 7,2  4,3  0,4     9,5          
  100-199,9 14,0  13,5  0,4   31,6  17,9  6,1   9,3  1,9  4,3 
  200-299,9 36,0  18,6  3,6   74,6  22,1  24,5   3,1  1,3  0,9 
  300-499,9 29,9  27,5  3,7   2,6  21,4  0,1   9,4  2,2   
  Alle 22,3  16,1  2,3   38,1  18,8  11,3   6,2  1,5  2,0 
Alle bruk                    
  35-49,9 3,9  3,2  3,2   39,3  9,8  14,7        
  50-99,9 6,1  7,5  0,2   14,8  11,1  3,9   1,1  0,5   
  100-199,9 12,5  12,4  2,6   19,4  17,7  6,0   2,7  1,4  1,1 
  200-299,9 19,6  16,7  3,6   47,0  19,5  15,9   4,3  2,3  0,6 
  300-499,9 45,1  25,7  6,8   50,5  23,7  17,0   11,3  5,5  3,8 
  500- 64,5  38,0  18,6   76,2  34,4  27,8   28,5  21,6  5,6 
  Alle 22,2  16,6  4,2   35,4  19,3  11,8   5,8  3,3  1,6 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015