Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2019
Hovedtabell 24. Driftsoverskott i jord- og skogbruk

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-   2019  2018

 

Landsdel      
       
Østlandet      
Bruk Antall 20 20 20  27 87 88
Driftsoverskott jordbruk NOK 364930 244913 201673  335351 290630 215936
Driftsoverskott skogbruk NOK 84841 6655 118931  236179 121671 99996
Driftsoverskott skog i % % 19 3 37  41 30 32
Agder        
Bruk Antall     4  2 8 8
Driftsoverskott jordbruk NOK     123340  220427 216833 501142
Driftsoverskott skogbruk NOK     -18007  -11079 41155 119599
Driftsoverskott skog i % %     -17  -5 16 19
Midt-Norge      
Bruk Antall 10 6 8  2 26 27
Driftsoverskott jordbruk NOK 441942 469954 407555  451834 438587 404237
Driftsoverskott skogbruk NOK 7303 73115 1546  -11858 19245 11719
Driftsoverskott skog i % % 2 13   -3 4 3
Hele landet      
Bruk Antall 31 27 32  31 121 123
Driftsoverskott jordbruk NOK 389640 302134 243352  335452 317543 275820
Driftsoverskott skogbruk NOK 72133 19590 72467  204225 94339 81893
Driftsoverskott skog i % % 16 6 23  38 23 23
       
Størrelsesgruppe i jordbruket      
       
-99 daa          
Bruk Antall          3 2
Driftsoverskott jordbruk NOK          91931 343014
Driftsoverskott skogbruk NOK          1802 14791
Driftsoverskott skog i % %          2 4
100-199 daa      
Bruk Antall 6 6 5  2 19 16
Driftsoverskott jordbruk NOK 115462 239026 44792  -55025 117939 140144
Driftsoverskott skogbruk NOK 202925 12791 15378  86880 81313 20513
Driftsoverskott skog i % % 64 5 26  273 41 13
200-299 daa      
Bruk Antall 8 8 8  6 30 32
Driftsoverskott jordbruk NOK 180445 217563 376053  770882 360593 247794
Driftsoverskott skogbruk NOK 53524 8226 44280  100722 48419 91713
Driftsoverskott skog i % % 23 4 11  12 12 27
300- daa      
Bruk Antall 15 13 19  22 69 73
Driftsoverskott jordbruk NOK 656446 383304 239730  259263 363599 316002
Driftsoverskott skogbruk NOK 39739 29722 99360  251898 121914 92880
Driftsoverskott skog i % % 6 7 29  49 25 23
Alle bruk      
Bruk Antall 31 27 32  31 121 123
Driftsoverskott jordbruk NOK 389640 302134 243352  335452 317543 275820
Driftsoverskott skogbruk NOK 72133 19590 72467  204225 94339 81893
Driftsoverskott skog i % % 16 6 23  38 23 23