Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2013
Hovedtabell 13b, del 1. Faste kostnader og kostnader i alt i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Betalt leid arbeid  Driv-  Vedlikehold  Vedlike-
   Størrelses- 

 

  stoff, 

 

  hold
   grupper, daa  Avløser,  Sosiale  o.l.  Maskiner,  Traktor  Yrkesbil,  Drifts-  Grøfter,  Jord,  i alt
      m.m.  utgifter     redskaper     skurtresker  bygn.  vannanl.  veger   

 

Østlandet                                
Flatbygder                                
  100-199,9 35,0   4,5   18,5    14,6   11,2   3,8    18,9  4,4   6,2    59,1  
  200-299,9 58,0   3,7   23,6    26,0   10,1   4,9    25,1  5,8   9,0    80,9  
  300-499,9 92,0   5,9   38,3    32,5   22,4   5,9    34,4  11,8   8,6    115,6  
  500- 130,3   11,2   86,8    43,9   36,8   16,7    43,4  18,3   10,0    169,1  
  Alle 88,8   6,9   46,8    31,6   22,6   8,6    32,6  11,2   8,5    115,1  
Andre bygder                                
  50-99,9 36,3   2,2   14,6    26,9   6,2   1,4    15,3  4,7   15,8    70,3  
  100-199,9 48,0   0,8   18,7    19,1   11,9   2,5    21,4  2,1   4,7    61,7  
  200-299,9 69,8   1,9   27,1    20,2   14,6   2,6    31,0  1,2   8,9    78,5  
  300-499,9 97,2   2,9   42,4    40,8   28,3   2,7    41,6  2,8   10,9    127,1  
  500- 232,4   15,2   87,1    57,8   29,3   14,2    59,9  13,8   13,4    188,4  
  Alle 94,0   3,8   37,2    32,0   19,9   4,1    35,0  3,8   9,3    104,1  
Agder og Rogaland                                
Jæren                                
  100-199,9 74,4   1,5   20,1    27,0   16,8       57,0  1,0   6,7    108,5  
  200-299,9 189,5   14,4   20,2    39,7   7,8   2,0    55,1  4,7   6,4    115,7  
  300-499,9 156,8   2,4   39,9    48,7   19,9   2,6    69,3  7,3   8,3    156,1  
  500- 206,7   1,7   46,0    48,7   16,3   1,6    140,6  5,9   17,2    230,3  
  Alle 190,0   7,8   29,8    42,0   14,1   1,8    72,8  5,1   8,3    144,1  
Andre bygder                                
  100-199,9 73,2   5,0   21,4    25,7   11,9   5,2    30,8  1,7   5,6    80,9  
  200-299,9 108,1   2,2   24,1    31,2   12,1   1,6    34,0  0,9   10,6    90,4  
  300-499,9 95,4   4,7   38,4    43,8   15,9   3,2    37,6  2,5   7,6    110,6  
  500- 260,9   20,5   60,7    65,5   20,5   4,5    68,9  2,5   4,6    166,5  
  Alle 140,1   10,4   34,6    39,6   14,6   3,9    40,2  1,9   6,6    106,8  
Vestlandet                                
  35-49,9 60,5   5,3   11,6    16,4   6,0   0,3    7,9  0,7   4,6    35,9  
  50-99,9 131,2   8,9   11,5    19,7   8,1   1,9    13,6  0,6   7,6    51,5  
  100-199,9 91,1   3,0   17,4    22,6   11,0   1,6    27,5  2,2   6,4    71,3  
  200-299,9 96,7   1,5   29,6    43,4   20,9   0,5    33,8  1,4   8,2    108,2  
  300-499,9 111,1   3,2   37,8    47,2   17,4   0,8    39,1  2,5   8,9    115,9  
  500- 178,6   6,5   78,2    71,1   28,3   9,5    111,4  1,9   14,0    236,2  
  Alle 105,0   3,8   27,3    35,1   15,1   1,6    33,5  1,7   7,8    94,8  
Trøndelag                                
Flatbygder                                
  200-299,9 63,6   2,1   20,0    27,9   12,8   0,9    20,0  2,5   5,0    69,1  
  300-499,9 90,8   1,5   37,0    32,3   24,0   3,1    43,1  5,7   8,4    116,6  
  500- 114,3   6,0   48,9    38,2   23,9   2,3    64,7  7,8   6,8    143,7  
  Alle 84,9   2,8   33,3    30,6   20,1   2,1    40,6  4,9   6,8    105,1  
Andre bygder                                
  200-299,9 101,4   1,4   31,1    33,0   17,0   4,4    35,3  3,6   6,8    100,1  
  300-499,9 113,4   2,5   35,6    37,9   22,0   3,9    63,1  3,1   9,9    139,9  
  500- 123,9   2,4   66,6    66,1   56,3   3,8    97,3  6,5   10,4    240,4  
  Alle 107,6   2,4   36,6    38,6   23,5   3,8    53,4  3,5   8,3    131,1  
Nord-Norge                                
  100-199,9 107,4   2,2   23,8    27,1   12,1   1,6    21,2  0,2   3,7    65,9  
  200-299,9 93,4   2,6   26,2    32,5   16,2   2,3    30,6  0,5   4,7    86,8  
  300-499,9 169,3   2,8   47,7    51,5   24,6   5,9    40,5  0,1   4,3    126,9  
  500- 144,4   2,1   63,6    87,3   35,1   3,5    66,1  0,8   3,6    196,4  
  Alle 132,8   2,5   39,6    46,9   21,5   3,7    38,0  0,3   4,1    114,5  
Alle bruk                                
  35-49,9 237,8   20,9   12,0    17,6   6,6   2,1    28,6  0,5   3,2    58,6  
  50-99,9 89,8   6,2   10,8    20,2   8,9   1,4    13,3  1,3   7,7    52,8  
  100-199,9 70,1   3,0   19,2    21,3   11,6   2,4    25,6  2,1   5,4    68,4  
  200-299,9 92,5   3,3   26,1    32,0   14,7   2,6    32,4  2,6   7,5    91,8  
  300-499,9 113,6   3,5   39,9    41,3   22,2   3,8    43,6  4,8   8,3    124,0  
  500- 162,2   9,8   74,6    55,3   32,6   10,5    64,5  10,9   9,5    183,3  
  Alle 110,7   5,0   36,6    36,2   19,2   4,2    39,4  4,6   7,6    111,2  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015