Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2017
Hovedtabell 14a. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk. Planteprodukter

 

Landsdeler  Bygg  Havre  Hvete  Oljefrø,  Gras-  Poteter  Grønn-  Frukt  Grov-  Andre  Plante-
   Størrelses-           a. korn  frø     saker  og bær  fôr  plante-  produkter
   grupper, daa            o.l.                 produkter  i alt

 

Østlandet                            
Flatbygder                            
  50-99,9 24,7              48,7  127,9  3,6   16,7    221,6  
  100-199,9 81,1  21,7  30,2   7,6    6,7     14,9  0,4       162,6  
  200-299,9 78,6  40,8  83,0   16,6  10,1  25,8   9,5    7,8       272,2  
  300-499,9 81,1  64,1  105,7   34,2  2,1  4,6     7,8  15,1       314,7  
  500- 230,3  107,8  472,7   78,3  60,7  122,7   135,3  6,7  23,3   1,6      
  Alle 128,1  64,9  209,9   40,0  23,3  49,2   49,6  10,4  13,7   1,1    590,2  
Andre bygder                            
  100-199,9 5,5  2,5  13,1       22,6   10,9    5,3       59,9  
  200-299,9 5,7  18,3  17,7   5,0    0,7     26,4  11,5       85,3  
  300-499,9 27,9  33,9  12,7   0,5    54,5       13,5       143,0  
  500- 116,9  50,8  86,9   3,6    139,7       50,8       448,7  
  Alle 40,7  27,9  33,0   2,3    56,2   2,1  6,6  20,9       189,7  
Agder og Rogaland                            
Jæren                            
  100-199,9 13,4           11,7       20,2       45,3  
  200-299,9 1,7              131,4    21,4       154,5  
  300-499,9 8,7    1,3       2,2   3,7    24,2       40,1  
  500- 33,4           34,5       26,7       94,6  
  Alle 12,1    0,5       8,6   214,5    22,6   16,1    274,4  
Andre bygder                            
  100-199,9 2,6         6,4  37,2   116,1  0,5  8,6   0,1    171,5  
  200-299,9 1,6           1,5   30,5  33,1  15,1       81,8  
  300-499,9 0,4           0,3       27,0       27,7  
  500- 2,2  8,0       3,0  85,1   51,5  161,8  39,7   0,6    351,9  
  Alle 1,5  2,0       2,0  28,4   107,7  50,1  22,6   0,2    214,5  
Vestlandet                            
  35-49,9                 372,9  1,2   85,7    459,8  
  50-99,9                 440,5  0,4   13,8    454,7  
  100-199,9 2,4           0,1     55,2  9,6       67,3  
  200-299,9            0,1   3,3  0,8  14,9   0,4    19,5  
  300-499,9 12,3                  18,4       30,7  
  500-                   22,7   0,9    23,6  
  Alle 3,5              0,8  84,6  13,0   6,5    108,4  
Trøndelag                            
Flatbygder                            
  200-299,9 168,6  5,8         0,5       20,0       194,9  
  300-499,9 201,2  24,4  6,4              27,6       259,6  
  500- 306,3  15,5  7,3       28,1       28,6       385,8  
  Alle 211,1  17,5  5,0       7,1       24,5       265,2  
Andre bygder                            
  100-199,9 38,1                  8,1       46,2  
  200-299,9 22,1                  8,7       30,8  
  300-499,9 22,3           57,0       16,1       95,4  
  500- 23,1                  46,2       69,3  
  Alle 23,6           25,4       17,1       66,1  
Nord-Norge                            
  100-199,9            2,9       8,7       11,6  
  200-299,9            1,3       16,2       17,5  
  300-499,9            11,3       15,3       26,6  
  500- 8,0                  27,8   0,9    36,7  
  Alle 2,4           4,0       18,0   0,3    24,7  
Alle bruk                            
  35-49,9 2,6              738,2  171,5  1,5   85,0    998,8  
  50-99,9 5,6           0,1   47,1  284,2  4,2   10,8    352,0  
  100-199,9 21,4  4,6  7,7   1,3  0,8  10,8   16,1  18,6  7,2       88,5  
  200-299,9 27,6  10,7  17,7   3,8  1,8  5,0   14,3  7,9  13,3   0,1    102,2  
  300-499,9 48,6  19,3  21,2   6,0  0,4  17,1   0,3  1,4  18,9       133,2  
  500- 116,5  42,2  153,1   23,4  18,0  72,9   44,7  18,9  32,0   0,7    522,4  
  Alle 52,6  19,1  48,2   8,5  4,9  25,4   36,0  24,8  17,8   2,6    239,9