Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 13a, del 1. Variable kostnader i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Såkorn   Andre så-   Handels-  Kalk  Plantevern-   Konserv.-   Kraftfôr  Meieri-
   Størrelses-      varer og pl.   gjødsel     midler   midler      produkter
   grupper, daa                        

 

Østlandet                        
Flatbygder                        
  35-49,9 1,4     1,6       4,1       545,6    
  100-199,9 11,2  1,8   21,2    1,8   9,2   0,7    163,6  1,4  
  200-299,9 13,9  0,9   30,6    1,4   6,9   4,4    216,1  12,8  
  300-499,9 23,8  4,6   48,0    2,7   20,5   2,6    220,8  12,7  
  500- 38,4  9,2   92,3    5,1   44,6   2,9    226,6  5,7  
  Alle 22,1  4,4   48,6    2,8   21,0   2,6    216,1  8,3  
Andre bygder                        
  50-99,9 0,7  0,7   9,6    2,0   1,1   1,0    61,0  1,4  
  100-199,9 2,0  2,0   16,0    0,2   1,2   3,9    90,4  3,3  
  200-299,9 6,0  2,9   26,9    2,5   4,0   4,0    106,0  1,8  
  300-499,9 5,0  7,8   35,5    3,5   5,0   5,7    126,3  3,5  
  500- 16,0  8,6   68,7    3,4   19,3   6,8    215,5  4,8  
  Alle 4,8  4,0   27,5    1,9   4,4   4,4    112,0  3,0  
Agder og Rogaland                        
Jæren                        
  100-199,9 1,1  6,2   28,9    0,7   2,3   8,0    171,2  4,3  
  200-299,9 0,5  44,3   43,8    3,0   13,5   13,3    481,9  8,5  
  300-499,9 1,0  4,3   55,8    3,1   3,1   11,8    382,4  22,0  
  Alle 1,1  16,8   42,5    2,0   5,8   10,5    355,5  10,8  
Andre bygder                        
  100-199,9   9,4   25,2    0,8   3,1   3,7    175,2  21,0  
  200-299,9 0,7  7,7   35,9    3,5   3,3   6,0    138,0  7,2  
  300-499,9 1,3  32,6   47,2    6,0   8,3   5,8    205,6  23,3  
  Alle 0,7  16,8   33,9    2,9   5,1   4,5    205,4  15,8  
Vestlandet                        
  35-49,9   1,9   4,5       11,9   0,7    12,6  0,1  
  50-99,9   3,0   9,9    -0,1   13,0   2,0    37,5  2,4  
  100-199,9 0,1  1,2   17,6    1,1   1,2   5,0    130,1  6,6  
  200-299,9 0,2  1,7   23,6    1,4   1,7   7,2    172,7  12,3  
  300-499,9 1,4  2,4   37,5    2,0   2,3   7,0    259,2  11,4  
  Alle 0,4  2,1   22,6    1,1   3,8   5,2    147,7  8,2  
Trøndelag                        
Flatbygder                        
  100-199,9 5,5  2,8   19,4    5,5   2,3   2,0    253,9  16,2  
  200-299,9 6,2  3,0   23,8    1,2   2,0   4,5    122,5  6,6  
  300-499,9 9,4  4,8   33,2    3,8   4,4   6,3    206,1  5,7  
  Alle 8,9  3,7   29,4    3,0   3,9   4,3    195,2  8,9  
Andre bygder                        
  100-199,9 0,5  3,5   21,0    2,0   0,6   6,8    123,3  2,7  
  200-299,9 0,8  4,5   23,5    1,9   0,8   7,8    128,4  5,8  
  300-499,9 2,2  6,4   41,0    3,7   1,5   8,2    162,6  6,8  
  Alle 1,4  4,9   31,1    2,6   1,5   8,1    147,9  4,8  
Nord-Norge                        
  50-99,9   1,1   7,3    0,3   0,1   2,7    161,7  4,7  
  100-199,9 0,1  2,3   17,9    0,3   0,3   3,9    90,7  6,4  
  200-299,9 0,1  3,9   26,0    0,7   0,6   4,3    118,5  4,3  
  300-499,9 0,1  5,0   35,5    1,4   0,6   7,5    193,3  4,0  
  Alle 0,1  3,8   27,4    0,8   0,7   5,1    143,6  5,1  
Alle bruk                        
  35-49,9 0,4  1,4   4,6       7,6   0,4    286,2  0,8  
  50-99,9 0,7  4,0   10,0    0,8   7,3   1,5    79,3  2,2  
  100-199,9 2,2  3,0   19,5    1,1   2,3   4,2    133,2  6,7  
  200-299,9 4,1  5,7   28,2    1,7   3,5   5,7    166,3  7,5  
  300-499,9 8,3  7,5   41,4    3,1   7,7   6,0    208,7  10,3  
  500- 25,9  10,4   82,6    3,9   29,9   5,1    271,5  7,9  
  Alle 6,5  5,6   32,8    2,0   7,2   4,9    175,4  7,5  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015