Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2018
Hovedtabell 23. Driftsresultat

 

    Enhet   Intet   Salgsvirke i m3/år  Alle skoger
       salgs- 

 

  

 

       virke  0-99   100-199   200-399   400-  2018  2017

 

Skoger Antall 60 19 4   6  34  123  133
Solgt og brukt virke m3 21 54 176   294  1436  435  386
 
Beregninger pr skog
 
+Bruttoinntekt v/avvirkning NOK 5909 19261 63406   108787  579565  173431  128043
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK 2219 9074 24101   7425  8732  6044  6411
-Leid arbeid og utstyr NOK 366 4874 25395   33559  210932  61701  55214
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK 7454 7758 19814   29190  31673  15658  13159
-Salg, måling, administrasjon NOK 5095 3320 9153   6577  22788  9916  7676
 

 

=Variable kostnader i alt NOK 15134 25025 78462   76751  274125  93318  82461
 

 

=Rånetto NOK -9226 -5764 -15056   32036  305440  80113  45582
+Andre inntekter NOK 1243 1284 648     7445  2884  2168
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK -7983 -4479 -14408   32036  312885  82997  47750
-Avskrivninger NOK 2505 2701 11404   6670  9703  5018  3894
 

 

=Resultat før kultur NOK -10488 -7180 -25812   25366  303182  77979  43855
 

 

-Skogkultur, eget arbeid NOK 3625 2417 24101   2051  3445  3977  4560
-Skogkultur, leid arb./planter, mv. NOK 5777 9908 44769   3909  23941  12613  19772
+Skogkultur, tilskott NOK 2126 2666 16324   3950  30066  10483  6587
 

 

=Driftsresultat NOK -17764 -16840 -78357   23356  305862  71872  26110
 

 

-Trukket skogavgift NOK 2829 3318 21291   15718  136574  41104  25724
+Utbetalt skogavgift NOK 6386 10934 51735   9592  86436  30847  25070
 

 

=Driftsresultat etter skogavgift NOK -14207 -9224 -47913   17230  255724  61615  25456
 
Beregninger pr m3
 
+Bruttoinntekt ved avvirkning NOK/m3 283 354 360   370  404  398  332
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK/m3 106 167 137   25  6  14  17
-Leid arbeid og utstyr NOK/m3 18 90 144   114  147  142  143
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK/m3 357 143 113   99  22  36  34
-Salg, måling, administrasjon NOK/m3 244 61 52   22  16  23  20
 

 

=Variable kostnader i alt NOK/m3 725 460 446   261  191  214  214
 

 

=Rånetto NOK/m3 -442 -106 -86   109  213  184  118
+Andre inntekter NOK/m3 60 24 4     5  7  6
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK/m3 -382 -82 -82   109  218  191  124
-Avskrivninger NOK/m3 120 50 65   23  7  12  10
 

 

=Resultat før kultur NOK/m3 -502 -132 -147   86  211  179  114
-Skogkultur, eget arbeid NOK/m3 174 44 137   7  2  9  12
-Skogkultur, leid arb./planter mv. NOK/m3 277 182 254   13  17  29  51
+Skogkultur, tilskott NOK/m3 102 49 93   13  21  24  17
 

 

=Driftsresultat NOK/m3 -851 -310 -445   79  213  165  68
-Trukket skogavgift NOK/m3 135 61 121   53  95  94  67
+Utbetalt skogavgift NOK/m3 306 201 294   33  60  71  65
 

 

=Driftresultat etter skogavgift NOK/m3 -680 -170 -272   59  178  142  66