Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2010
Hovedtabell 21. Arbeidskraft

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2010  2009

 

Familiens arbeidstimer                

 

                
Jordbr.areal Jord/                

 

 skog                
Gruppe Gj.snitt                  

 

                
-99 79  Bruk Antall             4 3
 Jord Timer             1345 671
 Skog Timer             82 15
  

 

 I alt Timer             1428 686
   
100-199 163  Bruk Antall 3 10  11    12 36 31
 Jord Timer 2082 2313  1446    942 1572 1790
 Skog Timer 67 64  71    171 102 87
  

 

 I alt Timer 2149 2377  1517    1113 1674 1878
   
200-299 254  Bruk Antall 7 11  11    6 35 40
 Jord Timer 1989 2423  2271    1975 2212 1884
 Skog Timer 69 20  62    318 94 86
  

 

 I alt Timer 2058 2443  2334    2293 2306 1970
   
300- 465  Bruk Antall 10 25  20    17 72 68
 Jord Timer 2268 2390  2405    1466 2159 2103
 Skog Timer 31 41  60    90 56 60
  

 

 I alt Timer 2299 2431  2465    1556 2215 2162
   
I alt 330  Bruk Antall 20 46  44    37 147 142
 Jord Timer 2142 2381  2087    1368 2006 1943
 Skog Timer 50 41  62    156 77 72
  

 

 I alt Timer 2192 2422  2149    1524 2083 2015
   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015