Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2007
Hovedtabell 24. Driftsoverskott i jord- og skogbruk

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-   2007  2006

 

Landsdel      
       
Østlandet      
Bruk Antall 10 25 32  23 90 90
Driftsoverskott jordbruk NOK 213870 233339 135083  166868 179253 144947
Driftsoverskott skogbruk NOK 11094 39637 61111  136982 68978 42386
Driftsoverskott skog i % % 5 15 31  45 28 23
Agder      
Bruk Antall  3 7  2 12 15
Driftsoverskott jordbruk NOK  320247 214768  166559 233103 176017
Driftsoverskott skogbruk NOK  -6380 2969  120880 20284 10089
Driftsoverskott skog i % %  -2 1  42 8 5
Midt-Norge      
Bruk Antall 17 20 13  3 53 57
Driftsoverskott jordbruk NOK 259463 329443 349443  189816 303999 225941
Driftsoverskott skogbruk NOK 19037 37510 106382  92898 51613 28052
Driftsoverskott skog i % % 7 10 23  33 15 11
Hele landet      
Bruk Antall 27 48 52  28 155 162
Driftsoverskott jordbruk NOK 242576 278814 199400  169305 226077 176322
Driftsoverskott skogbruk NOK 16095 35875 64602  131109 59270 34352
Driftsoverskott skog i % % 6 11 24  44 21 16
       
Størrelsesgruppe i jordbruket      
       
-99 daa          
Bruk Antall          6 4
Driftsoverskott jordbruk NOK          100252 -17813
Driftsoverskott skogbruk NOK          17682 12403
Driftsoverskott skog i % %          15 -229
100-199 daa      
Bruk Antall 7 12 14  8 41 50
Driftsoverskott jordbruk NOK 181129 330720 65232  96246 168774 130740
Driftsoverskott skogbruk NOK 9518 14050 102761  108081 61915 31616
Driftsoverskott skog i % % 5 4 61  53 27 19
200-299 daa      
Bruk Antall 9 14 20  8 51 53
Driftsoverskott jordbruk NOK 212242 246567 166693  111331 187973 178103
Driftsoverskott skogbruk NOK 30460 65315 18826  186494 59942 33183
Driftsoverskott skog i % % 13 21 10  63 24 16
300- daa      
Bruk Antall 9 20 16  12 57 55
Driftsoverskott jordbruk NOK 376358 271722 377031  256660 314633 230163
Driftsoverskott skogbruk NOK 9955 26106 97445  109537 61145 39561
Driftsoverskott skog i % % 3 9 21  30 16 15
Alle bruk      
Bruk Antall 27 48 52  28 155 162
Driftsoverskott jordbruk NOK 242576 278814 199400  169305 226077 176322
Driftsoverskott skogbruk NOK 16095 35875 64602  131109 59270 34352
Driftsoverskott skog i % % 6 11 24  44 21 16

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015