Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2014
Hovedtabell 1. Bruksstørrelse i dekar og brukers alder

 

Landsdeler  Antall  Jordbruksarealet, daa  Bortleid  Brukers
   Størrelses-  bruk 

 

  areal, daa  alder
   grupper, daa     Totalt  Leid  Fulldyrka      

 

Østlandet             
Flatbygder             
  35-49,9             
  50-99,9 8  78  16   78  71  46 
  100-199,9 27  162  22   157    53 
  200-299,9 37  250  38   237  4  49 
  300-499,9 52  394  142   375  4  52 
  500- 66  896  514   857  7  48 
  Alle 190  494  229   472  7  50 
Andre bygder             
  35-49,9             
  50-99,9 5  89  3   86  6  60 
  100-199,9 34  160  38   136    54 
  200-299,9 27  244  75   202  6  51 
  300-499,9 47  388  151   317    49 
  500- 24  740  366   636  4  47 
  Alle 137  354  140   297  2  51 
Agder og Rogaland             
Jæren             
  35-49,9 6  23  8   18  5  48 
  50-99,9             
  100-199,9 8  155  16   127  1  49 
  200-299,9 14  259  22   180    48 
  300-499,9 23  390  173   263    45 
  500- 8  660  174   328    46 
  Alle 59  326  99   209  1  47 
Andre bygder             
  35-49,9 5  28  4   26    53 
  50-99,9 2  87  18   74    60 
  100-199,9 19  163  70   122    48 
  200-299,9 23  247  129   151    51 
  300-499,9 29  386  204   261    45 
  500- 15  647  372   367    49 
  Alle 93  322  170   206    48 
Vestlandet             
  35-49,9 13  34  3   34    57 
  50-99,9 20  77  16   52    52 
  100-199,9 40  153  54   103    51 
  200-299,9 48  242  107   171  1  48 
  300-499,9 39  365  192   213    50 
  500- 12  636  294   484    48 
  Alle 172  242  109   162    50 
Trøndelag             
Flatbygder             
  35-49,9             
  50-99,9 1  61  15   61    59 
  100-199,9 6  168  11   167    56 
  200-299,9 20  257  76   249  2  50 
  300-499,9 31  396  123   366  3  48 
  500- 15  648  262   624  2  45 
  Alle 73  386  128   366  2  49 
Andre bygder             
  35-49,9             
  50-99,9             
  100-199,9 4  177  14   168    49 
  200-299,9 27  252  86   212  1  46 
  300-499,9 34  394  199   339    45 
  500- 9  712  405   555    44 
  Alle 74  369  173   310    46 
Nord-Norge             
  35-49,9             
  50-99,9 2  73  41   73    53 
  100-199,9 20  150  59   124    48 
  200-299,9 28  245  106   209    54 
  300-499,9 42  390  204   345    47 
  500- 20  679  409   585    46 
  Alle 112  357  187   310    49 
Alle bruk             
  35-49,9 24  30  4   28  1  54 
  50-99,9 38  78  16   65  16  52 
  100-199,9 158  158  43   130    51 
  200-299,9 224  248  83   201  2  49 
  300-499,9 297  388  172   315  1  48 
  500- 169  765  408   662  3  47 
  Alle 910  361  161   301  2  49 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015