Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 2. Bruk av jordbruksarealet i dekar

 

Landsdeler  Bygg   Havre   Hvete   Oljefrø,   Gras-   Poteter   Rot-   Grønn-   Eng og   Grønn-   Frukt   Brakk   I alt 
   Størrelses-           annet  frø     vekster  fôr  beite  saker  og bær       
   grupper, daa           korn, o.l.                            

 

Østlandet                          
Flatbygder                          
  100-199,9 55 20 22 5     1         46   5     154
  200-299,9 86 45 44 10    7 3         45 4    3   245
  300-499,9 68 54 64 16    4          184     4   395
  500- 219 117 175 46    18 13         293 14  2  4   902
  Alle 122 68 92 23    9 5         171 6  2  3   501
Andre bygder                          
  100-199,9 5 5 7      2         134     3   155
  200-299,9 14 17 8               209   1  1   250
  300-499,9 29 28 18      6         304     3   388
  500- 101 64 57 11     15         551     2   801
  Alle 39 29 23 3     6         306     2   408
Agder og Rogaland                          
Jæren                          
  100-199,9 13        2         148        163
  200-299,9 1                 253        255
  300-499,9 7  1      1         373 1    3   385
  500- 23        5         714        742
  Alle 10        2         345 2    1   360
Andre bygder                          
  100-199,9  2      5 5         149   1  1   163
  200-299,9                  249 2  2  1   254
  300-499,9                  377        377
  500- 1       2 8         655 4    2   672
  Alle        1 3         357 2  1  1   366
Vestlandet                          
  35-49,9                     25  1   27
  50-99,9                  29   41  3   73
  100-199,9 4                 141   3     148
  200-299,9         2         242 1  1     246
  300-499,9 6                 366     2   374
  500-                  711     1   712
  Alle 3        1         297   5  1   307
Trøndelag                          
Flatbygder                          
  200-299,9 145 9       1         103        257
  300-499,9 181 23 5 1              177     1   388
  500- 256 10 7 8              417     4   702
  Alle 189 15 4 3              227     2   440
Andre bygder                          
  200-299,9 23 6                229     1   261
  300-499,9 22 6       3         369     4   404
  500- 76                 645     2   723
  Alle 32 5       1         353     2   394
Nord-Norge                          
  100-199,9                  152     1   153
  200-299,9         2         244     1   247
  300-499,9                  376        377
  500- 12                 690     2   705
  Alle 4        1         414     1   420
Alle bruk                          
  35-49,9 2   1               1  11  5   20
  50-99,9 5        2         37 3  23  2   73
  100-199,9 17 5 5 1    1 1         123   2  1   156
  200-299,9 27 11 9 2    1 1         197 1    1   250
  300-499,9 42 17 14 3    1 1         306     2   386
  500- 108 44 58 15    5 7         530 4  1  3   775
  Alle 50 20 22 5    2 3         296 2  2  2   402