Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2005
Hovedtabell 24. Driftsoverskott i jord- og skogbruk

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-   2005  2004

 

Landsdel      
       
Østlandet      
Bruk Antall 13 25 33  25 96 97
Driftsoverskott jordbruk NOK 167969 224525 146553  110892 160472 199087
Driftsoverskott skogbruk NOK -967 23210 41312  101373 46514 37099
Driftsoverskott skog i % % -1 9 22  48 22 16
Agder      
Bruk Antall 3 4 7  4 18 21
Driftsoverskott jordbruk NOK 240020 145258 163018  176054 174802 189831
Driftsoverskott skogbruk NOK 12448 1267 -1584  10269 4022 5309
Driftsoverskott skog i % % 5 1 -1  6 2 3
Midt-Norge      
Bruk Antall 23 17 14  5 59 60
Driftsoverskott jordbruk NOK 223294 233039 231541  144595 221389 222444
Driftsoverskott skogbruk NOK 3408 25544 34705  44880 20727 15850
Driftsoverskott skog i % % 2 10 13  24 9 7
Hele landet      
Bruk Antall 39 46 54  34 173 178
Driftsoverskott jordbruk NOK 206139 220779 170721  123515 182738 205868
Driftsoverskott skogbruk NOK 2645 22165 34039  82347 33298 26186
Driftsoverskott skog i % % 1 9 17  40 15 11
       
Størrelsesgruppe i jordbruket      
       
-99 daa          
Bruk Antall          5 6
Driftsoverskott jordbruk NOK          16799 79064
Driftsoverskott skogbruk NOK          -2490 7436
Driftsoverskott skog i % %          -17 9
100-199 daa      
Bruk Antall 9 16 23  12 60 55
Driftsoverskott jordbruk NOK 138680 233337 82720  60794 126893 154511
Driftsoverskott skogbruk NOK 10984 19490 24509  87794 33799 36561
Driftsoverskott skog i % % 7 8 23  59 21 19
200-299 daa      
Bruk Antall 19 14 14  9 56 63
Driftsoverskott jordbruk NOK 194865 246202 160626  68869 178890 194262
Driftsoverskott skogbruk NOK 848 17685 31920  50888 20867 18676
Driftsoverskott skog i % %  7 17  42 10 9
300- daa      
Bruk Antall 10 15 15  12 52 54
Driftsoverskott jordbruk NOK 319327 191334 329113  241522 267274 285807
Driftsoverskott skogbruk NOK -277 31174 56298  105607 49550 26463
Driftsoverskott skog i % %  14 15  30 16 8
Alle bruk      
Bruk Antall 39 46 54  34 173 178
Driftsoverskott jordbruk NOK 206139 220779 170721  123515 182738 205868
Driftsoverskott skogbruk NOK 2645 22165 34039  82347 33298 26186
Driftsoverskott skog i % % 1 9 17  40 15 11

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015