Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2004
Hovedtabell 14b, del 2. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Geiter  Fjørfe  Hester  Andre inn-  Husdyr-
   Størrelses- 

 

 

 

  og  tekter fra  produksjon
   grupper, daa  Livdyr/  Mjølk  Livdyr/  Egg  heste-  husdyr-  i alt
      slakt     slakt     hold  hold   

 

Østlandet                  
Flatbygder                  
  100-199,9    93,5    27,9   0,2   402,1    
  200-299,9    157,0    14,2   0,1   552,5    
  300-499,9    24,9    32,2   0,2   519,0    
  500-    63,7    33,5   8,1   570,5    
  Alle    74,7    31,1   2,0   511,6    
Andre bygder                  
  50-99,9 2,9  18,9        0,3   122,3    
  100-199,9 0,2  7,8 -1,4    32,1 0,1  0,1   262,2    
  200-299,9    3,7    21,8 0,2     384,5    
  300-499,9        0,1   0,1   429,1    
  500-    30,5    133,0      443,9    
  Alle 0,3  4,7 1,9    26,3 0,1  0,1   325,2    
Agder og Rogaland                  
Jæren                  
  100-199,9    2,1    12,7      587,1    
  200-299,9    5,1    44,4      1246,3    
  300-499,9    9,3       8,7   751,1    
  Alle    4,2    21,1   1,7   877,3    
Andre bygder                  
  50-99,9              155,4    
  100-199,9    -2,7    46,4 0,1  0,6   464,4    
  200-299,9    3,9    43,8      604,1    
  300-499,9              532,7    
  Alle    1,9    48,7 0,1  0,2   511,1    
Vestlandet                  
  35-49,9 2,0  19,1           34,4    
  50-99,9 0,1  9,0        0,2   164,2    
  100-199,9 0,1  4,8 3,0    4,2   0,1   386,1    
  200-299,9    0,2    5,8 1,4  0,7   464,6    
  300-499,9    21,2       0,1   618,2    
  Alle 0,1  4,5 3,4    3,2 0,3  0,3   381,1    
Trøndelag                  
Flatbygder                  
  100-199,9           0,7   456,8    
  200-299,9        0,1      414,4    
  300-499,9              510,6    
  Alle           0,2   460,5    
Andre bygder                  
  100-199,9           0,1   355,8    
  200-299,9           0,8   411,4    
  300-499,9           0,2   561,6    
  Alle           0,4   427,4    
Nord-Norge                  
  50-99,9 1,9  106,8           129,9    
  100-199,9 2,1  75,7     0,1 0,3  0,6   249,4    
  200-299,9 0,2  4,6        0,3   370,7    
  300-499,9        0,2      521,4    
  Alle 0,9  33,8     0,1 0,1  0,3   350,5    
Alle bruk                  
  35-49,9 1,3  11,7 16,5    171,4      224,5    
  50-99,9 0,9  24,6     0,7   0,2   156,2    
  100-199,9 0,3  11,6 8,6    17,3 0,1  0,3   362,0    
  200-299,9   0,7 27,0    13,8 0,2  0,3   497,9    
  300-499,9    10,3    10,7   0,4   524,6    
  500-    46,6    40,5   5,4   589,1    
  Alle 0,2  5,9 16,6    17,4 0,1  0,6   438,1    

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015