Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2016
Hovedtabell 18, del 2. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Renter  Kår-  Netto-  Netto  Privat  Betalt  Sparing
   Størrelses-  av  ytelser  inntekt  verdi-  forbruk  skatt   
   grupper, daa  gjeld        regulering         
      - K  - L  = M  + N  - O  - P  = Q

 

Østlandet                     
Flatbygder                     
  100-199,9 65,4  5,5  863,7    25,3   571,0   282,9    35,1  
  200-299,9 75,5  13,0  1193,2    137,2   619,6   326,9    383,9  
  300-499,9 102,7  5,9  978,2    36,0   646,2   297,6    70,4  
  500- 163,3  6,2  1207,4    380,1   664,3   350,7    572,5  
  Alle 114,1  7,2  1084,4    179,5   633,9   322,8    307,2  
Andre bygder                     
  100-199,9 37,9  6,0  920,1    -27,7   555,2   255,7    81,5  
  200-299,9 72,9  10,3  835,2    95,9   511,6   226,6    192,9  
  300-499,9 67,6  12,8  1032,7    200,4   629,5   267,7    335,9  
  500- 117,7  12,4  971,3    309,7   603,4   258,2    419,4  
  Alle 75,9  10,7  940,6    152,2   581,7   253,0    258,1  
Agder og Rogaland                     
Jæren                     
  100-199,9 77,1  17,2  1226,8    -1,8   540,1   260,3    424,6  
  200-299,9 148,6  8,0  1013,0    133,1   601,9   266,2    278,0  
  300-499,9 154,0  12,3  946,1    16,1   605,4   263,8    93,0  
  500- 209,0  7,1  984,9    70,0   666,1   265,5    123,3  
  Alle 157,0  10,9  1004,8    52,4   630,5   265,6    161,1  
Andre bygder                     
  100-199,9 96,7  0,9  673,9    71,8   505,3   195,0    45,4  
  200-299,9 72,9  2,3  721,0    36,9   458,5   161,8    137,6  
  300-499,9 118,8  2,2  881,0    113,2   517,0   194,1    283,1  
  500- 148,4  5,3  991,1    77,1   649,6   231,6    187,0  
  Alle 107,9  2,5  839,1    73,8   537,8   202,5    172,6  
Vestlandet                     
  35-49,9 10,4  5,3  889,8    573,7   657,0   208,1    598,4  
  50-99,9 48,5  7,2  862,6    -2,5   547,0   214,1    99,0  
  100-199,9 39,3  7,9  934,3    127,7   508,6   272,1    281,3  
  200-299,9 52,8  7,9  923,0    213,8   559,0   229,8    348,0  
  300-499,9 85,0  6,8  888,1    39,1   573,7   209,7    143,8  
  500- 182,9  3,7  1051,3    58,2   529,7   234,9    344,9  
  Alle 67,6  7,0  920,8    134,2   553,2   231,5    270,3  
Trøndelag                     
Flatbygder                     
  200-299,9 70,3  12,8  945,2    112,8   642,7   270,0    145,3  
  300-499,9 134,8  9,7  1057,9    107,9   619,1   305,7    241,0  
  500- 133,0  13,8  1353,6    126,0   627,1   340,3    512,2  
  Alle 113,1  11,4  1083,7    103,6   622,5   296,9    267,9  
Andre bygder                     
  200-299,9 53,7  13,4  846,0    129,3   516,6   198,8    259,9  
  300-499,9 91,6  5,5  874,9    90,6   597,8   204,5    163,2  
  500- 158,4  18,7  1061,1    19,1   584,2   278,2    217,8  
  Alle 83,8  10,7  883,3    89,3   555,2   218,5    198,9  
Nord-Norge                     
  100-199,9 38,7  3,4  661,3    -13,0   358,3   146,6    143,4  
  200-299,9 56,6  1,2  809,4    46,6   452,3   203,6    200,1  
  300-499,9 125,4  0,6  786,1    23,0   502,4   229,7    77,0  
  500- 215,6  1,6  987,9    188,0   511,5   231,6    432,8  
  Alle 114,4  1,4  823,1    63,9   467,7   210,4    208,9  
Alle bruk                     
  35-49,9 97,0  4,6  953,7    330,5   694,9   267,9    321,4  
  50-99,9 54,3  7,8  869,0    -0,8   551,2   242,9    74,1  
  100-199,9 53,0  6,3  865,8    39,9   515,8   245,3    144,6  
  200-299,9 68,9  8,6  914,2    122,5   540,6   234,9    261,2  
  300-499,9 106,2  6,9  935,3    79,6   590,8   249,7    174,4  
  500- 163,2  7,6  1095,5    229,5   613,2   288,5    423,3  
  Alle 99,1  7,3  952,2    119,7   572,8   254,1    245,0