Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2016
Hovedtabell 23. Driftsresultat

 

    Enhet   Intet   Salgsvirke i m3/år  Alle skoger
       salgs- 

 

  

 

       virke  0-99   100-199   200-399   400-  2016  2015

 

Skoger Antall 66 19 8   12  36  141  138
Solgt og brukt virke m3 15 39 146   326  1355  394  381
 
Beregninger pr skog
 
+Bruttoinntekt v/avvirkning NOK 4908 11465 44489   105073  447890  129664  131915
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK 2509 8445 15923   21291  11357  7928  8092
-Leid arbeid og utstyr NOK 189 3565 9115   37235  187653  52167  48358
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK 7515 11112 35215   38750  20389  15517  14285
-Salg, måling, administrasjon NOK 3131 3313 9996   9797  17166  7696  7772
 

 

=Variable kostnader i alt NOK 13344 26436 70250   107073  236566  83307  78506
 

 

=Rånetto NOK -8436 -14971 -25761   -2000  211324  46357  53409
+Andre inntekter NOK 1136 202 8822   1139  4344  2265  2748
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK -7300 -14769 -16939   -862  215668  48623  56157
-Avskrivninger NOK 2517 3708 1903   6022  6595  3982  4318
 

 

=Resultat før kultur NOK -9817 -18477 -18842   -6884  209073  44640  51839
 

 

-Skogkultur, eget arbeid NOK 2067 3142 6386   13071  6431  4508  4073
-Skogkultur, leid arb./planter, mv. NOK 6528 7610 17003   11918  30744  13910  9538
+Skogkultur, tilskott NOK 1418 995 14905   12204  13721  6185  4140
 

 

=Driftsresultat NOK -16995 -28235 -27327   -19668  185620  32408  42368
 

 

-Trukket skogavgift NOK 2049 2092 11833   24205  106954  31280  30302
+Utbetalt skogavgift NOK 11149 16501 25007   24236  71683  29226  19426
 

 

=Driftsresultat etter skogavgift NOK -7894 -13827 -14152   -19638  150349  30354  31492
 
Beregninger pr m3
 
+Bruttoinntekt ved avvirkning NOK/m3 335 294 305   323  331  329  346
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK/m3 171 217 109   65  8  20  21
-Leid arbeid og utstyr NOK/m3 13 92 62   114  139  132  127
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK/m3 512 285 241   119  15  39  37
-Salg, måling, administrasjon NOK/m3 213 85 69   30  13  20  20
 

 

=Variable kostnader i alt NOK/m3 910 679 482   329  175  211  206
 

 

=Rånetto NOK/m3 -575 -384 -177   -6  156  118  140
+Andre inntekter NOK/m3 77 5 60   4  3  6  7
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK/m3 -498 -379 -116   -3  159  123  147
-Avskrivninger NOK/m3 172 95 13   19  5  10  11
 

 

=Resultat før kultur NOK/m3 -669 -474 -129   -21  154  113  136
-Skogkultur, eget arbeid NOK/m3 141 81 44   40  5  11  11
-Skogkultur, leid arb./planter mv. NOK/m3 445 195 117   37  23  35  25
+Skogkultur, tilskott NOK/m3 97 26 102   37  10  16  11
 

 

=Driftsresultat NOK/m3 -1158 -725 -187   -60  137  82  111
-Trukket skogavgift NOK/m3 140 54 81   74  79  79  79
+Utbetalt skogavgift NOK/m3 760 424 171   74  53  74  51
 

 

=Driftresultat etter skogavgift NOK/m3 -538 -355 -97   -60  111  77  83