Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 18, del 2. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Renter  Kår-  Netto-  Netto  Privat  Betalt  Sparing
   Størrelses-  av  ytelser  inntekt  verdi-  forbruk  skatt   
   grupper, daa  gjeld        regulering         
      - K  - L  = M  + N  - O  - P  = Q

 

Østlandet                     
Flatbygder                     
  35-49,9 114,3  10,1  614,2    120,4   480,7   113,8    140,1  
  100-199,9 53,9  6,1  700,3    99,7   453,8   190,8    155,4  
  200-299,9 69,5  8,5  633,9    46,4   413,9   155,1    111,3  
  300-499,9 96,2  10,7  806,7    69,8   483,1   201,6    191,8  
  500- 100,4  8,7  739,2    84,9   452,6   195,7    175,8  
  Alle 84,0  8,7  725,4    74,0   456,2   185,3    157,9  
Andre bygder                     
  50-99,9 18,1  1,5  529,0    40,0   322,7   138,7    107,6  
  100-199,9 46,6  5,4  541,9    22,3   339,1   127,3    97,8  
  200-299,9 48,2  8,9  591,5    59,6   380,8   125,0    145,3  
  300-499,9 52,4  11,0  666,6    27,0   425,5   144,7    123,4  
  500- 98,8  6,3  745,4    34,9   385,5   173,0    221,8  
  Alle 51,3  7,2  599,4    34,0   370,5   136,0    126,9  
Agder og Rogaland                     
Jæren                     
  100-199,9 55,2  8,7  639,1    57,9   426,9   156,1    114,0  
  200-299,9 119,9  7,1  955,8    14,0   452,4   183,7    333,7  
  300-499,9 93,3  7,5  668,5    109,7   417,1   186,0    175,1  
  Alle 105,1  8,0  740,6    56,9   431,8   168,2    197,5  
Andre bygder                     
  100-199,9 66,9  2,0  529,6    23,3   407,9   125,3    19,7  
  200-299,9 65,2  3,1  510,9    169,2   389,2   106,2    184,7  
  300-499,9 89,8  0,1  646,1    73,6   456,5   147,2    116,0  
  Alle 75,4  1,8  582,4    71,7   414,2   129,7    110,2  
Vestlandet                     
  35-49,9 10,6  4,0  545,3    -15,9   348,1   129,2    52,1  
  50-99,9 23,8  4,4  481,8    -12,4   329,1   99,6    40,7  
  100-199,9 35,2  5,1  604,8    35,9   383,1   146,5    111,1  
  200-299,9 48,0  6,2  554,5    76,6   346,6   128,3    156,2  
  300-499,9 86,4  5,5  649,1    16,9   395,6   134,7    135,7  
  Alle 47,6  5,9  582,3    32,3   367,5   132,5    114,6  
Trøndelag                     
Flatbygder                     
  100-199,9 70,7  6,6  571,3    -18,0   383,2   135,5    34,6  
  200-299,9 67,7  7,8  623,4    20,5   481,7   146,6    15,6  
  300-499,9 63,1  11,5  657,2    85,9   435,8   152,0    155,3  
  Alle 69,4  9,5  645,1    67,9   448,6   148,2    116,2  
Andre bygder                     
  100-199,9 29,7  9,5  559,4    57,5   338,4   130,5    148,0  
  200-299,9 51,7  5,0  664,1    51,0   409,5   120,7    184,9  
  300-499,9 76,0  6,2  611,1    11,2   350,2   133,0    139,1  
  Alle 54,7  7,3  624,2    38,2   370,7   132,5    159,2  
Nord-Norge                     
  50-99,9 61,8    592,1    12,6   391,5   127,7    85,5  
  100-199,9 32,9  0,4  471,5    17,2   323,6   90,7    74,4  
  200-299,9 55,8  0,6  521,8    12,8   365,2   103,0    66,4  
  300-499,9 94,9  1,8  524,7    81,0   381,2   113,1    111,4  
  Alle 63,5  0,8  519,9    30,5   360,9   104,4    85,1  
Alle bruk                     
  35-49,9 62,1  5,0  609,8    42,8   420,5   132,1    100,0  
  50-99,9 32,5  2,6  564,2    29,4   354,4   126,4    112,8  
  100-199,9 45,4  5,2  576,4    37,7   376,1   138,0    100,0  
  200-299,9 61,4  5,7  601,4    53,5   394,8   129,6    130,5  
  300-499,9 81,9  7,5  673,9    56,7   426,4   156,1    148,1  
  500- 117,3  9,2  734,4    66,6   438,3   176,1    186,6  
  Alle 65,8  6,2  624,1    49,1   399,9   143,5    129,8  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015