Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 13b, del 2. Faste kostnader og kostnader i alt i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Sum  Maskin-  Jord-  Annen  Forsik-  Elektrisk  Privatbil  Admini-  Faste  Kostnader
   Størrelses-  avskrivn.  leie  leie  leie  ringer  energi  i J.B.  strasjon  kostnader  i alt
   grupper, daa                          i alt   

 

Østlandet                                  
Flatbygder                                  
  50-99,9 134,2   28,2   6,3    40,5   31,7   9,4    11,3   42,2   513,4    1454,7   
  100-199,9 96,4   45,6   8,2    0,9   23,8   11,4    7,6   33,7   351,9    780,9   
  200-299,9 145,9   54,5   12,1    40,2   32,0   18,3    13,2   36,5   515,9    1117,0   
  300-499,9 173,2   90,1   30,0    4,2   38,2   27,4    12,6   46,5   700,8    1428,3   
  500- 310,7   157,6   156,5    32,8   53,4   38,2    14,3   70,3   1280,3    2273,1   
  Alle 203,7   98,1   66,7    22,2   39,8   26,3    12,4   50,9   807,8    1569,6   
Andre bygder                                  
  100-199,9 78,4   27,0   2,3    1,6   18,9   12,9    13,3   27,3   296,6    442,3   
  200-299,9 148,1   34,0   4,5    5,5   26,4   18,0    16,4   39,6   515,0    888,8   
  300-499,9 156,1   71,9   20,1    8,6   31,6   25,4    14,1   47,5   671,6    1165,6   
  500- 278,0   122,2   56,9    12,5   46,4   40,3    15,4   70,4   1127,1    1965,2   
  Alle 159,3   62,9   19,9    16,8   30,7   23,9    14,6   45,7   647,7    1105,6   
Agder og Rogaland                                  
Jæren                                  
  200-299,9 225,5   113,9   10,4    12,2   33,8   32,0    9,6   63,9   804,4    2366,2   
  300-499,9 320,8   145,3   59,0    22,0   36,0   46,5    11,1   74,1   1068,8    2243,2   
  500- 294,3   237,2   118,4    32,2   54,1   55,4    9,2   83,0   1446,1    3491,1   
  Alle 262,9   139,0   46,6    17,4   39,0   52,3    9,9   72,4   1031,2    2490,1   
Andre bygder                                  
  100-199,9 110,7   86,6   12,7    1,0   26,3   24,7    10,7   39,7   483,1    980,3   
  200-299,9 144,2   45,2   12,3    2,7   25,0   22,1    14,3   50,0   507,0    968,8   
  300-499,9 174,3   79,2   30,2    15,0   29,6   24,3    12,0   57,1   716,8    1462,2   
  500- 297,9   159,2   50,1    23,8   52,8   39,8    15,6   84,6   1233,0    2731,3   
  Alle 174,7   82,0   23,7    9,8   32,7   32,1    12,4   57,6   721,5    1481,1   
Vestlandet                                  
  35-49,9 69,0   7,9   1,9    0,4   12,5   9,4    10,0   35,3   289,2    377,2   
  50-99,9 70,5   17,0   4,6    1,4   18,1   10,6    12,6   31,3   390,6    513,3   
  100-199,9 108,5   15,0   4,2    1,9   19,4   16,2    11,8   38,0   406,2    781,2   
  200-299,9 147,8   39,6   8,3    22,1   22,4   22,3    13,7   42,9   566,3    1053,2   
  300-499,9 230,6   61,8   14,4    15,8   36,9   34,9    13,6   55,4   762,1    1527,7   
  500- 324,4   217,7   20,9    13,1   50,3   45,3    18,9   65,5   1279,8    2376,9   
  Alle 158,0   47,2   8,9    11,3   26,2   23,5    13,2   44,7   590,5    1096,7   
Trøndelag                                  
Flatbygder                                  
  100-199,9 81,5   31,5   2,9       30,8   22,1    9,0   33,6   356,1    1026,3   
  200-299,9 118,7   53,7   11,9       26,1   19,0    8,1   44,1   447,2    953,7   
  300-499,9 208,0   125,8   25,1    3,3   45,0   31,0    8,6   59,5   755,9    1706,8   
  500- 271,9   188,4   73,8    9,1   61,6   38,7    11,4   76,0   1047,6    1845,5   
  Alle 182,9   108,5   28,5    3,2   41,6   28,3    9,1   55,7   686,3    1460,3   
Andre bygder                                  
  200-299,9 127,8   56,5   7,6    3,1   28,8   20,6    13,9   41,8   527,2    938,0   
  300-499,9 172,1   102,2   17,3    12,7   34,8   29,9    14,8   54,4   741,8    1315,7   
  500- 332,9   132,8   43,4    11,8   56,0   47,7    15,9   68,6   1128,5    2074,0   
  Alle 179,6   86,6   16,8    8,6   35,7   29,1    14,6   51,4   712,5    1301,1   
Nord-Norge                                  
  100-199,9 68,9   79,1   1,0    1,0   19,5   16,0    11,8   31,2   394,7    612,0   
  200-299,9 108,6   78,0   2,6    5,4   28,7   21,6    10,8   43,0   549,1    885,0   
  300-499,9 178,7   80,4   4,8    9,4   39,3   34,4    15,0   58,2   763,1    1369,7   
  500- 300,1   148,5   14,6    30,0   53,2   53,5    12,2   83,0   1165,8    2323,1   
  Alle 163,0   92,5   5,4    10,9   35,5   31,4    12,8   54,2   716,0    1287,1   
Alle bruk                                  
  35-49,9 135,2   25,8   1,2    60,7   31,3   76,1    9,0   65,6   790,3    1530,5   
  50-99,9 86,2   20,9   4,9    8,9   20,7   12,1    11,5   33,3   395,6    727,1   
  100-199,9 98,2   43,6   5,2    1,4   22,4   16,5    11,0   34,7   390,6    771,9   
  200-299,9 143,1   56,1   8,5    14,2   27,5   21,3    12,8   43,8   547,3    1093,9   
  300-499,9 194,0   89,7   22,8    10,6   36,4   30,8    12,9   54,9   751,5    1472,0   
  500- 301,4   161,3   90,2    24,2   52,9   42,7    14,2   73,9   1222,0    2308,6   
  Alle 180,7   83,4   28,3    13,7   34,3   28,7    12,7   51,9   719,5    1396,7