Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2017
Hovedtabell 20. Avvirkning og transport

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2017  2016

 

Landsdel             
Østlandet %1) 174 89   189    111 127 119
Agder %1)  102   8    37 30 63
Midt-Norge %1) 41 62   57    52 55 97
 

 

Hele landet %1) 130 82  140   97 107 109
         
Salgsvirke           
Bartre           
Spesialtømmer %  1       3
Skurtømmer % 30 41  41   48 45 50
Sams virke %    6   5 5 1
Massevirke % 68 50  50   43 46 45
 

 

I alt % 99 92  97   95 96 99
         
Annet virke           
Lauvtrevirke %  7  2   4 4 1
Ved til brensel % 1 1       
Rotsalg %         
 

 

I alt % 1 8  3   5 4 1
 

 

Salgsvirke i alt % 100 100  100   100 100 100
         
Driftsveglengde2) km 0,4 0,5  0,5   0,8 0,6 0,4
         
Terrengforhold           
Lett % 4 31  71   41 48 15
Middels % 96 68  20   59 49 82
Vanskelig %  1  9    3 3
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         
Transportutstyr           
Jordbrukstraktor % 19 23  14   6 11 10
Skogstraktor % 81 77  86   94 89 90
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         

 

1)Avvirkning i prosent av balansekvantum
2)Driftsveglengde for årets avvirkning