Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2019
Hovedtabell 1. Bruksstørrelse i dekar og brukers alder

 

Landsdeler  Antall  Jordbruksarealet, daa  Bortleid  Brukers
   Størrelses-  bruk 

 

  areal, daa  alder
   grupper, daa     Totalt  Leid  Fulldyrka      

 

Østlandet             
Flatbygder             
  35-49,9 3  22  34   22  198  50 
  50-99,9 6  73  7   73  15  49 
  100-199,9 27  154  56   145  8  53 
  200-299,9 33  248  47   239  8  51 
  300-499,9 53  402  162   384  7  49 
  500- 63  931  546   877  4  49 
  Alle 185  501  250   475  10  50 
Andre bygder             
  35-49,9             
  50-99,9 4  76  16   49  6  50 
  100-199,9 26  154  48   126  13  55 
  200-299,9 37  250  82   213    48 
  300-499,9 41  388  173   316  1  49 
  500- 38  782  424   675  9  51 
  Alle 146  405  189   342  5  50 
Agder og Rogaland             
Jæren             
  35-49,9 5  8     8  5  53 
  50-99,9 2  73     73    51 
  100-199,9 9  163  34   133    45 
  200-299,9 14  254  52   163    44 
  300-499,9 17  383  157   237  4  47 
  500- 17  713  314   403    47 
  Alle 64  372  141   227  1  47 
Andre bygder             
  35-49,9 2  18     18  10  57 
  50-99,9 2  71  30   64    50 
  100-199,9 15  163  72   126  2  47 
  200-299,9 20  245  121   149    49 
  300-499,9 31  378  238   238    46 
  500- 22  675  392   401    49 
  Alle 92  370  213   231    48 
Vestlandet             
  35-49,9 11  31  7   27  2  57 
  50-99,9 15  72  14   59  3  48 
  100-199,9 35  154  53   104    51 
  200-299,9 46  240  117   165    48 
  300-499,9 52  369  203   250  2  49 
  500- 29  721  425   497    52 
  Alle 188  308  162   212  1  50 
Trøndelag             
Flatbygder             
  35-49,9             
  50-99,9 2  84     82    51 
  100-199,9 5  173  5   170    62 
  200-299,9 11  260  29   256    51 
  300-499,9 29  385  121   359  1  52 
  500- 26  692  343   643  1  48 
  Alle 73  453  175   424    51 
Andre bygder             
  35-49,9 1         117  64 
  50-99,9             
  100-199,9 5  173  68   150    43 
  200-299,9 21  263  111   223  1  50 
  300-499,9 29  398  185   342    48 
  500- 16  681  401   563    49 
  Alle 72  400  201   338  2  49 
Nord-Norge             
  35-49,9             
  50-99,9 3  83  60   75    56 
  100-199,9 13  156  57   127    48 
  200-299,9 24  248  119   223    54 
  300-499,9 33  388  187   337    49 
  500- 37  731  458   621    46 
  Alle 110  437  245   376    49 
Alle bruk             
  35-49,9 22  22  8   20  35  56 
  50-99,9 34  74  17   64  5  49 
  100-199,9 135  157  53   127  4  51 
  200-299,9 206  249  90   201  1  49 
  300-499,9 285  386  180   313  2  49 
  500- 248  775  440   644  2  49 
  Alle 930  406  201   333  3  49