Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2004
Hovedtabell 18, del 1. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Driftsoverskudd  Lønns-  Pen-  Aksje-  Familiens   Rente-  Arbeids-
   Størrelses- 

 

  inn-  sjoner  utbytte  arbeid  inn-  vederlag
   grupper, daa  Jord-  Skog-  Till.-  Annen  tekter  o.l.     nyanlegg  tekter  og for-
      bruk  bruk  næring  næring                 rentning
      A  + B  + C  + D  + E  + F  + G  + H  + I  = J

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  100-199,9 127,9  27,6  26,8   8,5  304,8  38,9   12,8  2,5   3,9    553,7 
  200-299,9 200,9  19,4  58,5   6,4  241,8  42,8   15,9  1,6   6,9    594,2 
  300-499,9 267,7  12,8  69,1   42,1  259,0  36,9   -3,3  7,5   5,9    697,7 
  500- 407,2  32,3  60,1   28,7  231,9  34,5   20,8  4,6   5,8    825,9 
  Alle 257,1  20,6  56,5   24,4  260,5  37,9   9,2  5,3   5,7    677,2 
Andre bygder                         
  50-99,9 70,4  8,8  23,8   63,3  213,3  53,9   6,1     4,9    444,5 
  100-199,9 126,1  20,2  20,2   30,2  230,8  24,7   12,8  2,8   7,0    474,8 
  200-299,9 225,2  9,0  37,0   12,2  196,4  31,3   4,4  2,3   5,0    522,8 
  300-499,9 266,9  20,3  26,1   9,5  158,4  37,8   23,2  3,8   6,4    552,4 
  500- 378,3  151,1  58,2   -0,6  248,1  2,6   7,3  6,0   8,5    859,5 
  Alle 187,7  23,3  27,8   22,3  207,8  29,8   12,0  2,9   6,3    519,9 
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  100-199,9 215,9  -0,6  1,5   7,7  293,1  18,1   9,8     16,0    561,5 
  200-299,9 408,9  0,1  1,6   11,5  127,9  12,0     12,5   3,6    578,1 
  300-499,9 321,9  0,3  15,8   18,7  141,4  10,1   37,7  1,8   0,6    548,3 
  Alle 301,0    5,7   19,9  212,5  13,9   10,5  8,4   6,8    578,7 
Andre bygder                         
  50-99,9 37,9  6,5  15,1   12,7  256,3     -9,5     3,7    322,7 
  100-199,9 169,9  8,1  22,0   10,2  207,6  49,5   39,0  7,4   2,5    516,2 
  200-299,9 295,1  3,5  54,2   15,1  189,4  17,5   -0,2  11,3   4,1    590,0 
  300-499,9 259,4  6,7  59,4   9,9  165,8  24,8   0,1  15,6   3,2    544,9 
  Alle 222,4  6,0  40,4   11,7  199,7  30,6   14,9  9,4   3,3    538,4 
Vestlandet                         
  35-49,9 117,3  0,2  27,2   1,6  311,8  6,8   4,7  1,4   2,4    473,4 
  50-99,9 145,1  0,5  5,1   15,3  218,2  18,5   -0,8  2,5   3,8    408,2 
  100-199,9 190,0  0,9  23,2   12,2  218,3  26,6   10,4  12,6   4,8    499,0 
  200-299,9 239,9  4,4  36,4   20,9  157,2  23,7   61,7  8,5   5,0    557,7 
  300-499,9 283,5  -0,4  38,0   43,1  148,8  19,0   12,1  6,4   8,9    559,4 
  Alle 202,9  1,7  24,2   17,1  198,9  22,7   20,1  8,6   4,9    501,1 
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  100-199,9 238,9  11,1  8,5   11,6  140,8  50,6   6,4  0,4   17,3    485,6 
  200-299,9 210,2  6,2  45,4   16,2  278,7  17,3   4,4  1,1   4,1    583,6 
  300-499,9 297,9  5,6  42,7   8,7  250,2  18,2   3,9  1,2   5,0    633,4 
  Alle 250,0  7,0  34,5   12,0  232,8  27,6   4,5  2,2   7,4    578,0 
Andre bygder                         
  100-199,9 212,8  11,4  21,1   6,6  166,3  22,8   7,4  0,8   6,7    455,9 
  200-299,9 215,7  14,2  28,7   19,4  160,8  24,2   3,1  2,1   2,3    470,5 
  300-499,9 288,7  20,9  25,6   92,3  156,4  16,3   1,9  7,9   4,3    614,3 
  Alle 230,3  14,3  26,6   39,8  159,6  21,7   4,5  2,8   4,5    504,1 
Nord-Norge                         
  50-99,9 164,8  0,3  2,8   29,5  182,2  45,6        2,3    427,5 
  100-199,9 207,4  4,3  8,2   22,4  169,2  47,3   0,4  7,2   3,4    469,8 
  200-299,9 259,7  -0,5  18,5   11,3  129,8  45,9   2,8  9,1   2,7    479,3 
  300-499,9 316,3  9,9  31,5   5,2  134,0  45,5   0,2  1,9   2,3    546,8 
  Alle 249,6  3,3  16,8   14,7  146,5  46,2   1,2  6,0   2,8    487,1 
Alle bruk                         
  35-49,9 123,0  0,3  20,9   0,8  323,3  18,8   2,9  11,3   2,5    503,8 
  50-99,9 117,5  2,5  8,9   31,2  238,3  27,2   -0,2  1,6   3,5    430,5 
  100-199,9 174,5  10,6  18,9   16,4  216,7  32,9   12,9  5,8   6,2    494,9 
  200-299,9 243,8  7,6  37,8   13,8  189,9  29,5   13,7  5,5   4,4    546,0 
  300-499,9 281,6  11,4  45,9   28,7  199,1  30,9   5,8  5,8   5,2    614,4 
  500- 388,9  42,9  54,7   28,8  213,0  30,5   15,2  7,9   5,5    787,4 
  Alle 228,8  11,4  32,3   20,0  207,5  30,7   10,7  5,7   5,2    552,3 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015