Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 12b. Gjeld og egenkapital pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Gjeld  Egen-
   Størrelses- 

 

  kapital
   grupper, daa  Kortsiktig   Langsiktig   Gjeld    
     

 

  

 

   i alt    
      Drifts-   Skatte-   Annen   Familien   Annen        
      kreditt   fogden                    

 

Østlandet                 
Flatbygder                 
  50-99,9 98,7  71,3   310,9   275,4  2597,4 3353,7  1892,0   
  100-199,9 71,6  50,3   185,8   64,5  1975,1 2347,2  2579,0   
  200-299,9 118,2  63,4   277,8   144,2  2047,9 2651,6  3882,9   
  300-499,9 244,0  72,8   197,6   52,3  2877,3 3444,0  3909,4   
  500- 271,6  71,0   582,7   322,8  4041,4 5289,5  5779,7   
  Alle 195,4  66,5   351,5   175,9  2989,0 3778,3  4292,8   
Andre bygder                 
  100-199,9 19,6  17,3   85,7   117,0  1192,4 1432,0  3353,4   
  200-299,9 65,2  23,8   96,4   94,6  1828,9 2108,9  3179,2   
  300-499,9 80,3  47,6   256,5   68,3  1871,3 2324,0  3647,1   
  500- 183,2  56,4   455,5   292,4  3179,2 4166,7  5517,7   
  Alle 87,4  37,0   234,7   128,0  1960,5 2447,6  3820,8   
Agder og Rogaland                 
Jæren                 
  200-299,9 147,7  56,3   673,8   34,1  4236,5 5148,4  3282,6   
  300-499,9 219,8  56,3   489,2   100,2  4532,8 5398,2  5116,3   
  500- 486,5  108,3   570,0     5827,8 6992,6  3775,6   
  Alle 229,2  65,7   534,3   49,7  4478,3 5357,3  3981,0   
Andre bygder                 
  100-199,9 121,2  50,3   322,4   140,3  2320,0 2954,2  1847,2   
  200-299,9 51,1  19,3   205,0   70,4  2179,1 2524,8  3073,1   
  300-499,9 91,1  52,4   494,5   100,3  2863,8 3602,1  3399,8   
  500- 168,3  69,0   880,7   123,9  4124,6 5366,6  4032,6   
  Alle 113,6  45,7   429,8   104,4  2782,3 3475,9  3195,9   
Vestlandet                 
  35-49,9 1,6  27,8   70,5   4,1  621,1 725,1  4486,3   
  50-99,9 13,7  20,8   344,2   4,5  1381,6 1764,8  2921,7   
  100-199,9 37,7  33,2   148,3   105,7  1169,7 1494,6  3267,5   
  200-299,9 85,4  19,4   238,7   18,8  1555,9 1918,2  3551,3   
  300-499,9 268,7  27,7   533,6   91,3  2540,5 3461,7  4024,5   
  500- 169,9  16,0   533,7   195,8  3369,6 4285,1  4670,9   
  Alle 113,7  25,2   316,6   67,1  1766,7 2289,3  3668,8   
Trøndelag                 
Flatbygder                 
  100-199,9 242,9  36,8   128,0     1760,8 2168,5  1387,8   
  200-299,9 81,7  55,1   159,5   26,0  1936,6 2258,9  2454,3   
  300-499,9 211,1  62,1   274,5   57,6  2894,1 3499,4  3082,4   
  500- 204,6  76,5   221,2   18,0  4105,0 4625,3  4115,2   
  Alle 176,8  61,1   217,4   35,8  2731,3 3222,4  2978,0   
Andre bygder                 
  200-299,9 34,6  36,2   128,8   3,3  1066,9 1269,8  3703,4   
  300-499,9 129,1  16,9   295,9   25,4  2432,9 2900,2  2812,5   
  500- 100,8  108,9   365,2   14,0  4371,4 4960,3  4072,3   
  Alle 86,3  39,8   240,9   15,0  2173,6 2555,7  3329,9   
Nord-Norge                 
  100-199,9 44,2  35,6   144,3   58,3  1070,2 1352,6  1102,2   
  200-299,9 91,5  27,6   133,3   6,0  1457,7 1716,2  2154,0   
  300-499,9 153,1  50,5   254,9   83,6  2712,0 3254,0  2307,3   
  500- 284,6  24,1   794,3   24,9  4935,4 6063,3  2397,6   
  Alle 141,7  36,7   306,7   45,9  2510,8 3041,8  2046,8   
Alle bruk                 
  35-49,9 153,2  29,0   248,7   40,0  2419,9 2890,8  3913,7   
  50-99,9 33,5  34,7   277,5   56,2  1547,7 1949,6  2634,3   
  100-199,9 60,4  38,7   168,5   88,5  1523,2 1879,2  2669,5   
  200-299,9 84,5  36,3   225,6   52,0  1901,3 2299,6  3235,3   
  300-499,9 174,8  48,2   337,0   70,8  2709,7 3340,5  3489,9   
  500- 242,5  63,9   569,9   194,1  4117,2 5187,5  4743,5   
  Alle 140,6  45,8   322,3   91,9  2533,9 3134,5  3509,8