Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2010
Hovedtabell 24. Driftsoverskott i jord- og skogbruk

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-   2010  2009

 

Landsdel      
       
Østlandet      
Bruk Antall 7 28 27  27 89 86
Driftsoverskott jordbruk NOK 387253 383286 195617  174796 263415 162234
Driftsoverskott skogbruk NOK 23264 50449 20207  182595 79226 16372
Driftsoverskott skog i % % 6 12 9  51 23 9
Agder        
Bruk Antall     5  5 13 11
Driftsoverskott jordbruk NOK     153873  148369 215664 206721
Driftsoverskott skogbruk NOK     -10126  47199 13690 54570
Driftsoverskott skog i % %     -7  24 6 21
Midt-Norge      
Bruk Antall 12 16 12  5 45 45
Driftsoverskott jordbruk NOK 238564 344659 413767  224578 321453 312782
Driftsoverskott skogbruk NOK 3606 7626 17031  56934 14541 12351
Driftsoverskott skog i % % 1 2 4  20 4 4
Hele landet      
Bruk Antall 20 46 44  37 147 142
Driftsoverskott jordbruk NOK 317338 364473 250369  177952 276959 213389
Driftsoverskott skogbruk NOK 9994 33336 15894  147317 53628 18057
Driftsoverskott skog i % % 3 8 6  45 16 8
       
Størrelsesgruppe i jordbruket      
       
-99 daa          
Bruk Antall          4 3
Driftsoverskott jordbruk NOK          140823 89384
Driftsoverskott skogbruk NOK          30568 -2738
Driftsoverskott skog i % %          18 -3
100-199 daa      
Bruk Antall 3 10 11  12 36 31
Driftsoverskott jordbruk NOK 123543 343414 111414  101425 173540 161519
Driftsoverskott skogbruk NOK 5124 9807 1804  178572 63226 7326
Driftsoverskott skog i % % 4 3 2  64 27 4
200-299 daa      
Bruk Antall 7 11 11  6 35 40
Driftsoverskott jordbruk NOK 263299 314492 221782  332535 278209 193392
Driftsoverskott skogbruk NOK 4434 6963 3959  202020 38951 13122
Driftsoverskott skog i % % 2 2 2  38 12 6
300- daa      
Bruk Antall 10 25 20  17 72 68
Driftsoverskott jordbruk NOK 413304 394887 356971  177663 335624 254270
Driftsoverskott skogbruk NOK 15346 54351 31485  116454 57245 26769
Driftsoverskott skog i % % 4 12 8  40 15 10
Alle bruk      
Bruk Antall 20 46 44  37 147 142
Driftsoverskott jordbruk NOK 317338 364473 250369  177952 276959 213389
Driftsoverskott skogbruk NOK 9994 33336 15894  147317 53628 18057
Driftsoverskott skog i % % 3 8 6  45 16 8

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015