Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 14c, del 1. Produksjonstilskudd i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Refusjon  Produksjonstilskudd  Drifts-  Tilskudd  Miljø-  Andre  Tilskudd
   Størrelses-  av 

 

  og  øko-  tilskudd  tilskudd  i alt
   grupper, daa  avløser-  Arealtilskudd  Kultur-  Husdyr  Bunn-  pris-  logisk         
      utgift 

 

  land-     fra-  til-  drift         
         Grov-  Korn  Salgs-  skaps-     drag  skudd            
         fôr     avling  tilsk.                     

 

Østlandet                                
Flatbygder                                
  50-99,9 8,8   0,7    7,5    28,7   10,2  2,8   -6,0  56,3  11,1   0,9  11,6  132,6 
  100-199,9 18,3   1,1    26,5    8,1   27,2  26,3   -6,5  21,3  1,8   7,1  12,4  143,6 
  200-299,9 27,9   1,3    47,5    1,4   39,4  26,4   -6,0  17,6  4,9   17,2  8,2  185,8 
  300-499,9 44,8   5,5    67,1    2,8   64,8  56,6   -6,2  69,3  20,4   24,5  26,6  376,2 
  500- 49,5   11,2    144,3    22,5   143,0  104,0   -6,6  116,6  31,3   74,1  39,7  729,6 
  Alle 38,7   6,0    83,4    11,8   81,1  62,0   -6,3  69,8  19,7   37,7  25,2  429,1 
Andre bygder                                
  100-199,9 41,3   24,5    14,0    12,4   25,4  66,3   -7,3  127,7  2,1   10,5  36,2  353,1 
  200-299,9 60,8   50,8    10,6    1,0   37,0  109,5   -6,3  180,3  1,2   21,7  68,7  535,3 
  300-499,9 60,9   65,9    27,3    2,6   58,5  100,8   -6,4  183,7  12,1   40,6  52,8  598,8 
  500- 73,9   98,6    71,3    6,3   119,5  162,3   -6,1  301,6  6,0   60,7  63,6  957,7 
  Alle 60,6   63,8    32,8    4,6   64,1  114,4   -6,4  204,1  5,5   35,9  57,5  636,9 
Agder og Rogaland                                
Jæren                                
  100-199,9 85,9   6,2    4,8    1,0   23,2  91,5   -6,1  105,9     13,0  10,9  336,3 
  200-299,9 88,4   4,6           34,6  174,7   -6,3  219,0     13,2  34,3  562,5 
  300-499,9 90,9   5,7    0,4    0,8   53,4  193,3   -6,0  185,3     12,9  37,4  574,1 
  500- 94,0   20,7    4,2    2,1   92,5  288,8   -6,6  262,1  11,6   37,9  65,2  872,5 
  Alle 85,5   10,0    2,4    1,0   54,2  189,0   -5,9  203,7  3,9   20,0  39,4  603,2 
Andre bygder                                
  100-199,9 39,5   35,1    2,4    1,6   22,5  88,2   -6,0  113,4     7,6  24,3  328,6 
  200-299,9 71,1   59,0           34,1  103,1   -6,1  194,7  7,5   10,6  43,1  517,1 
  300-499,9 87,7   86,9    0,4    4,9   52,3  156,8   -6,2  263,1  5,0   24,5  82,0  757,4 
  500- 86,3   146,8    3,4    8,6   96,1  247,8   -6,0  402,0     48,3  103,4  1136,7 
  Alle 73,2   83,3    1,3    4,3   52,0  149,6   -6,0  251,1  3,4   23,3  65,8  701,3 
Vestlandet                                
  35-49,9 11,4   2,3        48,3   5,2  16,9   -6,0  300,3  4,6   26,9  43,7  453,6 
  50-99,9 5,8   4,1        102,3   10,7  14,8   -7,4  481,1  7,2   28,9  44,2  691,7 
  100-199,9 60,7   44,6    1,0       23,9  96,8   -6,1  206,0  3,3   23,6  51,6  505,4 
  200-299,9 79,6   68,9        2,2   34,0  122,4   -6,0  255,8  3,7   18,1  69,3  648,0 
  300-499,9 82,2   102,4    2,1    0,2   53,4  158,8   -6,6  329,5  2,8   21,4  71,4  817,6 
  500- 102,5   198,6           98,2  242,9   -7,5  536,4     41,5  95,4  1308,0 
  Alle 70,7   85,2    0,8    11,3   44,1  132,3   -6,5  331,1  3,1   25,1  67,3  764,5 
Trøndelag                                
Flatbygder                                
  200-299,9 45,7   11,6    49,7    3,0   43,5  51,7   -6,0  70,9     13,0  28,3  311,4 
  300-499,9 55,7   23,6    65,0       63,9  82,5   -6,0  126,9  2,8   15,7  24,8  454,9 
  500- 95,2   49,9    88,7    0,2   110,9  163,6   -6,5  213,9  12,9   32,7  69,4  830,9 
  Alle 66,1   28,9    67,9    0,7   73,2  99,7   -6,2  136,5  5,6   20,1  40,3  532,8 
Andre bygder                                
  200-299,9 63,6   54,0    11,2       40,2  105,0   -6,2  182,0  4,5   14,8  62,1  531,2 
  300-499,9 69,5   74,9    19,4    3,9   60,9  114,3   -6,7  228,3  7,3   18,3  46,5  636,6 
  500- 98,7   120,7    7,7       104,8  222,3   -6,3  428,4     22,9  82,5  1081,7 
  Alle 74,4   78,6    14,0    1,7   64,7  136,7   -6,4  256,7  4,3   17,6  59,6  701,9 
Nord-Norge                                
  100-199,9 58,5   47,7           24,3  99,8   -6,0  266,0     5,5  45,3  541,1 
  200-299,9 75,4   79,8        3,7   39,7  108,0   -6,0  265,7  4,2   10,5  72,5  653,5 
  300-499,9 97,8   124,8        0,2   62,5  137,6   -6,1  414,1     16,1  61,5  908,5 
  500- 90,7   226,2    2,7    1,8   112,4  202,2   -6,3  602,0  0,1   30,1  94,4  1356,3 
  Alle 85,2   141,7    1,0    1,4   70,7  150,1   -6,1  434,8  0,8   18,5  72,4  970,5 
Alle bruk                                
  35-49,9 20,6   2,4    3,5    24,2   6,1  15,7   -4,8  194,7  11,0   12,8  23,4  309,6 
  50-99,9 18,9   5,7    3,3    50,9   11,0  21,7   -6,6  246,1  5,6   12,9  26,8  396,3 
  100-199,9 47,1   27,6    10,7    3,8   24,8  72,7   -6,3  133,3  1,6   12,2  33,4  360,9 
  200-299,9 63,0   45,7    14,2    1,5   37,3  97,3   -6,1  175,6  3,5   16,2  51,5  499,7 
  300-499,9 71,4   64,1    25,1    1,9   59,1  118,9   -6,3  225,5  7,6   22,8  51,2  641,3 
  500- 79,6   100,7    58,6    8,0   116,2  183,3   -6,5  329,4  11,2   49,4  70,8  1000,7 
  Alle 65,5   62,1    29,2    6,2   63,2  120,5   -6,3  232,6  7,0   27,1  53,0  660,1