Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 13a, del 1. Variable kostnader i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Såkorn   Andre så-   Handels-  Kalk  Plantevern-   Konserv.-   Kraftfôr  Meieri-
   Størrelses-      varer og pl.   gjødsel     midler   midler      produkter
   grupper, daa                        

 

Østlandet                        
Flatbygder                        
  100-199,9 17,5  0,5   25,5    0,3   8,0   0,1    253,9  1,4  
  200-299,9 36,9  3,4   41,4    4,2   13,5   1,3    425,9  5,8  
  300-499,9 47,1     68,9    3,5   11,1   3,4    299,4  24,5  
  500- 123,7  11,0   171,8    14,0   53,6   7,7    474,0  10,0  
  Alle 67,8  4,7   92,4    7,0   26,4   4,0    391,5  11,8  
Andre bygder                        
  100-199,9 9,6     25,5    1,0   1,8   1,4    105,6  7,3  
  200-299,9 13,0  0,1   40,0    0,8   3,3   2,3    124,0  9,3  
  300-499,9 20,7  4,2   62,3    4,8   8,6   5,3    298,9  8,1  
  500- 56,4  9,5   146,5    9,7   18,7   7,6    446,7  21,7  
  Alle 25,4  3,7   70,4    4,3   8,5   4,4    252,2  11,6  
Agder og Rogaland                        
Jæren                        
  100-199,9 6,8     32,4    1,3   3,0   3,6    681,3  3,4  
  200-299,9 24,0     52,0    7,9   3,4   14,9    429,7  15,6  
  300-499,9 16,9     74,2    6,7   2,6   14,2    629,5  20,8  
  500- 27,4  5,7   129,0    13,3   7,1   27,6      48,1  
  Alle 29,6  1,2   72,8    6,8   5,5   14,0    865,9  20,9  
Andre bygder                        
  100-199,9 1,6  4,7   31,0    4,1   0,7   2,5    131,5  12,3  
  200-299,9 5,4  0,3   43,7    4,2   3,8   4,0    263,9  13,5  
  300-499,9 5,9     61,0    5,4   1,6   3,7    415,1  26,4  
  500- 20,2  12,6   115,9    13,1   11,1   10,4    792,4  27,1  
  Alle 12,3  4,0   64,3    6,5   6,3   5,1    424,8  19,7  
Vestlandet                        
  35-49,9 0,6  3,8   5,5       11,1         0,2  
  50-99,9 1,6  3,2   16,7       25,2   0,1    9,9  1,8  
  100-199,9 1,7     24,1    0,4   1,9   4,6    263,2  10,0  
  200-299,9 4,9  3,7   47,0    2,8   3,0   11,1    269,6  11,1  
  300-499,9 8,4     62,2    3,2   2,6   10,4    412,9  19,7  
  500- 12,6     106,8    5,4   2,9   21,4    814,2  29,7  
  Alle 5,9  1,4   51,3    2,5   5,0   9,7    354,1  14,8  
Trøndelag                        
Flatbygder                        
  200-299,9 18,4  0,6   54,1    7,9   7,5   2,2    341,0  1,3  
  300-499,9 29,9     69,4    6,9   15,5   6,7    659,7  6,2  
  500- 46,9  0,3   115,8    8,4   14,2   16,1    610,2  11,9  
  Alle 31,5  0,2   77,2    7,2   13,0   8,4    566,5  7,2  
Andre bygder                        
  200-299,9 11,8     46,7    2,5   4,9   10,9    175,3  9,9  
  300-499,9 14,1  5,3   84,2    4,5   4,1   11,7    376,4  24,4  
  500- 28,7     121,9    10,3   2,9   17,0    579,6  45,3  
  Alle 15,3  2,4   74,3    4,6   4,0   11,8    350,4  23,8  
Nord-Norge                        
  100-199,9 3,3  0,9   28,1    1,6   0,3   5,4    142,7  9,3  
  200-299,9 3,6  0,6   46,7    2,7   0,7   6,4    164,1  7,2  
  300-499,9 6,1     55,6    1,1   0,4   4,2    350,1  22,3  
  500- 15,6     96,0    2,9   2,0   13,3    528,0  27,5  
  Alle 8,2  0,2   62,6    2,2   1,0   7,8    334,0  18,4  
Alle bruk                        
  35-49,9 53,8  1,4   31,9       18,7       493,6  1,7  
  50-99,9 12,2  1,9   17,9    1,1   16,8   0,5    175,2  2,3  
  100-199,9 7,1  0,8   26,4    1,3   2,8   2,8    243,2  8,7  
  200-299,9 14,1  1,5   45,3    3,5   5,1   6,5    262,9  9,3  
  300-499,9 20,2  1,2   66,7    4,3   6,3   7,1    409,4  18,7  
  500- 56,5  6,1   133,2    9,8   21,5   12,8    638,4  22,5  
  Alle 26,6  2,5   70,5    4,9   10,0   7,4    403,5  15,1