Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 9, del 1. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Avlingslager o.l.  Produksjonsmidler
   Størrelses- 

 

 

 

   grupper, daa  Bygg   Havre   Hvete   Poteter   Grønn-   Ull   Annet   I alt   Innkjøpte   Grov-   Handels-   Annet   I alt
                      saker               fôrmidler   fôr   gjødsel        

 

Østlandet                      
Flatbygder                      
  50-99,9             8,8   2,5 21,1  2,5   34,9
  100-199,9 22,8 18,7 19,3 39,3       100,1  10,2   8,7 21,2  14,9   55,1
  200-299,9 64,4 26,9 35,5    3,1   17,7 147,7  19,4   9,2 41,0  19,3   88,9
  300-499,9 59,8 22,4 50,0 11,0      8,7 151,8  25,0   50,1 69,6  31,0   175,7
  500- 148,4 50,2 184,6 30,5     0,4 45,4 588,0  23,1   101,0 181,1  84,2   389,4
  Alle 84,5 31,5 89,8 19,2   47,7  0,2 22,0 294,9  21,1   53,6 95,9  44,7   215,3
Andre bygder                      
  100-199,9 7,5 0,8 11,2 1,2     0,4  21,1  3,5   37,7 10,7  13,3   65,2
  200-299,9  1,0       1,5  2,5  15,3   70,7 24,9  11,2   122,1
  300-499,9 4,4 15,3 10,6 56,5     0,1  87,0  12,6   72,1 44,8  16,7   146,2
  500- 24,6 18,4 25,5 77,4     0,1 0,8 146,8  24,8   165,0 132,4  48,9   370,9
  Alle 9,2 9,6 11,6 37,1     0,5 0,2 68,3  15,4   92,0 59,5  24,3   191,3
Agder og Rogaland                      
Jæren                      
  100-199,9    0,8       0,8  23,2   61,7 1,6  8,0   94,5
  200-299,9             42,2   147,0 26,9  17,1   233,1
  300-499,9             21,6   161,5 33,3  13,5   229,9
  500-    21,3      5,0 26,3  74,3   369,6 111,0  35,4   590,4
  Alle    7,3      1,7 9,0  49,0   200,6 53,0  29,7   332,2
Andre bygder                      
  100-199,9          1,2 1,2  22,3   36,5 17,8  6,5   83,0
  200-299,9    0,6       0,6  12,4   69,1 22,3  12,4   116,2
  300-499,9       1,4    1,4  15,3   107,6 49,7  12,2   184,8
  500-    29,3   5,0   7,0 41,2  30,5   230,4 102,1  20,8   383,8
  Alle    7,5   1,7   1,9 11,0  18,9   114,2 49,1  13,2   195,3
Vestlandet                      
  35-49,9             5,3   5,3 6,4  12,7   29,8
  50-99,9         0,1  0,1  0,6   2,3 1,1  2,6   6,6
  100-199,9         0,4 0,4 0,8  16,8   56,1 7,0  8,7   88,7
  200-299,9         0,3  0,3  19,8   85,3 13,4  12,5   131,0
  300-499,9       0,4  0,7 0,6 1,7  17,7   139,3 47,7  12,8   217,6
  500-         0,6  0,6  33,2   252,7 87,5  36,8   410,1
  Alle       0,1  0,5 0,2 0,8  18,5   110,2 32,1  15,0   175,7
Trøndelag                      
Flatbygder                      
  200-299,9 61,9 0,2  2,6   12,0   3,3 80,0  20,7   45,3 53,4  14,3   133,7
  300-499,9 116,8 8,1         124,8  18,9   92,4 69,6  18,7   199,6
  500- 72,3  27,4      1,3  101,0  27,4   173,6 114,8  40,9   356,6
  Alle 84,1 2,9 9,7 0,5   2,5  0,5 1,9 102,1  22,8   104,4 78,2  25,2   230,5
Andre bygder                      
  200-299,9 12,8        0,6  13,4  6,4   92,2 29,5  10,3   138,4
  300-499,9 25,1 1,2  72,4       98,8  16,3   128,2 44,2  17,3   206,0
  500- 18,7        2,2 14,4 35,3  33,0   302,7 92,9  23,2   451,8
  Alle 18,9 0,5  31,3     0,7 3,6 55,1  18,4   158,1 50,7  16,9   244,1
Nord-Norge                      
  100-199,9             6,7   37,3 10,6  3,1   57,7
  200-299,9    11,3     3,7  14,9  11,7   96,2 27,6  14,7   150,2
  300-499,9    0,1       0,1  16,1   129,9 29,4  14,2   189,7
  500-         0,2 0,3 0,4  25,6   244,3 54,7  19,4   344,0
  Alle    2,1     0,7 0,1 2,9  17,3   151,8 35,3  14,5   218,9
Alle bruk                      
  35-49,9             14,1   3,9 9,1  34,3   61,4
  50-99,9          2,7 2,7  14,7   9,8 9,6  5,5   39,5
  100-199,9 8,3 3,9 5,6 8,2     0,2 0,2 26,5  14,1   37,1 12,4  10,2   73,8
  200-299,9 15,7 4,4 5,6 1,4   1,4  0,8 3,0 32,3  17,4   70,6 27,5  13,7   129,1
  300-499,9 25,8 7,2 10,9 17,4   0,2  0,2 1,8 63,4  18,2   104,7 50,3  18,0   191,1
  500- 50,5 15,9 54,5 24,1   33,8  0,5 13,8 193,0  30,6   201,3 119,9  46,4   398,2
  Alle 26,9 8,2 21,0 13,5   10,2  0,4 5,3 85,4  20,8   110,3 58,0  24,2   213,3