Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 18, del 1. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Driftsoverskudd  Lønns-  Pen-  Aksje-  Familiens   Rente-  Arbeids-
   Størrelses- 

 

  inn-  sjoner  utbytte  arbeid  inn-  vederlag
   grupper, daa  Jord-  Skog-  Till.-  Annen  tekter  o.l.     nyanlegg  tekter  og for-
      bruk  bruk  næring  næring                 rentning
      A  + B  + C  + D  + E  + F  + G  + H  + I  = J

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  35-49,9 158,8  -0,2  11,4   23,1  357,3  103,9   75,3     9,1    738,7 
  100-199,9 108,3  46,2  36,5   51,1  458,6  31,8   -2,4  5,2   25,0    760,3 
  200-299,9 231,2  24,6  33,0   53,6  313,5  29,0   6,8  2,6   17,8    712,1 
  300-499,9 292,5  27,2  127,2   48,4  325,9  48,6   28,3  4,5   11,1    913,7 
  500- 394,6  54,7  75,9   35,4  224,1  37,8   6,5  0,4   18,4    847,8 
  Alle 264,5  35,5  72,2   44,6  327,5  40,6   13,9  2,9   16,5    818,2 
Andre bygder                         
  50-99,9 47,6  12,5  54,1   40,0  325,7  56,2   1,5     11,2    548,8 
  100-199,9 154,6  28,5  27,8   11,1  303,5  22,0   22,9  2,8   20,9    594,1 
  200-299,9 208,1  54,0  37,2   13,1  274,4  37,7   3,7  5,4   15,2    648,8 
  300-499,9 304,3  31,3  46,6   74,2  201,5  40,8   3,6  10,4   17,1    729,8 
  500- 432,5  24,9  46,6   19,6  265,8  33,3   10,3  5,8   10,8    849,6 
  Alle 218,7  33,1  37,8   28,4  272,7  33,2   11,6  5,1   17,1    657,7 
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  100-199,9 296,9  0,7  20,1     359,8  6,2     10,4   9,0    703,1 
  200-299,9 812,7  0,3  11,7   3,8  202,2  27,5   15,5     8,7    1082,4 
  300-499,9 456,4    19,8   13,7  238,1  4,7   6,1  21,8   8,6    769,2 
  Alle 515,8  0,3  14,9   20,4  257,2  19,6   6,2  9,3   10,1    853,8 
Andre bygder                         
  100-199,9 224,6  0,1  34,7   40,6  267,3  21,5   2,7  1,1   5,6    598,2 
  200-299,9 265,3  16,1  23,0   4,1  235,7  23,9   2,8  0,3   7,7    578,9 
  300-499,9 351,1  8,8  77,2   24,7  181,1  62,0   3,8  20,0   7,3    736,0 
  Alle 287,5  8,7  44,1   25,5  245,2  32,8   2,9  5,6   7,2    659,5 
Vestlandet                         
  35-49,9 146,5  -1,9  18,9   7,0  344,0  25,1   5,9  2,9   11,3    559,7 
  50-99,9 161,5  4,2  17,9   5,2  265,6  38,8   0,7  2,3   14,0    510,2 
  100-199,9 221,2  2,9  24,8   13,7  325,6  29,5   6,3  2,2   19,1    645,3 
  200-299,9 311,8  -0,2  21,5   -0,5  221,2  17,3   4,6  10,7   21,9    608,3 
  300-499,9 386,7  6,7  20,5   49,0  254,1  5,1   1,1  11,0   7,0    741,2 
  Alle 265,9  2,7  22,2   14,7  280,1  23,9   4,2  5,5   16,2    635,4 
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  100-199,9 249,7  14,1  53,9   4,0  286,7  13,5   0,9  16,3   9,5    648,6 
  200-299,9 218,5  15,2  63,0   17,2  362,0  25,0   -21,7  6,3   13,3    698,8 
  300-499,9 343,9  4,9  33,7   2,1  252,1  36,8   30,5  11,0   16,8    731,8 
  Alle 292,6  12,0  45,8   7,1  295,4  29,1   19,9  9,4   13,4    724,7 
Andre bygder                         
  100-199,9 280,0  13,6  19,3   18,1  223,8  14,8   9,8  1,7   17,6    598,7 
  200-299,9 333,4  63,5  24,4   9,9  198,7  52,7   4,8  11,9   21,3    720,6 
  300-499,9 318,0  48,8  23,6   40,5  217,8  11,6   11,3  13,0   8,5    693,1 
  Alle 322,3  39,2  27,6   30,3  212,6  22,2   9,1  8,1   14,7    686,1 
Nord-Norge                         
  50-99,9 231,6  -0,2  51,0   21,9  217,8  119,9     4,0   8,0    654,0 
  100-199,9 264,2  8,4  8,0   4,1  157,0  68,8   -17,6  3,4   8,6    504,9 
  200-299,9 264,6  1,0  32,5   23,8  197,8  48,3   2,6  1,7   6,1    578,4 
  300-499,9 346,9  1,2  27,9   7,5  163,2  59,3   -1,0  8,0   8,2    621,2 
  Alle 297,2  2,7  27,0   14,2  175,2  60,2   -3,3  3,9   7,2    584,3 
Alle bruk                         
  35-49,9 208,1  -1,0  16,1   10,4  350,9  53,6   25,6  1,5   11,7    676,9 
  50-99,9 140,1  7,5  28,6   34,0  300,5  55,9   19,7  1,4   11,8    599,5 
  100-199,9 207,8  15,6  26,9   18,6  303,8  27,8   6,0  3,8   16,6    626,9 
  200-299,9 291,4  20,1  31,8   18,9  252,1  33,3   2,5  4,7   13,9    668,7 
  300-499,9 335,6  18,8  58,5   37,4  242,0  36,8   12,8  10,6   11,0    763,5 
  500- 454,2  37,7  63,3   27,7  221,2  35,0   6,0  1,5   14,1    860,7 
  Alle 283,2  18,9  39,9   25,3  266,9  34,5   8,1  5,4   13,8    696,0 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015