Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2017
Hovedtabell 13b, del 1. Faste kostnader og kostnader i alt i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Betalt leid arbeid  Driv-  Vedlikehold  Vedlike-
   Størrelses- 

 

  stoff, 

 

  hold
   grupper, daa  Avløser,  Sosiale  o.l.  Maskiner,  Traktor  Yrkesbil,  Drifts-  Grøfter,  Jord,  i alt
      m.m.  utgifter     redskaper     skurtresker  bygn.  vannanl.  veger   

 

Østlandet                                
Flatbygder                                
  50-99,9 87,3   13,0   14,6    13,7   10,4       18,1  0,2   4,0    46,4  
  100-199,9 23,9   2,9   16,2    21,4   9,9   7,5    20,1  0,7   4,0    63,6  
  200-299,9 50,8   3,5   25,3    27,2   15,8   8,2    29,2  3,6   9,8    93,8  
  300-499,9 91,8   4,8   32,8    40,9   24,1   6,3    44,1  10,3   10,3    136,0  
  500- 197,4   19,6   90,1    79,4   41,3   14,0    65,7  7,3   13,3    221,0  
  Alle 109,9   9,6   47,4    47,2   25,8   9,3    44,7  6,0   10,0    143,0  
Andre bygder                                
  100-199,9 45,8   1,7   16,7    17,2   16,3   1,6    28,0  2,0   2,0    67,1  
  200-299,9 76,6   3,1   23,3    29,6   20,1   4,5    36,4  0,6   5,1    96,3  
  300-499,9 90,1   2,5   47,5    45,5   30,8   7,7    48,8  3,5   8,5    144,8  
  500- 226,5   11,3   78,3    64,5   44,3   6,7    79,7  6,8   10,8    212,8  
  Alle 112,7   4,8   43,1    40,9   28,9   5,4    49,3  3,3   7,0    134,8  
Agder og Rogaland                                
Jæren                                
  100-199,9 170,3   1,5   12,3    24,7   13,4       50,6     7,5    96,2  
  200-299,9 139,6   4,2   22,5    42,4   17,6   2,1    74,6  4,6   10,7    152,0  
  300-499,9 143,2   6,4   29,6    47,7   17,9   0,9    100,7  6,4   6,8    180,4  
  500- 302,4   15,9   69,1    80,6   22,7   2,9    157,0  3,5   27,3    294,0  
  Alle 220,4   8,1   31,4    47,9   16,4   1,4    94,6  4,2   12,0    176,5  
Andre bygder                                
  100-199,9 60,6   5,9   17,6    29,1   7,5   4,8    20,0  1,2   3,3    65,9  
  200-299,9 95,0   7,5   18,9    38,1   13,2   0,4    38,7  0,1   9,1    99,6  
  300-499,9 153,3   6,4   36,7    54,2   13,0   3,9    57,3  0,9   8,6    137,9  
  500- 316,4   29,0   78,4    73,4   33,4   4,9    105,1  7,4   10,3    234,5  
  Alle 178,6   15,3   38,2    47,9   16,6   3,4    56,2  2,3   8,1    134,5  
Vestlandet                                
  35-49,9 133,6   11,1   11,4    17,7   3,5       9,2  0,7   13,3    44,4  
  50-99,9 125,9   8,4   10,8    23,9   7,7   3,1    14,6  1,6   2,1    53,0  
  100-199,9 97,3   4,8   15,8    36,0   10,7   1,2    33,8  1,7   6,6    90,0  
  200-299,9 102,1   1,7   29,4    44,5   16,5   0,1    40,1  2,9   7,2    111,3  
  300-499,9 123,2   2,2   36,7    55,9   25,8   1,4    71,4  2,5   7,6    164,6  
  500- 235,3   3,4   79,9    99,6   40,8   10,0    113,2  7,5   12,3    283,4  
  Alle 127,3   4,1   31,1    48,3   18,6   2,3    50,6  2,8   7,6    130,2  
Trøndelag                                
Flatbygder                                
  200-299,9 40,3   0,9   22,1    27,9   15,1   3,3    25,7  1,6   4,1    77,7  
  300-499,9 84,2   1,2   37,5    39,1   27,4   7,8    64,6  2,1   8,0    149,0  
  500- 119,8   1,1   60,9    49,8   43,8   4,5    105,5  6,3   8,9    218,8  
  Alle 83,4   1,2   38,8    37,9   29,1   5,5    63,9  2,9   7,6    146,9  
Andre bygder                                
  100-199,9 140,1   11,1   22,7    35,9   7,3   2,9    39,7     18,9    104,7  
  200-299,9 99,0   1,4   25,8    29,8   18,0   5,2    31,2  2,0   6,5    92,7  
  300-499,9 138,8   4,0   43,1    42,1   27,9   6,0    59,7  0,9   12,3    148,9  
  500- 115,2   0,1   63,2    68,5   68,4   1,3    112,8  4,6   14,0    269,6  
  Alle 122,3   3,2   38,3    41,0   28,4   4,9    55,6  1,7   11,1    142,7  
Nord-Norge                                
  100-199,9 68,0   1,1   13,8    16,9   9,1   0,8    24,6  0,1   2,8    54,3  
  200-299,9 104,8   2,6   29,4    32,3   18,2   3,7    39,8  1,3   2,9    98,2  
  300-499,9 161,6   2,0   39,1    56,3   23,2   6,6    51,3  1,1   4,5    143,0  
  500- 218,7   4,4   67,5    85,2   51,9   3,2    96,8  0,3   21,1    258,5  
  Alle 149,1   2,8   40,8    52,4   28,0   3,9    57,3  0,7   8,7    151,0  
Alle bruk                                
  35-49,9 335,0   25,0   12,2    17,3   8,4   1,5    38,0  0,3   11,3    76,8  
  50-99,9 110,9   8,2   12,0    22,9   8,5   1,8    16,2  1,3   2,7    53,4  
  100-199,9 71,3   3,6   16,3    25,9   11,5   2,8    28,3  1,1   5,2    74,8  
  200-299,9 86,9   3,0   25,3    34,0   17,0   3,7    37,9  2,1   6,9    101,6  
  300-499,9 118,3   3,5   38,2    47,3   24,6   5,3    59,8  3,8   8,5    149,3  
  500- 217,6   12,6   77,7    76,3   42,9   7,9    92,1  5,8   14,0    239,0  
  Alle 131,7   6,3   39,4    45,9   24,0   4,9    55,0  3,3   8,7    141,8