Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2016
Hovedtabell 20. Avvirkning og transport

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2016  2015

 

Landsdel             
Østlandet %1) 502 147   140    93 119 108
Agder %1)     67    62 63 163
Midt-Norge %1) 30 392   16    51 97 41
 

 

Hele landet %1) 304 209  103   85 109 104
         
Salgsvirke           
Bartre           
Spesialtømmer %    5   3 3 8
Skurtømmer % 51 49  44   53 50 50
Sams virke % 4      1 1 2
Massevirke % 45 48  50   42 45 38
 

 

I alt % 99 97  99   99 99 98
         
Annet virke           
Lauvtrevirke % 1 3     1 1 2
Ved til brensel % 1        1
Rotsalg %         
 

 

I alt % 1 3  1   1 1 2
 

 

Salgsvirke i alt % 100 100  100   100 100 100
         
Driftsveglengde2) km 0,6 0,4  0,5   0,4 0,4 0,5
         
Terrengforhold           
Lett %  28  26   9 15 28
Middels % 100 64  74   89 82 70
Vanskelig %  8     2 3 2
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         
Transportutstyr           
Jordbrukstraktor % 9 12  8   11 10 17
Skogstraktor % 91 88  92   89 90 83
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         

 

1)Avvirkning i prosent av balansekvantum
2)Driftsveglengde for årets avvirkning