Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2010
Hovedtabell 17c, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og sauehold

 

Landsdeler  Østlandet   Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

  

 

  

 

 

 

   A. bygd.  F. bygd.  A. bygd.      
  

 

 

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  Alle  Alle  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    7 7  11 11 22 5 8 22  11 48
Brukers alder år  50 52  46 46 45 48 46 47  47 48
Jordbruksareal daa  442 480  447 379 306 167 267 380  637 386
  Leid daa  278 159  232 167 114 36 90 173  335 176
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  2226,4 3032,3  3613,6 2807,0 2242,8 942,2 2140,5 2840,6  3900,3 2671,4
  Varelager 1000 NOK  114,5 146,0  141,6 128,4 97,6 61,2 68,9 132,6  161,9 118,0
  Buskap 1000 NOK  340,7 548,6  435,9 380,6 301,3 208,0 242,8 394,9  562,9 376,7
  Maskiner og redskap 1000 NOK  307,3 207,4  263,7 415,6 299,5 85,0 148,1 358,7  375,0 286,8
  Traktor 1000 NOK  370,5 107,9  192,5 316,5 265,9 138,0 205,8 303,5  234,8 241,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  760,0 892,1  1727,5 1128,8 829,3 241,4 783,7 1162,9  1451,4 1026,7
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  333,5 1130,3  852,4 437,1 449,2 208,5 691,2 487,9  1114,3 621,3
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  4409 3932  3731 4409 4074 3285 3369 4105  4584 4023
  Familien timer  3440 3066  2769 3300 3076 2481 2504 3037  3547 3050
Arealbruk:               
  Korn daa             
  Poteter daa  0,6   2,5   0,4  0,1  2,5 0,7
  Grovfôr og beite daa  441,0 480,4  444,6 378,7 305,8 166,2 266,9 379,9  634,2 385,0
  Annet daa      0,5 0,2   0,2   0,1
Avlinger pr daa:               
  Korn FEm             
  Poteter kg  1625   1667   2000  1250  1667 1661
  Grovfôr og beite FEm  280 371  285 298 291 419 303 308  276 301
  I alt FEm  280 371  286 297 291 419 303 308  276 301
Melkeproduksjon og sauehold:               
  Årskyr stk  18,6 26,9  24,5 18,5 16,0 13,6 14,2 19,7  29,7 19,9
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  28,5 50,6  34,4 30,5 23,6 17,1 17,0 32,0  49,3 31,0
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  3,9 8,6  3,7 6,6 3,9 1,1 0,8 5,8  7,4 4,6
  Melk/årsku kg  7046 7301  6898 6726 6771 6068 6818 6859  7379 6955
  Omsatt melk l  113783 176991  154106 112516 99085 75549 89730 122945  194922 125408
  Melkekvote l  118164 181738  165873 115381 102238 74287 96105 126370  207561 130756
  Vinterfôra sauer stk  63 135  108 101 87 58 77 99  129 95
  Gagnslam/vfs stk  1,4 1,3  1,4 1,4 1,4 1,2 1,4 1,4  1,3 1,4
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  1875 3637  3246 2896 2379 1216 2180 2896  3503 2679
Priser:               
  Melk uten tilskudd NOK/l  4,15 4,40  4,42 4,20 4,21 4,06 4,28 4,24  4,45 4,30
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  37,54 35,22  34,75 33,97 34,80 33,97 36,59 34,46  36,15 35,24
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  41,15 44,22  42,58 40,69 40,99 33,83 41,20 41,06  43,66 42,09
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  39,31 40,49  38,78 39,84 39,85 40,09 41,92 39,33  38,79 39,52
  Ull NOK/kg  25,47 31,76  22,69 26,45 27,49 21,33 31,79 26,60  25,82 26,79
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  472,7 778,2  680,5 472,8 417,0 306,8 384,2 521,1  866,8 539,4
  Driftstilskudd 1000 NOK  82,2 82,2  82,1 81,8 81,8 81,8 81,8 82,2  82,3 82,1
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  44,4   41,0 42,7 37,0 26,2 14,3 43,0  38,4 34,2
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  80,6 131,2  120,4 78,0 65,1 49,0 68,6 94,3  131,5 90,3
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  177,7 235,5  134,3 180,4 109,6 15,1 32,1 167,5  269,9 145,7
  Tilskudd storfekjøtt 1000 NOK  37,9   23,6 33,5 20,9 7,8 4,4 31,2  26,4 22,0
Produksjonsinntekt livdyr storfe 1000 NOK  37,1 42,4  30,6 21,6 20,9 22,5 27,4 17,6  54,2 28,2
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt 1000 NOK  86,0 144,5  131,7 120,4 98,1 51,2 93,0 121,9  137,8 110,6
  Tilskudd sauekjøtt 1000 NOK  18,6 13,6  27,7 28,0 21,9 10,0 16,8 26,2  23,7 21,8
Produksjonsinntekt livdyr sau 1000 NOK  9,1 3,8  0,6 11,4 11,3 3,4 15,5 8,9  0,3 7,2
Produksjonsinntekt ull 1000 NOK  7,7 20,7  11,7 11,7 10,4 5,5 10,5 11,9  16,0 11,8
Annet husdyrhold 1000 NOK  3,7   1,8   0,2    4,2 1,0
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,4  0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6  0,4 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  2,5 2,6  2,5 2,5 2,8 3,8 2,9 2,7  2,2 2,6
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 216,3 323,0  245,1 184,0 200,4 216,5 237,7 212,6  283,8 231,5
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 195,1 316,1  229,5 167,2 184,3 204,1 215,3 195,7  275,8 216,2
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  180,1 297,9  201,9 146,2 164,0 197,6 195,4 172,2  250,9 194,9
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 240,1 346,9  271,8 207,1 224,2 247,0 263,4 238,0  304,5 256,0

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015