Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2015
Hovedtabell 25. Investeringer og finansiering

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-   2015  2014

 

Årlige investeringer      
Skogkultur NOK 5857 5813 11451  27876 13611 11964
Veger NOK  1277 1000  11283 3754 1940
Annet NOK 20409 2855 16446  19403 14219 7037
 

 

I alt NOK 26267 9945 28897  58562 31584 20942
       
Investeringer pr daa NOK/daa 68 17 19  18 20 14
Investeringer pr m3 NOK/m3 1133 60 149  59 83 51
Investeringer i % av resultat før kultur % -1801 52 121  34 53 30
       
Investeringshyppighet      
Skogkultur % 52 38 38  74 50 52
Veger %  3 2  11 4 2
Teknisk utstyr %  8 5  5 5 5
Alle investeringer % 52 49 45  84 58 55
       
Balanse      
Omløpsmidler      
Balanse 1.1 NOK 427 1635 3425  247 1614 1305
Balanse 31.12 NOK 446 1532 506  142 672 1710
Anleggsmidler      
Balanse 1.1 NOK 269185 306942 395298  1461949 646133 613444
 

 

Nyanlegg NOK 20409 4132 17446  30687 17973 8977
Avskrivninger NOK 1618 2722 1805  10143 4318 3831
Tilskott/salg NOK  937 224  1678 781 1234
 

 

Balanse 31.12 NOK 287977 307416 410715  1480815 659006 617357
       
Finansieringskilde      
Egen arbeidsinnsats % 9 12 11  15 13 19
Offentlige tilskott % 7 22 7  20 15 16
Skogavgiftsmidler % 13 56 45  83 62 77
Annen finansiering % 71 10 36  -18 11 -12
 

 

I alt % 100 100 100  100 100 100
       
Skogavgiftskonto      
Innestående skogavgift 1.1 NOK 21093 21429 43476  79634 44115 35283
 

 

Trukket skogavgift NOK 912 8121 15037  70620 26339 20238
Offentlige tilskott beholdt på konto NOK 1865 1886 2239  9052 3964 2299
 

 

Innbetalt i alt NOK 2777 10007 17276  79672 30302 22537
       
Utbetalt til veger NOK 3372 5533 12476  47179 18785 16010
Utbetalt til skogkultur NOK       
Utbetalt til annet NOK 16  660  1589 641 128
 

 

Utbetalt i alt NOK 3388 5533 13136  48769 19426 16138
 

 

Innestående skogsavgift 31.12. NOK 20482 25903 47616  110537 54991 41682
       
Utbetalt tilskott til      
Veger NOK  437   1089 417 766
Skogkultur NOK 1865 1796 2145  9885 4140 2466
Driftsplan NOK     589 162 65
 

 

I alt NOK 1865 2232 2145  11563 4719 3297