Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 12b. Gjeld og egenkapital pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Gjeld  Egen-
   Størrelses- 

 

  kapital
   grupper, daa  Kortsiktig   Langsiktig   Gjeld    
     

 

  

 

   i alt    
      Drifts-   Skatte-   Annen   Familien   Annen        
      kreditt   fogden                    

 

Østlandet                 
Flatbygder                 
  50-99,9   53,1   340,3   12,5  2122,3   3380,8   
  100-199,9 16,0  41,7   148,0   28,6  2452,1   3720,0   
  200-299,9 131,1  72,1   314,5   372,5  2833,9   6246,3   
  300-499,9 171,6  47,0   301,0   183,1  3338,4   6318,1   
  500- 523,1  104,2   829,5   444,3  6111,0   8348,4   
  Alle 265,6  71,9   480,1   283,3  4092,3   6492,1   
Andre bygder                 
  100-199,9 45,7  42,1   87,6     1286,6   6201,0   
  200-299,9 94,5  25,1   341,9   233,6  2374,8   4148,9   
  300-499,9 30,8  23,5   344,3   82,4  2128,6   5279,8   
  500- 247,3  82,3   803,1   343,7  4902,1   7520,9   
  Alle 113,1  43,4   435,0   188,9  2870,6   5685,8   
Agder og Rogaland                 
Jæren                 
  100-199,9 164,7  28,8   352,3   9,2  2576,7   6149,6   
  200-299,9 382,1  60,1   642,5   72,7  5149,4   5516,6   
  300-499,9 167,5  80,1   549,2   94,1  3578,1   4919,2   
  500- 472,6  73,5   957,2   419,7  8028,8   6262,1   
  Alle 294,8  69,0   742,0   185,2  5733,5   5518,6   
Andre bygder                 
  100-199,9 8,7  45,4   178,7   175,7  1617,9   2973,8   
  200-299,9 78,6  21,4   300,8   57,9  2577,2   3071,2   
  300-499,9 219,5  61,0   503,3   46,6  3837,6   3901,1   
  500- 223,6  67,9   744,9   124,0  5954,3   5753,1   
  Alle 174,4  48,4   459,6   87,7  3630,9   3950,3   
Vestlandet                 
  35-49,9 1,4  58,6   292,3   138,1  942,0   5550,7   
  50-99,9 32,5  32,8   147,4   254,7  1734,2   5428,0   
  100-199,9 36,7  12,7   251,7   92,8  1595,3   6048,4   
  200-299,9 78,6  25,0   320,6   94,4  2357,9   4979,9   
  300-499,9 158,2  20,3   507,7   47,2  3119,9   3906,9   
  500- 261,3  70,5   784,9   290,4  4970,5   9251,6   
  Alle 113,6  31,2   418,0   126,7  2707,8   5621,4   
Trøndelag                 
Flatbygder                 
  200-299,9 104,0  50,1   250,3   54,6  2488,8   3420,8   
  300-499,9 183,4  125,3   331,1   94,2  4285,0   4571,9   
  500- 303,3  79,4   696,0   53,9  5633,3   6158,0   
  Alle 198,1  89,4   464,9   65,4  4344,1   4831,8   
Andre bygder                 
  200-299,9 70,7  38,0   246,0     1946,9   3430,1   
  300-499,9 144,1  44,2   349,3   22,9  3054,9   4041,5   
  500- 326,3  95,5   787,8   105,5  7334,6   6355,5   
  Alle 164,6  53,8   439,0   36,7  3868,8   4471,2   
Nord-Norge                 
  100-199,9 45,2  29,8   115,3   3,5  1131,2   1349,2   
  200-299,9 78,2  33,9   173,8   7,5  1403,7   3406,6   
  300-499,9 196,7  40,1   212,2   360,0  2604,5   3071,0   
  500- 397,7  54,3   650,1   137,1  5626,6   4183,4   
  Alle 225,2  42,9   349,1   161,1  3262,8   3320,0   
Alle bruk                 
  35-49,9 135,4  50,5   515,1   99,6  2809,7   3911,7   
  50-99,9 25,8  44,7   203,2   116,6  2123,1   4441,7   
  100-199,9 39,4  32,0   212,8   53,7  1868,0   4570,8   
  200-299,9 107,6  37,7   313,3   141,4  2493,0   4427,2   
  300-499,9 156,3  48,6   378,7   120,4  3172,8   4581,1   
  500- 369,3  81,1   780,6   276,4  5896,8   6962,4   
  Alle 186,8  53,4   456,5   161,1  3595,9   5214,3