Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2004
Hovedtabell 20. Avvirkning og transport

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2004  2003

 

Landsdel             
Østlandet %1) 98 46   100    77 81 70
Agder %1) 87 11   37    28 33 47
Midt-Norge %1) 44 80   49    57 57 95
 

 

Hele landet %1) 67 56  78   68 69 73
         
Salgsvirke           
Bartre           
Spesialtømmer %  2     1 1 
Skurtømmer % 55 52  46   48 48 51
Sams virke %  2  2   1 1 3
Massevirke % 38 41  47   47 46 40
 

 

I alt % 92 96  95   97 96 95
         
Annet virke           
Lauvtrevirke %  1  2   1 1 1
Ved til brensel % 7 3  3   2 3 4
Rotsalg %         
 

 

I alt % 8 4  5   3 4 5
 

 

Salgsvirke i alt % 100 100  100   100 100 100
         
Driftsveglengde2) km 0,8 0,7  0,7   0,6 0,7 0,6
         
Terrengforhold           
Lett % 53 19  31   32 31 19
Middels % 40 65  62   68 64 74
Vanskelig % 7 16  7    4 7
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         
Transportutstyr           
Jordbrukstraktor % 70 50  18   23 26 28
Skogstraktor % 30 50  82   77 74 72
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         
Transportarbeid           
Egne transportmidler % 98 96  103   98 99 86
Leide transportmidler % 2 4  -3   2 1 14
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100

 

1)Avvirkning i prosent av balansekvantum
2)Driftsveglengde for årets avvirkning

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015