Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 13b, del 1. Faste kostnader og kostnader i alt i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Betalt leid arbeid  Driv-  Vedlikehold  Vedlike-
   Størrelses- 

 

  stoff, 

 

  hold
   grupper, daa  Avløser,  Sosiale  o.l.  Maskiner,  Traktor  Yrkesbil,  Drifts-  Grøfter,  Jord,  i alt
      m.m.  utgifter     redskaper     skurtresker  bygn.  vannanl.  veger   

 

Østlandet                                
Flatbygder                                
  100-199,9 15,5   1,6   16,7    17,7   14,3   1,8    20,0  2,9   5,0    61,7  
  200-299,9 56,9   3,5   25,2    21,4   15,0   3,8    31,0  2,6   6,7    80,5  
  300-499,9 81,5   2,6   42,4    37,2   25,9   4,6    44,8  3,0   8,6    124,1  
  500- 187,1   16,3   93,3    76,0   46,0   14,1    71,0  5,4   13,2    225,7  
  Alle 106,4   7,9   52,8    44,8   29,3   7,3    47,9  4,1   9,4    142,8  
Andre bygder                                
  100-199,9 51,6   2,4   21,7    17,7   13,4   1,3    28,4  2,0   3,7    66,5  
  200-299,9 64,8   3,0   26,4    26,5   20,3   3,1    33,9  0,4   9,0    93,2  
  300-499,9 85,1   2,5   63,7    42,9   32,7   4,9    47,1  2,8   8,4    138,8  
  500- 203,5   11,5   85,4    62,0   54,9   10,0    97,6  6,0   8,9    239,4  
  Alle 102,5   4,8   51,4    38,5   31,2   5,0    52,9  2,9   7,7    138,2  
Agder og Rogaland                                
Jæren                                
  100-199,9 114,3   1,1   17,2    29,0   8,7       39,0  6,9   4,6    88,2  
  200-299,9 107,5   4,4   22,9    37,1   14,9   3,3    72,1  4,7   8,0    140,1  
  300-499,9 133,9   3,5   40,2    44,3   14,3   1,4    106,7  9,6   10,8    187,1  
  500- 262,6   6,1   102,2    70,6   31,7   4,6    198,3  8,9   16,3    330,4  
  Alle 194,6   4,2   43,2    43,5   16,4   2,3    102,3  7,0   9,3    180,8  
Andre bygder                                
  100-199,9 37,9   1,4   22,2    32,9   10,3   2,4    22,3  2,0   3,3    73,2  
  200-299,9 87,7   3,8   28,1    57,4   12,7   0,3    43,0     8,7    122,1  
  300-499,9 117,3   7,3   39,8    61,5   16,8   3,0    63,5  3,5   8,5    156,8  
  500- 258,1   17,6   82,6    91,3   28,4   3,9    102,0  6,3   7,7    239,6  
  Alle 152,2   12,1   44,2    60,5   16,7   2,4    59,4  2,9   7,2    149,1  
Vestlandet                                
  35-49,9 82,2   5,5   6,8    15,4   11,3   1,3    7,9  1,5   6,0    43,4  
  50-99,9 161,5   13,3   18,5    31,1   13,1   4,8    18,4  2,7   8,2    78,3  
  100-199,9 81,9   4,3   16,9    27,5   12,9   0,8    31,8  2,6   3,1    78,7  
  200-299,9 115,2   2,7   33,3    43,7   17,9   2,1    45,4  3,0   6,9    119,0  
  300-499,9 119,2   3,9   42,0    49,5   26,0   1,8    54,5  5,6   9,4    146,8  
  500- 243,3   6,1   95,0    97,7   50,0   9,9    118,6  3,6   12,0    291,8  
  Alle 131,4   4,9   39,2    47,8   23,2   3,1    52,1  3,7   7,7    137,6  
Trøndelag                                
Flatbygder                                
  200-299,9 44,4   2,0   21,5    25,8   18,1   2,3    30,9  0,5   5,1    82,7  
  300-499,9 94,5   1,7   45,6    33,2   27,8   4,8    47,6  1,8   9,9    125,1  
  500- 111,5      67,3    67,1   39,1   2,3    98,4  6,4   9,4    222,7  
  Alle 87,8   1,2   45,7    40,9   28,3   3,3    57,6  2,8   8,2    141,1  
Andre bygder                                
  200-299,9 96,3   1,3   27,7    28,1   24,4   3,0    34,5  1,7   10,1    101,8  
  300-499,9 157,7   4,5   58,0    49,0   26,6   4,6    78,8  2,2   7,0    168,2  
  500- 111,7   0,2   80,1    58,0   55,9   1,4    108,5  2,2   6,4    232,4  
  Alle 130,6   3,3   50,0    42,8   29,6   3,6    67,7  2,0   7,7    153,4  
Nord-Norge                                
  100-199,9 70,3   1,1   14,8    21,3   14,0       35,8  0,6   1,4    73,1  
  200-299,9 111,2   2,8   29,9    35,6   19,2   1,4    34,9  0,8   3,6    95,5  
  300-499,9 185,1   2,9   43,0    47,2   30,3   3,5    62,8  0,3   7,6    151,7  
  500- 184,3   3,3   77,9    73,3   44,7   3,9    98,7     10,8    231,4  
  Alle 150,7   2,8   47,1    49,2   29,9   2,6    63,9  0,4   6,8    152,8  
Alle bruk                                
  35-49,9 341,9   27,2   12,1    12,9   13,0   1,8    31,8  5,5   4,0    69,0  
  50-99,9 119,3   8,8   17,3    27,3   9,9   2,6    23,3  1,9   6,7    71,7  
  100-199,9 61,0   2,7   18,9    23,7   12,7   1,2    29,2  2,4   3,4    72,6  
  200-299,9 87,6   2,9   27,9    34,5   18,0   2,4    39,4  1,7   7,3    103,3  
  300-499,9 117,2   3,4   47,3    44,9   26,1   3,7    59,0  3,4   8,7    145,8  
  500- 196,3   9,6   86,3    75,3   44,8   8,1    99,8  4,7   11,0    243,7  
  Alle 127,3   5,5   46,9    45,9   26,2   4,1    58,8  3,2   8,0    146,2