Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2013
Hovedtabell 17g, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Østlandet  Agd./Rog.  Vestlandet  Trøndelag  Nord-Norge
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fl.bygd.  Andre bygder  A. bygd.     A. bygd.   
  

 

 

 

 

 

    

 

   
Størrelsesgrupper  daa  Alle  100-200  200-300  Alle  Alle  100-200  200-300  Alle  200-300  Alle  100-200  200-300  Alle

 

Antall bruk    6 11  9 27 13 9 6 25  6 13 7 8 21
Brukers alder år  48 51  55 55 48 48 46 49  40 43 46 51 47
Jordbruksareal daa  268 138  231 192 354 136 237 202  241 321 153 236 263
  Leid daa  162 33  61 56 182 47 94 92  107 110 63 124 153
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1591,3 958,3  1256,8 1048,6 1813,2 816,4 1172,1 1155,4  1444,9 1712,7 982,7 1080,7 1208,4
  Varelager 1000 NOK  69,7 38,1  64,5 48,2 68,0 44,9 77,0 54,3  51,8 93,6 47,7 74,6 66,0
  Buskap 1000 NOK  104,9 50,9  77,5 66,6 144,9 71,7 87,1 82,9  95,5 131,9 85,4 106,9 114,7
  Maskiner og redskap 1000 NOK  240,0 179,9  167,1 182,1 286,3 86,9 257,2 139,6  256,1 370,1 145,4 148,1 183,3
  Traktor 1000 NOK  128,5 151,3  136,5 160,5 223,3 78,4 175,5 141,2  226,6 235,4 232,7 280,1 247,2
  Driftsbygninger 1000 NOK  816,3 363,3  610,7 419,1 656,4 384,2 452,5 512,2  688,9 697,2 325,1 335,7 426,4
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  231,9 174,8  200,7 172,1 434,3 150,3 122,8 225,2  125,9 184,5 146,4 135,3 170,9
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2592 2075  2103 2128 2422 2206 2559 2542  2569 2793 2092 2175 2206
  Familien timer  1975 1564  1722 1744 1691 1447 2044 1847  1865 2191 1505 1808 1732
Arealbruk:                  
  Korn daa  7,0           3,6   
  Poteter daa            0,1   0,1 0,1
  Grovfôr og beite daa  248,0 137,6  228,8 191,3 354,5 135,7 236,7 201,4  241,2 317,1 153,3 235,5 263,3
  Annet daa  12,7 0,3  2,0 0,8    0,7      
Avlinger pr daa:                  
  Korn FEm  191           839   
  Poteter kg          2000  1500 1500  2000 2000
  Grovfôr og beite FEm  259 240  215 221 232 317 224 243  279 245 234 222 200
  I alt FEm  245 239  213 220 232 317 224 242  279 252 234 223 200
Sauehold:                  
  Vinterfôra sauer stk  166 84  126 111 210 121 149 130  165 195 132 156 158
  Sauer under 1 år (gj.sn.) stk  55,5 27,2  43,3 35,9 62,7 31,1 43,8 36,9  46,5 60,0 39,0 60,0 54,2
  Gagnslam/vfs stk  1,4 1,5  1,3 1,5 1,4 1,3 1,4 1,4  1,4 1,5 1,4 1,2 1,3
  Kjøtt/vfs kg  27 31  28 31 27 24 25 26  28 28 29 25 27
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  4093 2602  3424 3406 5602 3245 3732 3374  4560 5571 3518 3983 4388
  Omsatt ull kg  603,0 480,6  583,8 531,1 990,2 360,7 545,3 504,3  644,3 765,9 449,9 736,4 709,7
  Grovfôr/vfs daa  1,5 1,6  1,8 1,7 1,7 1,1 1,6 1,6  1,5 1,6 1,2 1,5 1,7
Variable kostnader/vfs NOK  1099 1198  1038 1133 1443 997 782 1064  835 1064 1199 956 1087
  Fôrkjøp NOK  428 559  449 530 637 525 298 477  277 369 508 455 451
Priser:                  
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  47,02 48,45  45,67 48,10 48,91 46,48 45,93 46,73  48,14 49,27 48,18 45,56 46,51
  Ull NOK/kg  35,87 32,88  33,81 33,66 33,42 31,59 32,35 31,14  35,64 35,16 34,94 35,22 35,33
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt 1000 NOK  229,9 139,1  176,2 176,4 292,6 148,5 193,0 167,2  268,5 315,2 191,2 214,1 235,2
  Tilskudd sauekjøtt 1000 NOK  17,4 24,8  35,9 34,6 45,7 27,7 33,0 29,2  45,0 56,0 59,1 67,0 74,4
Produksjonsinntekt livdyr sau 1000 NOK  24,3 4,5  5,1 6,3 22,4 2,4  9,0  15,0 10,1 5,3 0,3 8,8
Produksjonsinntekt ull 1000 NOK  21,2 14,5  18,5 16,6 33,1 11,4 20,6 16,1  22,4 27,1 17,1 27,4 25,8
Annet husdyrhold 1000 NOK  3,7 0,2  0,6 0,3 25,2 13,7 1,6 10,9  0,2 20,1  -0,6 4,4
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,3 0,6  0,4 0,6 0,4 0,7 0,7 0,5  0,7 0,6 0,6 0,6 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  2,5 2,5  2,1 2,2 1,7 3,0 2,2 2,2  2,7 2,2 3,3 2,3 2,3
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 191,6 108,1  171,2 147,2 204,7 151,4 172,8 141,9  214,6 204,5 207,8 229,8 250,2
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 169,7 84,1  142,5 123,9 172,9 119,6 145,4 114,3  176,5 174,8 137,3 212,9 223,3
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  169,6 61,2  123,9 103,0 146,0 111,6 124,7 99,6  161,3 165,4 123,7 193,3 210,2
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 223,9 141,1  208,0 182,0 248,5 183,4 211,2 176,1  256,6 246,1 247,0 266,0 292,4

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015