Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 6. Husdyrproduksjon

 

Landsdeler  Kumjølk,   Mjølk   Storfekjøtt   Svinekjøtt   Salgbare   Gagnslam/   Kjøtt, kg/   Geitmjølk   Mjølk, kg/   Egg,
   Størrelses-  l omsatt   kg/årsku   kg omsatt   kg omsatt   smågr./   v.f. sau   v.f. sau   l omsatt   årsgeit   kg
   grupper, daa                  purke                   omsatt

 

Østlandet                       
Flatbygder                       
  50-99,9                       
  100-199,9    147   8923     1,4   28       3125 
  200-299,9 1727 5142  510   7619  33   2,3   35       8076 
  300-499,9 32096 7929  2409   5482  27   1,2   28       4899 
  500- 82740 8489  5350   6971  67   1,4   27       7506 
  Alle 39368 8320  2722   6989  34   1,3   28       6504 
Andre bygder                       
  100-199,9 5964 6554  803        1,5   32  3443  741    
  200-299,9 47476 7566  1867   6     1,4   31  2801  808   6181 
  300-499,9 36926 7219  2984   5267  29   1,5   33  2203  629   4481 
  500- 149005 8174  9112   161     1,2   22       6408 
  Alle 67322 7877  4057   1393  27   1,4   30  1817  728   4804 
Agder og Rogaland                       
Jæren                       
  100-199,9 56853 7131  3866   1288  24   1,1   25       19746 
  200-299,9 221150 7971  6893   7340  27   1,2   27        
  300-499,9 212162 8021  7516   2875  26   1,3   28        
  500- 331433 8638  15559   35004  23   1,5   34        
  Alle 212666 8291  8869   14046  24   1,4   31       2229 
Andre bygder                       
  100-199,9 24488 7293  985        1,5   30       7643 
  200-299,9 61598 7162  2855   3417  73   1,4   29       1 
  300-499,9 83425 8265  4470   4436  26   1,3   26       4461 
  500- 212410 8011  12693   3882     1,5   34       13 
  Alle 97353 7897  5513   3175  43   1,4   30       3726 
Vestlandet                       
  35-49,9 2460 4861  47        0,9   9       13112 
  50-99,9            0,9   14        
  100-199,9 42639 7223  1121   8032  30   1,4   29  7598  682    
  200-299,9 81320 7574  2025   2484  57   1,4   28  2392  504   2276 
  300-499,9 137317 8652  5499   545  20   1,4   31  2845  587    
  500- 304013 8595  15074        1,4   32        
  Alle 113890 8298  4605   2243  37   1,4   29  2778  609   1341 
Trøndelag                       
Flatbygder                       
  200-299,9 17528 7940  1417   20812  28   1,9   44        
  300-499,9 71618 8494  4731   9869  7   1,0   19        
  500- 154757 8629  7573   10089  19   1,5   27        
  Alle 84228 8556  4673   13751  20   1,5   28        
Andre bygder                       
  200-299,9 59064 7535  1623        1,3   26        
  300-499,9 107862 7954  4684   3713  29   1,8   37        
  500- 314615 8762  13052        1,4   29        
  Alle 141501 8335  5760   1706  15   1,4   28        
Nord-Norge                       
  100-199,9 5200 8207  1461        1,5   32  23648  644    
  200-299,9 49931 7799  1554        1,3   27  4103  708    
  300-499,9 106823 7844  3660   155  43   1,4   32  9386  703    
  500- 243914 7918  7968        1,6   31        
  Alle 131633 7893  4514   47  43   1,5   30  7341  677    
Alle bruk                       
  35-49,9 1128 4861  124   3979  32   0,7   9       15998 
  50-99,9    342        1,1   19  2968  673    
  100-199,9 19839 7209  980   5725  17   1,4   29  5320  668   2649 
  200-299,9 57727 7603  1987   4055  39   1,4   29  1493  648   3011 
  300-499,9 89686 8162  4206   3839  29   1,4   30  1978  657   1985 
  500- 194018 8365  9534   5918  31   1,5   31       2936 
  Alle 98219 8166  4593   4595  28   1,4   30  1711  661   2869