Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2021
Hovedtabell 24. Driftsoverskott i jord- og skogbruk

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-   2021  2020

 

Landsdel      
       
Østlandet      
Bruk Antall 17 13 17  29 76 83
Driftsoverskott jordbruk NOK 320485 245693 330035  492255 375371 355095
Driftsoverskott skogbruk NOK 27765 23352 50329  187327 92943 95499
Driftsoverskott skog i % % 8 9 13  28 20 21
Agder        
Bruk Antall     5  2 8 8
Driftsoverskott jordbruk NOK     272025  410440 404411 169994
Driftsoverskott skogbruk NOK     148020  -28045 78997 -5011
Driftsoverskott skog i % %     35  -7 16 -3
Midt-Norge      
Bruk Antall 7 4 7  2 20 22
Driftsoverskott jordbruk NOK 465979 759446 596044  608403 584437 397030
Driftsoverskott skogbruk NOK -7896 10028 50498  29527 19869 -6475
Driftsoverskott skog i % % -2 1 8  5 3 -2
Hele landet      
Bruk Antall 24 18 29  33 104 113
Driftsoverskott jordbruk NOK 362920 404782 384242  494335 417810 350155
Driftsoverskott skogbruk NOK 17364 16203 67213  164711 77818 68530
Driftsoverskott skog i % % 5 4 15  25 16 16
       
Størrelsesgruppe i jordbruket      
       
-99 daa          
Bruk Antall          4 3
Driftsoverskott jordbruk NOK          228731 245435
Driftsoverskott skogbruk NOK          -28335 -13805
Driftsoverskott skog i % %          -14 -6
100-199 daa      
Bruk Antall 3 2 4  2 11 14
Driftsoverskott jordbruk NOK 96890 421733 31460  1368129 363294 126515
Driftsoverskott skogbruk NOK -21793 -3571 2233  282425 45569 82891
Driftsoverskott skog i % % -29 -1 7  17 11 40
200-299 daa      
Bruk Antall 6 6 8  7 27 31
Driftsoverskott jordbruk NOK 237151 371256 403016  285738 328694 298002
Driftsoverskott skogbruk NOK -3016 73610 54702  16441 36158 28457
Driftsoverskott skog i % % -1 17 12  5 10 9
300- daa      
Bruk Antall 13 10 17  22 62 65
Driftsoverskott jordbruk NOK 516627 421508 458415  497367 478490 428030
Driftsoverskott skogbruk NOK 42499 -14287 88390  218936 108530 88348
Driftsoverskott skog i % % 8 -4 16  31 18 17
Alle bruk      
Bruk Antall 24 18 29  33 104 113
Driftsoverskott jordbruk NOK 362920 404782 384242  494335 417810 350155
Driftsoverskott skogbruk NOK 17364 16203 67213  164711 77818 68530
Driftsoverskott skog i % % 5 4 15  25 16 16