Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2009
Hovedtabell 13b, del 1. Faste kostnader og kostnader i alt i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Betalt leid arbeid  Driv-  Vedlikehold  Vedlike-
   Størrelses- 

 

  stoff, 

 

  hold
   grupper, daa  Avløser,  Sosiale  o.l.  Maskiner,  Traktor  Yrkesbil,  Drifts-  Grøfter,  Jord,  i alt
      m.m.  utgifter     redskaper     skurtresker  bygn.  vannanl.  veger   

 

Østlandet                                
Flatbygder                                
  50-99,9 26,6   2,7   6,7    10,0   3,5   0,1    12,6  5,0   3,3    34,5  
  100-199,9 28,8   3,3   10,7    13,8   8,8   2,6    11,4  4,9   1,4    42,9  
  200-299,9 87,6   8,9   19,3    23,4   17,3   5,9    26,1  2,8   4,0    79,5  
  300-499,9 93,1   8,2   29,7    31,3   20,2   6,4    30,0  4,3   4,6    96,8  
  500- 111,1   9,0   59,7    46,4   26,4   14,9    39,5  7,9   10,0    145,1  
  Alle 82,3   7,5   30,4    29,6   18,4   7,6    27,6  4,9   5,2    93,3  
Andre bygder                                
  50-99,9 28,8   1,3   10,2    14,0   3,9   0,9    11,3  1,2   4,6    35,9  
  100-199,9 54,0   0,8   14,4    17,2   10,5   2,3    20,1  1,4   2,5    54,0  
  200-299,9 62,5   1,7   21,4    23,3   17,1   2,5    27,7  1,6   3,2    75,4  
  300-499,9 78,4   1,2   29,9    25,8   23,4   4,1    26,2  2,3   6,4    88,2  
  500- 168,6   7,0   56,2    54,5   38,4   14,2    52,7  4,4   8,1    172,3  
  Alle 74,4   2,0   24,7    25,3   18,2   4,2    27,1  2,0   4,4    81,2  
Agder og Rogaland                                
Jæren                                
  100-199,9 84,0   1,3   17,1    26,8   13,6   1,3    41,6  6,1   6,8    96,2  
  200-299,9 101,8   1,4   14,9    30,4   8,6   0,6    52,0  2,6   5,4    99,6  
  300-499,9 107,4   1,6   21,0    32,8   10,9   0,2    71,0  2,9   22,6    140,4  
  500- 110,1   1,4   53,8    45,9   40,8   6,9    71,3  3,8   20,6    189,3  
  Alle 131,6   5,3   21,4    30,6   14,2   1,4    57,3  3,2   12,9    119,6  
Andre bygder                                
  100-199,9 77,1   6,9   14,4    21,6   9,2   1,9    20,9  1,5   2,0    57,1  
  200-299,9 101,5   2,2   23,6    34,4   15,0   1,8    26,5  0,8   -0,7    77,8  
  300-499,9 98,5   -1,6   31,9    40,9   15,9   2,1    57,6  1,1   7,5    125,1  
  500- 224,6   28,5   44,3    50,8   22,1   4,6    38,4  0,5   8,7    125,1  
  Alle 105,7   5,9   24,6    33,2   13,7   2,4    34,0  1,1   3,7    88,1  
Vestlandet                                
  35-49,9 81,7   7,6   13,3    18,0   5,8   3,5    13,7  5,0   3,6    49,6  
  50-99,9 150,3   5,9   8,0    24,1   8,5   0,7    11,2  1,1   5,0    50,6  
  100-199,9 62,9   2,3   13,0    20,9   8,8   0,9    22,5  1,3   2,3    56,7  
  200-299,9 66,3   1,3   20,2    27,8   12,6   0,4    25,5  1,1   4,7    72,1  
  300-499,9 89,8   2,1   28,1    38,9   21,2   1,0    32,6  2,6   6,8    103,1  
  500- 106,1   3,3   44,7    63,4   19,7   4,1    58,3  1,8   9,8    157,1  
  Alle 81,7   2,8   18,2    27,8   12,3   1,1    24,7  1,7   4,4    72,0  
Trøndelag                                
Flatbygder                                
  100-199,9 51,7   2,5   13,2    14,3   6,1   0,1    18,2     3,5    42,2  
  200-299,9 45,0   0,5   15,9    19,3   12,1   2,6    19,7  0,2   5,5    59,4  
  300-499,9 69,2   2,1   24,6    25,6   15,0   5,4    28,6  0,6   6,7    81,9  
  500- 117,5   6,9   45,4    36,5   22,8   3,1    27,9  0,7   9,4    100,4  
  Alle 61,4   2,0   21,3    22,3   13,2   3,2    23,5  0,4   6,0    68,6  
Andre bygder                                
  100-199,9 56,4   0,9   17,8    23,0   15,1   1,0    25,2  0,8   2,6    67,7  
  200-299,9 90,8   0,4   21,2    19,4   13,1   3,8    27,0     7,4    70,7  
  300-499,9 87,9   1,6   27,4    27,9   17,4   2,8    32,5  0,7   3,0    84,3  
  500- 114,6   0,8   33,2    48,8   29,5       112,3  1,2   6,1    197,9  
  Alle 84,7   1,1   24,7    28,1   17,8   2,2    41,2  0,7   4,2    94,2  
Nord-Norge                                
  50-99,9 65,2   0,9   10,5    10,1   11,0   1,0    9,9  0,2   0,5    32,7  
  100-199,9 83,5   1,2   12,4    24,1   8,1   1,1    22,9  2,0   1,2    59,4  
  200-299,9 89,3   2,0   22,1    30,1   16,3   1,7    26,2  0,9   2,4    77,6  
  300-499,9 106,0   1,5   26,4    35,1   17,7   2,2    39,1  0,1   1,8    96,0  
  500- 127,1   1,2   44,1    71,4   46,0   2,8    41,3  2,2   7,9    171,6  
  Alle 96,7   1,5   23,6    34,1   18,3   1,9    30,7  0,9   2,5    88,4  
Alle bruk                                
  35-49,9 174,6   17,1   11,9    19,1   7,8   4,9    26,1  2,8   6,2    66,9  
  50-99,9 90,3   4,5   8,8    17,7   6,8   0,7    10,9  1,6   3,7    41,4  
  100-199,9 59,6   2,5   13,6    19,6   9,6   1,6    21,0  2,1   2,3    56,2  
  200-299,9 77,6   2,9   20,0    25,9   14,7   2,6    27,4  1,4   3,8    75,8  
  300-499,9 91,2   2,9   28,0    32,3   18,6   3,6    36,2  2,1   6,0    98,8  
  500- 130,1   7,8   52,3    51,2   30,5   9,9    49,6  4,7   9,6    155,5  
  Alle 86,3   3,8   24,1    28,9   16,1   3,5    30,3  2,2   4,8    85,8  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015