Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2004
Hovedtabell 17e, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn og svinehold

 

Landsdeler  Østlandet  T.lag  Alle
  

 

 

 

 

 

   Flatbygder  Flatb.   
  

 

 

 

  
Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  Alle  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    7 12  26 12 8 12 16 40
Brukers alder år  40 51  49 47 54 41 50 48
Jordbruksareal daa  256 394  355 281 155 251 379 327
  Leid daa  48 103  109 39 19 43 94 85
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  3051,0 2888,3  2695,6 2407,8 1534,3 2817,4 2814,5 2656,5
  Varelager 1000 NOK  139,6 174,9  169,7 143,3 62,9 130,9 183,1 161,0
  Buskap 1000 NOK  268,5 254,6  247,6 290,4 265,1 264,6 273,5 270,1
  Maskiner og redskap 1000 NOK  119,9 158,5  132,7 89,8 24,4 115,7 157,2 125,1
  Skurtresker 1000 NOK  60,2 52,7  63,9 43,4 3,1 69,8 45,1 54,6
  Traktor 1000 NOK  113,5 155,0  147,0 127,4 97,5 119,3 153,3 144,5
  Driftsbygninger 1000 NOK  1895,5 1777,7  1595,0 1438,4 948,4 1721,2 1683,1 1584,0
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  453,8 314,8  339,6 275,1 132,8 396,0 319,3 317,3
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2829 2987  2892 2997 2870 2838 3046 2943
  Familien timer  2020 2591  2399 2320 2451 2043 2622 2398
Arealbruk:            
  Bygg daa  136,7 64,6  91,0 198,2 49,5 151,4 111,8 124,7
  Havre daa  24,4 71,1  66,2 47,6 42,0 34,7 60,6 59,5
  Hvete daa  54,0 182,4  144,5 4,2 36,8 31,5 143,9 98,0
  Poteter daa     0,2  0,8   0,2
  Annet daa  40,6 73,9  52,7 31,1 25,8 33,7 61,7 43,8
Avlinger pr daa:            
  Bygg kg  539 502  526 441 449 512 467 482
  Havre kg  396 486  486 346 521 336 472 450
  Hvete kg  554 515  534 691 630 554 511 533
  Poteter kg     1250  1250   1250
  I alt FEm  488 487  485 393 455 452 469 459
Avlsgriser (gj.sn.) stk  43,4 34,0  36,1 43,0 44,4 39,7 38,0 39,8
Smågriskull stk  90 68  71 88 92 84 73 81
Salgbare smågriser stk  859 796  774 854 949 819 811 841
Omsatt slaktesvin stk  344 710  531 510 352 447 640 507
Innkjøp av svin 1000 NOK  137,4 169,4  149,0 72,9 146,2 106,7 141,7 127,3
Priser:            
  Bygg NOK/kg  1,87 1,73  1,81 1,86 1,71 1,89 1,78 1,83
  Havre NOK/kg  1,56 1,62  1,66 1,87 1,81 1,85 1,63 1,70
  Hvete NOK/kg  2,13 2,10  2,10 2,03 2,26 2,13 2,11 2,10
  Slaktesvin NOK/kg  21,20 20,66  20,69 20,52 20,14 20,85 20,62 20,64
  Smågris, salg NOK/stk  708 691  700 711 723 711 696 709
Variable kostnader NOK/daa  2878 2587  2406 2592 4639 2890 2535 2521
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  139,4 56,0  86,5 163,9 41,4 147,0 94,7 109,8
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  10,9 54,4  50,3 29,7 40,2 19,9 45,4 43,2
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  64,9 202,2  162,8 5,8 52,5 37,8 158,2 110,2
Produksjonsinntekt oljefrø 1000 NOK  11,5 14,7  9,9   6,7 11,1 6,4
Produksjonsinntekt smågris 1000 NOK  380,0 161,4  232,4 180,0 447,4 264,4 157,8 252,1
Produksjonsinntekt slaktesvin 1000 NOK  558,1 1095,0  824,6 763,6 505,8 699,2 984,3 774,4
Produksjonsinntekt avlsgriser 1000 NOK  37,3 102,1  71,5 122,0 80,7 41,8 176,3 107,5
Annet husdyrhold 1000 NOK      0,6 0,9  0,1 0,2
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,6 0,5  0,5 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  2,6 2,4  2,3 2,8 4,0 2,8 2,5 2,5
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 118,2 251,1  209,5 255,1 200,5 167,7 264,0 226,7
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 86,7 247,2  199,7 258,7 189,2 151,4 262,9 221,1
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  50,8 202,2  159,9 220,4 163,4 109,8 218,3 180,2

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015