Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 13b, del 2. Faste kostnader og kostnader i alt i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Sum  Maskin-  Jord-  Annen  Forsik-  Elektrisk  Privatbil  Admini-  Faste  Kostnader
   Størrelses-  avskrivn.  leie  leie  leie  ringer  energi  i J.B.  strasjon  kostnader  i alt
   grupper, daa                          i alt   

 

Østlandet                                  
Flatbygder                                  
  35-49,9 117,3   15,3   0,8       17,8   22,5    8,5   31,5   334,5    1156,3   
  100-199,9 73,9   24,1   2,2       14,4   11,6    6,8   18,2   244,0    581,3   
  200-299,9 76,5   40,1   8,7    18,0   23,1   19,8    7,2   23,7   344,4    762,2   
  300-499,9 105,8   47,1   27,3    12,6   23,6   22,3    10,0   35,3   463,2    893,7   
  500- 160,6   101,1   99,4    17,2   33,7   23,8    9,4   55,2   763,6    1325,1   
  Alle 106,5   53,3   35,8    12,1   24,0   19,9    8,5   34,5   464,8    912,2   
Andre bygder                                  
  50-99,9 29,2   9,2   0,4       10,6   8,5    10,1   14,5   162,5    261,6   
  100-199,9 58,2   23,4   3,1       15,6   14,1    10,6   23,3   268,8    440,0   
  200-299,9 72,2   23,2   5,4       17,9   14,6    12,9   25,3   314,7    535,3   
  300-499,9 96,8   41,3   15,2    3,6   21,6   19,8    10,2   32,4   428,6    699,9   
  500- 146,0   91,9   49,9    8,2   26,8   26,9    12,9   48,8   721,3    1208,5   
  Alle 76,3   33,0   10,7    1,6   18,2   16,3    11,2   27,6   351,0    581,1   
Agder og Rogaland                                  
Jæren                                  
  100-199,9 76,9   44,5   7,8    13,8   15,5   20,3    8,1   29,6   367,1    663,4   
  200-299,9 198,5   92,4   27,1    0,3   28,8   67,6    8,6   45,5   811,6    1779,0   
  300-499,9 145,3   91,4   63,1    10,1   26,6   33,8    9,5   56,3   698,6    1496,1   
  Alle 146,9   78,9   35,7    6,9   23,7   40,2    8,2   43,1   633,0    1315,4   
Andre bygder                                  
  100-199,9 78,2   27,7   8,4    28,2   15,7   15,5    7,6   36,2   356,9    695,3   
  200-299,9 102,2   15,1   20,1       18,3   16,6    10,7   29,9   372,0    671,0   
  300-499,9 140,8   55,9   19,8    13,7   22,9   15,6    9,8   33,4   545,8    1088,4   
  Alle 103,3   37,1   16,3    18,4   20,1   17,2    9,2   33,8   445,0    876,7   
Vestlandet                                  
  35-49,9 47,2   1,4   1,1    0,4   6,3   5,6    8,0   19,1   200,3    254,0   
  50-99,9 40,4   4,2   2,4    1,5   8,4   6,5    6,8   16,3   186,3    301,9   
  100-199,9 66,7   15,6   3,5    7,4   13,2   13,4    8,0   24,5   278,7    513,3   
  200-299,9 83,4   32,6   7,5    5,7   17,6   17,6    10,7   28,1   351,9    662,4   
  300-499,9 126,6   35,4   7,2    16,5   19,4   20,4    11,6   37,1   472,3    916,6   
  Alle 81,0   23,5   5,6    7,2   14,6   14,5    9,1   26,5   327,1    600,1   
Trøndelag                                  
Flatbygder                                  
  100-199,9 89,1   22,4   3,2    0,8   18,4   16,1    7,3   26,2   290,4    694,5   
  200-299,9 84,4   32,9   7,2    1,6   17,3   16,7    7,4   30,4   331,4    565,9   
  300-499,9 93,7   33,9   14,6    0,8   22,8   19,9    7,1   41,7   381,4    748,7   
  Alle 91,7   32,8   11,1    1,1   20,6   18,6    7,2   35,1   360,1    701,8   
Andre bygder                                  
  100-199,9 61,7   12,1   2,7    0,1   18,6   14,4    10,7   24,7   286,2    497,3   
  200-299,9 68,6   32,6   7,1    1,3   20,0   20,1    7,8   31,4   365,0    610,6   
  300-499,9 101,8   72,0   18,2    8,2   23,5   24,1    11,3   38,7   487,1    814,8   
  Alle 82,8   41,1   9,8    3,3   21,5   20,6    10,2   32,3   398,5    679,9   
Nord-Norge                                  
  50-99,9 42,8   30,3   0,4       12,2   18,6    4,9   28,4   252,1    508,3   
  100-199,9 41,1   29,3   0,4    0,1   12,7   15,4    11,7   19,4   253,1    417,1   
  200-299,9 67,1   47,4   2,0    0,2   19,7   16,3    10,0   32,1   350,0    571,1   
  300-499,9 104,4   32,0   2,4    2,2   23,7   23,2    10,8   38,8   433,4    784,0   
  Alle 72,8   40,5   2,3    1,5   19,2   18,9    10,3   31,4   362,5    623,2   
Alle bruk                                  
  35-49,9 79,8   10,9   2,0    0,2   12,5   17,0    7,0   24,2   271,2    687,0   
  50-99,9 39,6   10,1   1,5    6,6   10,6   9,5    7,7   18,4   201,8    358,8   
  100-199,9 65,4   22,6   3,6    5,6   15,0   14,4    9,0   24,5   283,8    529,0   
  200-299,9 84,9   37,5   8,6    4,2   19,9   20,3    9,6   29,4   373,0    696,5   
  300-499,9 110,5   47,6   19,2    8,7   22,8   21,8    10,1   37,6   470,3    883,2   
  500- 166,9   103,1   74,3    13,3   32,9   28,2    9,9   52,9   786,3    1387,2   
  Alle 91,1   39,9   15,8    6,8   19,8   19,0    9,4   31,6   400,2    743,2   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015