Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 1. Bruksstørrelse i dekar og brukers alder

 

Landsdeler  Antall  Jordbruksarealet, daa  Bortleid  Brukers
   Størrelses-  bruk 

 

  areal, daa  alder
   grupper, daa     Totalt  Leid  Fulldyrka      

 

Østlandet             
Flatbygder             
  35-49,9 4  17  22   17  184  58 
  50-99,9 8  71  11   70  19  48 
  100-199,9 24  163  17   156  2  52 
  200-299,9 32  251  37   241  14  54 
  300-499,9 51  406  151   386  11  50 
  500- 69  920  555   866  11  49 
  Alle 188  515  254   487  14  51 
Andre bygder             
  35-49,9 1  43     16    42 
  50-99,9 4  87  8   69  86  57 
  100-199,9 18  148  33   124  13  53 
  200-299,9 41  247  78   205    50 
  300-499,9 36  393  169   333  2  49 
  500- 41  769  517   678  18  51 
  Alle 141  417  221   360  10  51 
Agder og Rogaland             
Jæren             
  35-49,9 5  3     3    48 
  50-99,9 2  71     71  36  53 
  100-199,9 7  158  23   120    49 
  200-299,9 11  248  54   198    46 
  300-499,9 16  380  161   248    46 
  500- 21  703  289   388    48 
  Alle 62  401  152   246  1  47 
Andre bygder             
  35-49,9 2  18     18  15  59 
  50-99,9 3  76  20   70    54 
  100-199,9 13  146  62   111  4  47 
  200-299,9 23  246  110   145    52 
  300-499,9 28  380  247   250  4  47 
  500- 23  693  408   422    48 
  Alle 92  374  214   236  2  49 
Vestlandet             
  35-49,9 11  38  7   33  3  59 
  50-99,9 14  73  17   62  3  52 
  100-199,9 34  163  64   107    51 
  200-299,9 45  241  116   163  2  46 
  300-499,9 51  376  213   248    51 
  500- 29  722  447   477  4  51 
  Alle 184  315  171   210  2  50 
Trøndelag             
Flatbygder             
  35-49,9             
  50-99,9 1  76     76    44 
  100-199,9 5  169  9   163  31  57 
  200-299,9 15  266  42   253  6  52 
  300-499,9 26  399  125   378    52 
  500- 26  714  371   656    50 
  Alle 73  464  186   432  3  52 
Andre bygder             
  35-49,9             
  50-99,9             
  100-199,9 4  172  44   152    42 
  200-299,9 17  261  113   218  1  50 
  300-499,9 29  387  162   332    48 
  500- 17  733  452   611    50 
  Alle 67  430  216   363    49 
Nord-Norge             
  35-49,9 1  22     22    51 
  50-99,9 2  84  45   84    55 
  100-199,9 13  159  75   128  2  50 
  200-299,9 20  253  119   228    54 
  300-499,9 33  394  213   347  1  49 
  500- 40  757  497   654    48 
  Alle 109  464  279   404  1  49 
Alle bruk             
  35-49,9 24  25  7   22  33  55 
  50-99,9 34  75  15   67  18  52 
  100-199,9 118  159  45   127  5  51 
  200-299,9 204  249  86   201  3  50 
  300-499,9 270  390  182   319  3  49 
  500- 266  782  470   650  6  49 
  Alle 916  422  216   347  5  50