Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2017
Hovedtabell 18, del 2. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Renter  Kår-  Netto-  Netto  Privat  Betalt  Sparing
   Størrelses-  av  ytelser  inntekt  verdi-  forbruk  skatt   
   grupper, daa  gjeld        regulering         
      - K  - L  = M  + N  - O  - P  = Q

 

Østlandet                     
Flatbygder                     
  50-99,9 51,9  4,1  1057,0    117,1   623,7   328,7    221,7  
  100-199,9 63,9  3,3  845,5    230,6   528,5   255,7    291,9  
  200-299,9 81,0  12,4  1085,2    70,7   580,9   329,7    245,3  
  300-499,9 115,9  6,3  972,8    45,5   647,4   265,1    105,8  
  500- 181,4  5,7  1281,8    234,1   716,4   354,8    444,7  
  Alle 122,3  6,8  1092,8    147,4   638,3   309,0    292,9  
Andre bygder                     
  100-199,9 45,1  9,1  949,2    53,4   506,5   244,7    251,4  
  200-299,9 68,1  8,4  875,8    52,3   542,5   221,1    164,5  
  300-499,9 60,6  13,6  1031,3    107,1   592,2   288,6    257,6  
  500- 138,3  14,1  1064,2    -14,4   535,1   275,0    239,7  
  Alle 80,9  11,5  977,7    49,6   548,7   259,4    219,2  
Agder og Rogaland                     
Jæren                     
  100-199,9 82,0  13,8  1035,4    11,0   437,5   290,6    318,3  
  200-299,9 155,3  7,9  769,7    35,3   491,0   193,3    120,7  
  300-499,9 159,3  10,5  879,2    78,2   713,4   233,4    10,6  
  500- 226,4  6,9  1202,8    85,0   586,6   275,7    425,5  
  Alle 165,0  9,9  928,1    56,5   599,2   246,2    139,2  
Andre bygder                     
  100-199,9 89,1  2,4  693,4    25,9   558,6   199,4    -38,7  
  200-299,9 101,7  0,3  745,5    84,7   495,7   199,1    135,4  
  300-499,9 113,8  4,5  838,0    8,4   472,9   217,0    156,5  
  500- 170,3  4,5  956,2    63,4   585,4   285,9    148,3  
  Alle 118,9  2,9  826,3    42,8   529,6   239,1    100,4  
Vestlandet                     
  35-49,9 8,8  5,5  951,6    119,5   509,4   222,0    339,7  
  50-99,9 50,2  7,8  959,6    195,5   534,0   169,0    452,1  
  100-199,9 51,3  11,0  914,9    194,0   531,9   273,1    303,9  
  200-299,9 57,2  8,3  869,0    123,3   548,4   240,6    203,3  
  300-499,9 83,5  8,6  903,5    30,1   565,7   234,6    133,3  
  500- 176,1  6,9  1136,0    140,2   572,0   275,3    428,9  
  Alle 73,6  8,6  936,7    128,3   547,8   242,0    275,2  
Trøndelag                     
Flatbygder                     
  200-299,9 68,2  11,7  968,1    -65,6   623,0   300,5    -21,0  
  300-499,9 132,5  8,8  1107,7    0,1   639,2   309,8    158,8  
  500- 142,5  15,9  1232,2    36,7   645,3   412,0    211,6  
  Alle 116,8  11,2  1095,8    11,2   625,5   324,9    156,6  
Andre bygder                     
  100-199,9 61,4  10,7  951,2    -117,4   578,6   245,0    10,2  
  200-299,9 39,9  13,7  802,3    -4,2   498,3   245,4    54,4  
  300-499,9 107,6  7,1  859,2    15,3   475,4   234,1    165,0  
  500- 165,4  21,2  994,3    44,6   488,1   300,5    250,3  
  Alle 88,8  11,6  865,7    1,9   493,2   247,8    126,6  
Nord-Norge                     
  100-199,9 34,9  4,3  550,5    46,7   399,0   132,5    65,7  
  200-299,9 49,6  0,7  713,6    4,6   503,3   210,3    4,6  
  300-499,9 128,9  0,7  855,1    37,7   561,6   231,2    100,0  
  500- 182,1  2,2  954,1    26,8   514,5   265,0    201,4  
  Alle 109,0  1,7  801,2    26,9   506,6   221,0    100,5  
Alle bruk                     
  35-49,9 95,7  4,7  1004,4    107,9   582,3   289,8    240,2  
  50-99,9 57,6  8,1  926,6    133,7   548,0   218,7    293,6  
  100-199,9 57,0  7,6  848,8    117,0   511,7   238,1    216,0  
  200-299,9 72,2  8,1  868,5    52,0   537,2   246,1    137,2  
  300-499,9 108,4  7,7  941,6    41,4   584,9   255,2    142,9  
  500- 170,9  8,2  1125,8    100,4   603,6   310,3    312,3  
  Alle 104,1  7,9  954,0    75,2   564,8   262,8    201,6