Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 7. Arbeidsforbruk pr bruk i fullverdige timer

 

Landsdeler  Jordbruk  Skogbruk  Nyanlegg  Arbeidsvederlag (kr)
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

 

 

   grupper, daa  Leid arbeid   Bruker   Ekte-   Øvrig   Fam.   Arb.   Fam.arb.,   Bruker   Ekte-   Øvrig   Bruker   Ekte-   Øvrig   Jord-   Skog-   Ny-
     

 

     felle  fam.  i alt  i alt  årsverk à     felle  fam.     felle  fam.  bruk  bruk  anlegg
      Ubet.  Bet.                 1845 t                           

 

Østlandet                               
Flatbygder                               
  100-199,9 11 81 633 75  9  717  809 0,4    27 3          147055 6111    
  200-299,9 111 325 990 102    1091  1528 0,6    21    7   1    223875 4225   1641 
  300-499,9 89 426 1333 237  24  1594  2110 0,9    20 4 1  22       327041 5070   4566 
  500- 174 903 1708 230  20  1958  3035 1,1    17 1 1  12       401599 3825   2408 
  Alle 113 536 1287 183  15  1486  2135 0,8    19 2 1  12       304736 4463   2443 
Andre bygder                               
  100-199,9 133 297 1089 328  13  1430  1860 0,8    44    12       277596 8847   2267 
  200-299,9 111 383 1370 244  20  1634  2129 0,9    23 1      4    321137 4843   877 
  300-499,9 109 447 1599 304  16  1919  2475 1,0    15 1   18       378133 3256   3602 
  500- 102 1130 1741 385  24  2150  3381 1,2    28 2   15   3    424201 6045   3542 
  Alle 110 569 1462 310  18  1791  2470 1,0    26 1   14   2    351998 5349   3187 
Agder og Rogaland                               
Jæren                               
  100-199,9 89 474 1405 227    1632  2195 0,9               334740     
  200-299,9 63 559 2108 147  1  2256  2878 1,2    8           462684 1582    
  300-499,9 272 588 2243 432  6  2680  3539 1,5    3 3   5       549736 1128   1026 
  500- 161 1202 2592 488  5  3084  4448 1,7    7    46       632650 1450   9523 
  Alle 149 922 2029 340  8  2377  3448 1,3    4 1   12       487465 1026   2367 
Andre bygder                               
  100-199,9 196 197 1376 127  11  1513  1907 0,8    11 7          308853 3546    
  200-299,9 198 524 1810 155  7  1973  2694 1,1    68 23          402043 18539    
  300-499,9 94 550 1865 435  55  2356  3000 1,3    30 2   23       480666 6474   4733 
  500- 141 1425 2218 463  4  2684  4251 1,5    12 1   10       549589 2666   2096 
  Alle 146 823 1803 341  20  2164  3133 1,2    33 8   9       442007 8273   1862 
Vestlandet                               
  35-49,9 72 520 1268 181    1449  2041 0,8    4    19   1    288005 852   3920 
  50-99,9 528 1049 1387 68  6  1461  3038 0,8    15    68       292012 2883   13582 
  100-199,9 107 447 1793 341  14  2148  2702 1,2    16 1 1  3       432828 3454   585 
  200-299,9 368 631 1886 302  11  2199  3199 1,2    23 1   9       442436 4960   1900 
  300-499,9 309 534 2207 367  3  2577  3421 1,4    44 2 1  36   11    518763 9320   9461 
  500- 356 1090 3116 340  52  3508  4954 1,9    11    52       709687 2175   10544 
  Alle 303 668 2069 308  14  2391  3362 1,3    24 1   27   3    481473 5164   6159 
Trøndelag                               
Flatbygder                               
  200-299,9 163 199 1171 165  44  1379  1742 0,7    12    125       282915 2478   25639 
  300-499,9 136 444 1545 371  23  1939  2519 1,1    31 4 1  32       397690 7420   6582 
  500- 215 509 1948 450  33  2431  3155 1,3    40    27       498604 8270   5594 
  Alle 154 405 1574 340  27  1941  2500 1,1    33 2 1  43       398119 7287   8845 
Andre bygder                               
  200-299,9 163 430 1757 225  6  1988  2581 1,1    27 4   20       393971 6353   3926 
  300-499,9 163 805 1914 220  6  2140  3109 1,2    68    61       413557 13334   11641 
  500- 305 607 2522 532  16  3070  3983 1,7    87    109       606276 17262   22081 
  Alle 193 647 1940 266  7  2213  3053 1,2    55 1   52       433080 11196   10104 
Nord-Norge                               
  100-199,9 136 354 1832 268  23  2123  2613 1,2    19           399846 3489    
  200-299,9 92 563 1622 300  19  1941  2597 1,1    28 1   50       365671 5421   9131 
  300-499,9 100 848 2080 512  52  2645  3593 1,4    16 1   49   2    495870 3322   9434 
  500- 243 889 2408 370  51  2829  3961 1,5    15    98   42    527494 2909   26163 
  Alle 149 723 2047 377  39  2464  3336 1,3    19 1   58   14    461697 3747   13465 
Alle bruk                               
  35-49,9 34 1841 1166 402  18  1586  3461 0,9    3 1   7       321949 789   1444 
  50-99,9 292 740 1110 90  3  1203  2235 0,7    22    46       240630 4457   9077 
  100-199,9 112 314 1354 239  12  1604  2031 0,9    25 2   3       319258 5288   624 
  200-299,9 179 470 1575 218  12  1805  2454 1,0    27 3   19   1    360342 6073   3821 
  300-499,9 159 563 1812 346  22  2179  2901 1,2    30 2 1  31   2    434593 6430   6640 
  500- 200 975 2143 361  27  2532  3707 1,4    22 1   38   7    506235 4639   8788 
  Alle 170 644 1738 297  19  2053  2867 1,1    26 2   26   3    409939 5542   5660