Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 15. Netto mekaniseringskostnad i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Avskrivninger   Drivstoff   Leieutgifter   Rentekrav   Brutto   Leie-   Netto
   Størrelses-  og     maskiner og   2,0 %   mekaniserings-   inntekter   mekaniserings-
   grupper, daa  vedlikehold       redskaper       kostnad       kostnad

 

Østlandet                           
Flatbygder                           
  50-99,9 59,4    7,1   59,6     3,2   129,3    3,4    125,9   
  100-199,9 99,9    18,2   29,6     7,3   155,0    10,5    144,5   
  200-299,9 123,3    25,5   46,1     11,7   206,6    23,5    183,1   
  300-499,9 176,1    38,5   99,5     14,1   328,2    29,3    298,9   
  500- 345,0    97,8   277,9     34,0   754,7    66,2    688,5   
  Alle 212,2    53,7   144,5     19,5   429,9    38,6    391,3   
Andre bygder                           
  100-199,9 84,6    23,2   78,7     6,5   193,0    25,9    167,1   
  200-299,9 154,1    29,0   55,7     13,8   252,6    18,1    234,5   
  300-499,9 177,2    46,3   85,8     15,6   324,9    20,6    304,3   
  500- 314,0    90,6   233,1     32,0   669,7    50,2    619,5   
  Alle 195,1    50,0   118,1     18,4   381,6    29,3    352,3   
Agder og Rogaland                           
Jæren                           
  100-199,9 100,6    17,2   74,3     11,5   203,6    1,2    202,4   
  200-299,9 197,1    30,9   162,9     14,7   405,6    16,9    388,7   
  300-499,9 176,6    32,3   133,6     15,7   358,2    8,3    349,9   
  500- 298,6    89,2   266,7     21,7   676,2    17,3    658,9   
  Alle 200,9    47,5   170,2     15,6   434,2    11,2    423,0   
Andre bygder                           
  100-199,9 91,0    14,9   24,9     7,2   138,0    7,4    130,6   
  200-299,9 125,7    25,8   43,1     10,0   204,6    21,6    183,0   
  300-499,9 189,6    44,5   140,7     15,8   390,6    36,4    354,2   
  500- 299,1    81,8   248,6     25,8   655,3    35,9    619,4   
  Alle 181,1    43,2   120,8     15,1   360,2    28,6    331,6   
Vestlandet                           
  35-49,9 100,9    7,6   18,1     7,4   134,0    1,5    132,5   
  50-99,9 125,0    21,2   18,2     10,2   174,6    2,6    172,0   
  100-199,9 126,1    22,9   33,4     11,6   194,0    5,6    188,4   
  200-299,9 172,0    34,5   63,7     15,0   285,2    35,9    249,3   
  300-499,9 196,2    47,6   100,8     17,4   362,0    30,9    331,1   
  500- 370,8    100,2   226,8     30,2   728,0    33,2    694,8   
  Alle 193,8    43,7   87,9     16,6   342,0    23,9    318,1   
Trøndelag                           
Flatbygder                           
  200-299,9 145,5    27,9   76,3     13,4   263,1    15,3    247,8   
  300-499,9 171,5    41,7   169,1     16,0   398,3    19,4    378,9   
  500- 289,1    83,0   283,3     27,4   682,8    55,6    627,2   
  Alle 201,9    51,9   182,3     18,9   455,0    30,3    424,7   
Andre bygder                           
  200-299,9 140,7    30,2   65,6     12,3   248,8    23,9    224,9   
  300-499,9 185,0    42,0   130,0     18,0   375,0    16,1    358,9   
  500- 323,7    99,2   223,1     30,0   676,0    29,5    646,5   
  Alle 205,6    52,5   130,8     19,2   408,1    21,0    387,1   
Nord-Norge                           
  100-199,9 54,7    14,1   58,3     4,0   131,1    7,1    124,0   
  200-299,9 147,3    37,8   66,2     12,3   263,6    21,6    242,0   
  300-499,9 191,4    42,0   118,2     15,3   366,9    33,5    333,4   
  500- 289,5    76,7   274,4     25,7   666,3    61,9    604,4   
  Alle 200,5    49,9   158,0     17,0   425,4    37,9    387,5   
Alle bruk                           
  35-49,9 86,8    11,7   32,3     6,1   136,9    12,9    124,0   
  50-99,9 94,9    14,6   49,6     7,0   166,1    8,1    158,0   
  100-199,9 100,2    20,0   44,7     8,5   173,4    9,9    163,5   
  200-299,9 149,9    30,3   63,7     13,1   257,0    23,8    233,2   
  300-499,9 183,8    42,6   116,5     15,9   358,8    26,1    332,7   
  500- 320,3    90,4   258,5     29,5   698,7    49,7    649,0   
  Alle 199,3    49,0   132,0     17,7   398,0    29,3    368,7