Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2010
Hovedtabell 17e, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn og svinehold

 

Landsdeler  Østlandet  T.lag  Alle
  

 

 

 

 

 

   Flatbygder  Flatb.   
  

 

 

 

   
Størrelsesgrupper  daa  300-500  >500  Alle  Alle  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    8 7  23 10 8 9 11 9  37
Brukers alder år  48 50  49 49 51 46 49 49  49
Jordbruksareal daa  403 787  453 315 149 255 391 735  389
  Leid daa  95 482  189 55 17 31 90 396  134
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  5440,7 5177,0  4344,7 3666,4 2598,0 2916,2 5152,8 5018,1  4023,6
  Varelager 1000 NOK  209,5 440,4  252,0 178,0 82,4 141,8 211,0 412,7  215,4
  Buskap 1000 NOK  460,8 325,8  371,7 430,1 404,9 307,5 472,1 351,4  388,2
  Maskiner og redskap 1000 NOK  204,2 377,5  217,5 148,3 43,6 149,6 207,3 358,8  194,7
  Skurtresker 1000 NOK  89,3 116,3  76,3 80,4 5,4 67,0 94,6 98,0  69,4
  Traktor 1000 NOK  155,6 333,3  205,5 173,9 146,3 101,1 172,5 327,9  187,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  3653,4 2745,3  2601,6 2342,3 1749,3 1739,2 3376,8 2710,9  2464,6
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  667,9 838,4  620,1 313,3 166,2 410,0 618,4 758,5  504,0
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3418 3757  3213 2988 3007 2479 3395 3677  3157
  Familien timer  2768 2737  2423 2274 2483 1768 2692 2702  2424
Arealbruk:              
  Bygg daa  75,5 141,7  108,7 303,2 101,5 176,0 153,0 226,7  165,4
  Havre daa  70,8 130,4  70,0 4,3 11,6 10,4 51,5 106,2  46,2
  Hvete daa  157,0 291,0  165,0  16,9 49,6 114,2 226,3  104,7
  Poteter daa            
  Annet daa  99,5 208,1  104,7 7,5 19,1 18,8 72,4 163,9  70,1
Avlinger pr daa:              
  Bygg kg  473 421  443 290 320 373 357 358  357
  Havre kg  430 526  506 109 639 567 430 507  492
  Hvete kg  441 511  489  663 427 441 511  484
  Poteter kg            
  I alt FEm  421 406  416 278 344 362 386 385  379
Avlsgriser (gj.sn.) stk  40,8 25,3  34,9 56,0 44,6 49,4 46,4 36,6  44,4
Smågriskull stk  130 68  98 102 97 107 125 73  102
Salgbare smågriser stk  1740 910  1234 1001 1007 1123 1607 902  1188
Omsatt slaktesvin stk  640 755  650 943 826 462 730 782  698
Innkjøp av svin 1000 NOK  66,2 339,8  231,5 109,8 285,3 124,7 81,9 291,7  187,3
Priser:              
  Bygg NOK/kg  2,00 2,00  2,09 2,08 2,00 2,14 2,08 2,04  2,08
  Havre NOK/kg  1,84 1,87  1,95 1,75 2,43 1,93 1,84 1,86  1,94
  Hvete NOK/kg  2,31 2,27  2,30 2,17 2,68 2,15 2,31 2,27  2,30
  Slaktesvin NOK/kg  23,40 23,22  23,04 23,76 23,08 23,48 23,37 23,36  23,31
  Smågris, salg NOK/stk  929 872  912 838 936 914 922 870  912
Variable kostnader NOK/daa  3277 1969  2992 4022 8748 3916 3475 2040  3323
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  61,6 114,8  96,2 146,5 64,2 138,7 94,9 137,9  109,4
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  63,8 124,8  69,7 -2,4 19,7 11,1 46,4 94,4  43,7
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  149,0 353,1  187,1 -0,4 31,0 47,6 108,3 274,6  117,3
Produksjonsinntekt oljefrø og erter 1000 NOK  43,2 71,3  36,7    31,4 55,5  22,8
Produksjonsinntekt smågris 1000 NOK  952,0 468,6  681,0 79,1 367,7 587,0 752,0 377,2  537,6
Produksjonsinntekt slaktesvin 1000 NOK  1237,1 1397,9  1234,1 1713,9 1536,4 854,1 1400,5 1434,5  1305,3
Produksjonsinntekt avlsgriser 1000 NOK  156,2 26,0  93,3 75,1 78,6 123,8 140,7 32,5  96,8
Annet husdyrhold 1000 NOK  9,1 18,0  8,6 0,5   7,1 14,0  5,5
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,8 0,4  0,6 0,5 0,6 0,5 0,7 0,4  0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  4,2 2,1  3,1 3,2 6,6 3,9 3,9 2,0  3,3
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 229,4 216,1  242,6 265,1 341,5 297,2 239,4 199,5  260,3
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 216,5 183,8  227,7 258,2 337,9 301,2 230,4 167,6  250,7
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  199,3 162,0  207,5 247,3 319,5 277,2 213,3 147,1  231,0
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 260,0 241,9  273,2 297,0 370,9 336,4 270,6 226,6  291,5

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015