Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 8. Oppnådde priser på garden i kroner pr kg/l/stk

 

Landsdeler  Bygg   Havre   Hvete   Poteter   Ku-   Ku-   Annet   Små-   Svine-   Sau- og   Ull   Geit-   Egg
   Størrelses-                  mjølk   kjøtt   storfe-   gris   kjøtt   lamme-       mjølk    
   grupper, daa                  pr l       kjøtt   pr stk       kjøtt       pr l    

 

Østlandet                     
Flatbygder                     
  50-99,9 2,52            1115  28,60      15,45
  100-199,9 2,58 2,13 2,74 2,00       51,48 60,79   26,26 51,94  33,55   17,64
  200-299,9 2,62 2,27 2,64 2,78    5,49   41,54 56,23 1103  29,08 52,15  34,22   15,17
  300-499,9 2,46 2,32 2,77 2,00    5,31   46,91 54,18 1118  28,57 51,37  37,34   21,23
  500- 2,62 2,32 2,81 2,35    5,62   48,69 59,11 1038  28,19 53,71  36,55   15,97
  Alle 2,59 2,30 2,79 2,36    5,49   47,59 57,59 1093  28,20 52,50  35,66   17,28
Andre bygder                     
  100-199,9 2,35 2,05 2,86 2,88    5,39   46,73 53,20   24,64 47,71  32,56 7,21  
  200-299,9 2,81 2,17 2,40 3,35    5,46   44,89 53,58    49,52  39,50 7,21  15,43
  300-499,9 2,36 2,31 2,67 3,67    5,35   45,42 54,27 1026  25,68 52,37  33,14   15,48
  500- 2,40 2,14 2,63 2,37    5,41   48,21 55,65   14,46 52,22  36,83   15,22
  Alle 2,39 2,18 2,63 2,74    5,40   46,43 54,63 1051  21,91 50,58  35,13 7,21  15,40
Agder og Rogaland                     
Jæren                     
  200-299,9 2,40       5,32   46,38 52,19 1148  28,69 54,32  39,07   4,94
  300-499,9    4,46    5,35   45,61 52,00 1078  29,38 53,22  35,43   
  500- 2,11       5,39   45,17 53,53 1155  28,43 51,81  39,05   
  Alle 2,26   4,46    5,37   45,58 52,11 1133  28,86 52,79  38,05   14,03
Andre bygder                     
  100-199,9    4,07    5,21   45,83 53,22 1061  35,74 50,47  34,11   
  200-299,9    7,47    5,32   46,06 49,30 1075  28,77 54,35  34,90   
  300-499,9 2,19   16,63    5,37   45,53 52,91 1096  29,13 56,88  33,03   
  500- 2,09 2,21  4,56    5,25   47,08 53,93 1000  29,32 53,08  31,05   
  Alle 2,13 2,21  4,45    5,31   46,10 52,77 1070  29,31 54,35  32,92   15,79
Vestlandet                     
  35-49,9                34,57  38,14 6,39  
  50-99,9        5,06   44,91 45,13    45,00  30,17   
  100-199,9 2,30       5,27   44,62 50,04 934  28,01 47,74  31,37 6,51  15,40
  200-299,9    2,21    5,25   46,13 50,54 949  28,53 50,87  31,23   23,97
  300-499,9 2,24       5,21   45,43 51,87 1077  28,34 50,63  34,48   16,22
  500-        5,37   47,88 54,02    49,61  39,39   
  Alle 2,25   2,21    5,25   46,03 51,98 999  28,31 49,63  33,01 6,49  15,83
Trøndelag                     
Flatbygder                     
  100-199,9 2,36       5,16   43,00    28,79      
  200-299,9 2,34 2,32  9,34    5,36   44,38 57,41 800  28,18 52,63  35,06   
  300-499,9 2,50 2,02 2,67     5,39   46,28 52,96 1002  28,89 55,92  29,69   
  500- 2,47 2,16 2,26 2,95    5,18   43,52 56,11 1157  27,61      15,00
  Alle 2,46 2,09 2,60 3,04    5,32   45,18 54,40 1035  28,74 53,24  33,54   15,00
Andre bygder                     
  200-299,9 2,09   4,98    5,32   43,79 50,67    52,96  33,13   
  300-499,9 2,16  2,55     5,29   45,19 52,52    52,23  37,39   
  500- 2,44       5,34   44,85 52,31    54,93  40,71   
  Alle 2,28  2,55 4,98    5,31   44,76 52,04 1019  29,44 52,60  36,16   
Nord-Norge                     
  100-199,9    14,09    5,42   43,64 48,73    46,03  31,68 6,94  
  200-299,9    11,73    5,28   43,62 49,64    49,13  35,58 6,69  45,18
  300-499,9    5,00    5,27   45,13 49,74 1204  29,67 48,40  34,59 5,24  
  500- 2,11       5,25   45,41 49,32   26,26 49,74  38,07   
  Alle 2,11   12,92    5,27   44,92 49,48 1204  26,41 48,67  35,36 6,37  45,18
Alle bruk                     
  35-49,9             1064  16,67 34,57  38,14 6,39  15,51
  50-99,9 2,51       5,28   43,52 48,36 1010  28,70 47,02  32,08 5,42  15,45
  100-199,9 2,48 2,09 2,76 3,52    5,32   45,11 51,47 1061  28,07 48,52  32,85 6,83  15,78
  200-299,9 2,52 2,25 2,62 2,98    5,31   45,01 51,42 1100  28,72 51,47  34,84 6,86  15,27
  300-499,9 2,46 2,28 2,75 3,27    5,30   45,61 52,61 1117  28,97 52,30  34,53 5,24  18,77
  500- 2,56 2,28 2,80 2,57    5,36   46,73 54,62 1083  28,01 52,06  36,69   15,84
  Alle 2,53 2,27 2,77 2,73    5,32   45,84 53,11 1092  28,50 51,36  34,84 6,53  16,54